Uddannelsesvejledning

Diplomuddannelser

Vejledning og vejleder

Diplommodul

Få kompetencer til at dokumentere, analysere og vurdere vejledningsfærdigheder i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningen, hvor du lærer at planlægge, gennemføre og evaluere vejledning.

Startdato
  • 26. august 2024 - Odense
  • 27. januar 2025 - Odense
Tilmeld diplommodul

Vejledning og samfund

Diplommodul

Få kompetencer til at dokumentere, analysere og vurdere den samfundsmæssige udviklings betydning for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningen og forstå din rolle som vejleder i en politisk styret organisation.

Startdato
  • 26. august 2024 - Odense
  • 27. januar 2025 - Odense
Tilmeld diplommodul

Vejledning og individ

Diplommodul

Med psykologiske, sociologiske og læringsteoretiske perspektiver på forståelse af mennesket og dets udviklingsmuligheder bliver du skarp til at håndtere specifikke problemstillinger i forhold til forskellige målgrupper i dit arbejde som vejleder.

Startdato
  • 26. august 2024 - Odense
  • 27. januar 2025 - Odense
Tilmeld diplommodul

Innovation i vejledningsmiljøer

Diplommodul

Har du brug for ny viden om teorier, metoder og praksis i relation til faglig og organisatorisk udvikling af vejledningsopgaver i forskellige vejledningsmiljøer? Start med Innovation i vejledningsmiljøer og få nye konkrete værktøjer til dit arbejde.

Startdato

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig et hold.

Skriv dig op og få besked

Interkulturel vejledning

Diplommodul

Vil du have ny viden om kulturelle minoriteter, kultur og kategoriseringsprocesser? Styrk din faglighed med kompetencer inden for etnicitet, kultur, socialisering og interkulturel kommunikation i relation til identitetsdannelse og valg- og vejledningsprocesser.

Startdato

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig et hold.

Skriv dig op og få besked

Koordinerende kontaktperson for unge i tværgående sammenhænge

Diplommodul

Ønsker du at blive kontaktperson for udsatte unge? På dette modul bliver du i stand til at koordinere en tværgående ungeindsats, som skal hjælpe de unge med at skabe større sammenhæng i deres hverdag frem mod uddannelse eller beskæftigelse.

Startdato

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig et hold.

Skriv dig op og få besked

Kollektive vejledningsformer

Diplommodul

Kender du de teoretiske og metodiske tilgange til kollektive vejledningsformer? På diplommodulet bliver du skarp til håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger i den kollektive vejledning og det tværfaglige samarbejde.

Startdato

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig et hold.

Skriv dig op og få besked

Karrierevejledning af voksne

Diplommodul

Vil du specialisere dig i voksnes valgmønstre, karriereveje og overgangssituationer? Få teorier om og metoder til karriereudvikling, -valg og –vejledning, så du kan vejlede voksne i overgangssituationer!

Startdato
  • 27. januar 2025 - Odense
Tilmeld diplommodul

Karrierelæring og vejledning i grundskolen

Diplommodul

Bliv klædt på til at håndtere komplekse og udviklingsorienterede karrierelæringsforløb om at støtte børn og unges karrierelæring.

Startdato

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig et hold.

Skriv dig op og få besked

Mentorskaber og mentorordninger

Diplommodul

Er du mentor? Få nye redskaber til dit arbejde og udvid din forståelse for mentorens rolle og opgave, så du kan vurdere specielle behov for støtte, udvikling og læring og tilbyde den bedst mulige indsats.

Startdato
  • 27. januar 2025 - Odense
Tilmeld diplommodul

Særlige vejledningsbehov

Diplommodul

Er du interesseret til vejledning af individer med differentierede handicaps-, særlige behov, potentialer og kompetencer? Særlige vejledningsbehov styrker dine kompetencer og viden i at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i vejledningen.

Startdato
  • 26. august 2024 - Odense
Tilmeld diplommodul

Valg og valgprocesser ? teorier og praksisformer

Diplommodul

Med teorier og metoder om karrierevalg med psykologisk, sociologisk og læringsteoretisk afsæt kan du få et solidt indblik i strategier til håndtering af vejledingsbehov og udviklings- og dokumentationsarbejde.

Startdato

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig et hold.

Skriv dig op og få besked

Vejledning og digitale medier

Diplommodul

Kender du til sociale og samfundsmæssige perspektiver på digital vejledning? Få ny viden og fordyb dig i udviklingsorienterede problemstillinger, muligheder i vejledning på digitale og sociale medier.

Startdato

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig et hold.

Skriv dig op og få besked

Vejledning i uddannelsesinstitutioner

Diplommodul

Vil du have viden om uddannelsessystems organisering, organisationsteorier og teorier om organisationskultur, så du er klædt på til at udvikle nye tiltag inden for vejledningsindsatsen på en uddannelsesinstitution?

Startdato

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig et hold.

Skriv dig op og få besked