Global økonomi

Akademimodul

Global økonomi giver dig overblik over internationale økonomiske sammenhænge.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Du får du en bred viden om global markedsøkonomi, samfundsforhold og de økonomiske sammenhænge, der ligger bag.Et lands økonomi er ikke en isoleret størrelse. Tværtimod. Verdens økonomier er bundet tæt sammen i et net, hvor en begivenhed i et land hurtigt forplanter sig på tværs af landegrænser. Se bare finanskrisen, som begyndte i slutningen af 2008.3

Derfor bliver mange nationale og internationale aktører påvirkede af den internationale økonomi, og det kræver viden at gennemskue de komplicerede sammenhænge bag.

Global økonomi giver dig forståelse for verdensøkonomien. Du lærer de økonomiske grundbegreber og kredsløb at kende, og du får styr på de forskellige knapper, politikere og økonomer kan skrue på for at regulere den samfundsøkonomiske balance.

Du får også en grundig indføring i det internationale samfund. Det gælder både inden for økonomi, samarbejde, handel og handelspolitik. I international økonomi fokuserer undervisningen på prisdannelse, offentlige indgreb, arbejdsmarked og inflation. 

Du bliver desuden klogere på penge- og valutamarkedet, økonomisk politik og faktorer som vækst og konjunkturer.

INDHOLD

Du lærer at analysere mikro- og makroøkonomiske problemstillinger samt at se sammenhængen imellem disse. Du bliver bl.a. i stand til at vurdere, hvilken betydning et politisk indgreb eller en global økonomisk tendens kan have for konkurrencevenen.

Derudover får du indblik i:

 • Økonomiske begreber, herunder samfundsøkonomiske mål og midler
 • Prisdannelse under forskellige markedsformer, herunder virksomhedernes udbudsbeslutninger og husholdningernes efterspørgselsbeslutninger
 • Velfærdsbetragtninger og markedseffektivitet
 • Indgreb i prisdannelsen bl.a. i forbindelse med forekomsten af eksterne virkninger
 • Arbejdsmarkedet og løndannelsen
 • Handelsteori og handelspolitiske indgreb
 • Internationalt økonomisk samarbejde og globalisering
 • Indkomstdannelse og efterspørgselsfaktorer
 • Penge- og valutamarkedet
 • Økonomisk politik i en åben økonomi
 • Strukturpolitik
 • Konkurrenceevne
 • Inflation
 • Økonomiske konjunkturer og langsigtet økonomisk vækst
Susanne Hansen
Susanne Hansen Sekretær
Jesper Ussing Hjort
Jesper Ussing Hjort Chefkonsulent

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

17. februar 2020 - Vejle

Forløb