Gastronomi

Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i Gastronomi er særligt for dig, som ønsker en alsidig viden om råvarer, fødevarekvalitet og mad som oplevelse. Vi arbejder ud fra både en naturvidenskabelig, en kulturel og en æstetisk tilgang til mad og måltider. 

Med en gastronomi uddannelse får du kompetencer til:

  • At arbejde med udvikling af gastronomi, mad og måltider i forskellige typer virksomheder i Danmark såvel som udlandet 
  • At arbejde med planlægning, udvikling og ledelse i relation til gastronomi. 

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, der har en madfaglig baggrund som f.eks. detailslagter, gastronom, bager, ernæringsassistent eller tjener og gerne vil videre i jobbet og har lyst til at få noget mere teori.

Sender du som arbejdsgiver en medarbejder på akademiuddannelsen i gastronomi, får du en medarbejder med nye idéer, stærk viden og faglighed. Et positivt løft til din virksomhed.

Indhold og niveau

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS og består af tre obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år og på fuldtid på 1 år.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 30 ECTS) 

  • Sensorik (10 ECTS) 
  • Madkemi (10 ECTS) 
  • Råvarekendskab (10 ECTS) 

Valgfrie moduler (samlet 20 ECTS)

  • Højst 15 ECTS fra et andet fagområde og mindst 5 ECTS inden for det gastronomiske fagområde for service, produktion, it, bygge og anlæg m.v.
    • Madkulturer og innovation (10 ECTS) 

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Afgangsprojekt, gastronomi 

Optagelse og ansøgning

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Du skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en akademiuddannelse, hvis du har uddannelseselementer fra andre uddannelser, der kan erstatte et akademimodul. 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering (pdf)

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.