International transport og logistik

Akademiuddannelse

Globale forandringer på markederne og øget konkurrence fra lavtlønsområder gør, at der stilles store krav til at optimere virksomhedernes forretningsmodeller.

Akademiuddannelsen i International transport og logistik kvalificerer dig til at arbejde med virksomheders globale udfordringer samt at varetage ledelsesopgaver i værdi- og forsyningskæder.

Bliv stærk i International transport og logistik

Du kan tone uddannelsen i to retninger alt efter dit interesseområde: 

  1. Transport, hvor du tilegner dig viden og lærer om, hvordan transporten forbinder køber og sælger. Du lærer at identificere den mest optimale transportform i den enkelte situation. Du lærer også at håndtere, hvordan lagre og terminaler indrettes og drives til at imødekomme kravene for effektiv håndtering og hurtighed. Samtidig får du indsigt i juridiske elementer ved transport. Vi anbefaler, at du tager faget logistik, før du begynder på Supply Chain Management.
  2. Indkøb, som kvalificerer dig til at arbejde med indkøb i private og offentlige virksomheder i både Danmark og i udlandet. Du lærer at kombinere viden om og får indsigt i indkøb generelt på et praktisk og strategisk plan. Samtidig får du indsigt i juridiske elementer ved indkøb samt sammenhængen mellem indkøb og Supply Chain Management, så du aktivt kan deltage i optimering af virksomheden logistiske situation.

Målgruppe

Uddannelsen er relevant for alle, der arbejder med indkøb eller transport og logistik. Uddannelsen kvalificerer dig til at kunne arbejde som indkøber, speditør, analytiker eller konsulent på transport- og logistikområdet.

Indhold og niveau

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS, som kan sammensættes af to obligatoriske fag og to retninger.

På retningen Transport er der to retningsbestemte, obligatoriske fag, der udgør 20 ECTS, og som suppleres med 10 ECTS valgfri moduler og et afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen.

På retningen Indkøb er der to retningsbestemte, obligatoriske fag, der udgør 20 ECTS, som suppleres med 10 ECTS valgfri modul og et afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen.

De enkelte fag er hver for sig et selvstændigt kursus i international transport og logistik, der samlet giver dig tilbundsgående viden om området.

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år og på fuldtid på et år.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 20 ECTS)

Retningsbestemte obligatoriske moduler - transport (samlet 20 ECTS)

Retningsbestemte obligatoriske moduler - indkøb (samlet 20 ECTS)

Valgfrie moduler 

Hvis du vælger en retning, så skal du have valgfag for 10 ECTS. Hvis du ikke vælger en retning, skal du have valgfag for 30 ECTS. 

Se valgfri moduler

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Afgangsprojekt, International transport og logistik, Indkøb 

Afgangsprojekt, International transport og logistik, Transport

 

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Du skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en akademiuddannelse, hvis du har uddannelseselementer fra andre uddannelser, der kan erstatte et akademimodul. 

Vejledning til meritansøgning

Dispensation fra 6-års reglen

En akademiuddannelse skal gennemføres inden seks år, fra du er startet på uddannelsen. Der er dog i særlige tilfælde mulighed for at dispensere for denne 6 års-regel.

Vejledning til ansøgning om dispensation 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.

Pris

Prisen for en fuld akademiuddannelse ligger mellem 50.000 og 60.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. 

Tilskudsmuligheder

Du kan få op til 10.000 kr. om året til akademiuddannelse fra Omstillingsfonden, hvis du 

  • Ikke har en videregående uddannelse
  • Er i job
  • Er deltidsstuderende.

Læs mere om mulighederne for støtte fra Omstillingsfonden

Sådan gør du, når du vil søge midler fra Omstillingsfonden

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Kompetence- og Organisationsudvikling på 63 18 30 00 eller kompetenceudvikling@ucl.dk for flere informationer eller aftale om personlig vejledning.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Gratis vejledning

Vores kompetente vejledere sidder altid klar til at hjælpe dig, med at træffe det rigtige valg. 

Telefon
63 18 30 00

Telefontid
Mandag-Torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-15.00