Vidensbaseret socialt arbejde

Diplommodul

Vil du styrke din viden om metoder og forskning, som kan bruges til at udvikle arbejdet med din specifikke målgruppe? På vidensbaseret socialt arbejde får du redskaberne udvikling af dit arbejde med borgergrupper inden for det sociale område.

Modulet er gratis for medarbejdere der arbejder med udsatte børn og unge. Læs mere her

Tilmeld modul

Lær om evidensbaserede metoder i socialt arbejde!

Fagligt indhold 

Med kendskab til forskellige former for viden i forskning og praksis, kvalitetskriterier og kilder får du kompetencerne til at skabe ny viden ud fra relevante forskningsresultater, dokumentation og evaluering.

Du får viden om:

  • udveksling af viden mellem sagsbehandlere, borgere, leverandører etc.
  • vidensformer i socialt arbejde, herunder forskningsbaseret viden, dokumentation og evaluering og praksisviden samt kriterier for kvalitet knyttet til disse vidensformer
  • organisatoriske rammer for søgning og implementering af ny viden i praksis
  • forskellige undersøgelsesmetoder, der kan anvendes til at opnå viden om relevante behov, indsats- og udviklingsmuligheder ift. målgruppen.

Udbytte

Du bliver i stand til at deltage i dokumentations- og evalueringsarbejde i din organisation, hvor du medvirker til at skabe viden om, hvordan forskellige tilgange i arbejdet virker, herunder tilgange til samtaler med borgere og beslutninger i et sagsforløb.

Efter Vidensbaseret socialt arbejde kan du:

  • matche konkrete borgeres behov med en relevant indsats på baggrund af forskellige kilder til viden
  • vurdere, hvordan forskellige former for forskningsbaseret viden kan bidrage til at styrke den lokale indsats for målgruppen
  • beskrive og dele din praksisviden med eksterne samarbejdspartnere i praksis og forskning.

Niveau

Modulet hører under den Socialfaglige diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Vidensbaseret socialt arbejde er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med socialt arbejde. Du kan fx være socialrådgiver, lærer, pædagog, ergoterapeut eller sygeplejerske.

Susanne Fallesen
Susanne Fallesen Studiesekretær
Trine Lippert
Trine Lippert Studievejleder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb