Frie skolers grundlag og pædagogiske udvikling

Diplomuddannelse

Den Pædagogiske diplomuddannelse i Frie skolers grundlag og pædagogiske udvikling er særligt for dig, der har interesse for, at arbejde med menneske- og skolesyn, og omsætte din indsigt inden for demokratisk dannelse og oplysninger om livet til en hverdagsparaksis, der bygger på skolens værdier. Uddannelsen inddrager inspiration fra Grundtvig, Kold og andre uddannelsesteoretikere. Samtidig behandles skolekultur og kostskolemiljø i undervisningens temaer. 

Uddannelsesretningen er en del af den pædagogiske diplomuddannelse 

I uddannelsen får du kompetencer så du

  • Selvstændigt kan beskrive og vurdere teori og praksis inden for den frie skoletradition, med henblik på en kvalificering og udvikling af de frie skolers kernebegreber set i et nyt tidsperspektiv
  • Kan håndtere komplekse undervisningssituationer, hvor den folkelige oplysning, dannelse, folkestyre, demokrati og medborgerskab i lyset af moderniteten, demografiske ændringer og globaliseringen nyfortolkes
  • Kan deltage og være medansvarlig i skolens udvikling og være repræsentant og eksponent for skoleformen

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet pædagoger og lærere, der arbejder med skolens udvikling. 

Indhold og niveau 

Uddannelsen er en pædagogisk diplomuddannelse, som omfatter 60 ECTS og består heraf fem moduler (2 obligatoriske og 3 valgfrie) samt et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 15 ECTS)

3 valgfrie moduler (samlet 30 ECTS)

Afgangsprojekt 

Afgangsprojekt pædagogiske diplomuddannelser 

Økonomi og tilskud

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler, for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. 

 

 

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Optagelse og ansøgning

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplomuddannelsesmodul.

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering (pdf)

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Ansøgningsskema til adgang på diplomuddannelse via RKV

RKV - Ansøgningsskema - Diplomuddannelser.docx

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.