El-installatør

Erhvervsakademiuddannelse

For dig, der vil stå fagligt stærkt med byggeriets bedste uddannelse inden for el.

Vil du have den faglige førertrøje inden for el-området?

Elinstallatør er uddannelsen for dig, der brænder for at dygtiggøre dig inden for el, rådgivning og ledelse. På UCL kan du følge undervisningen både online og fysisk på campus i Odense og Vejle.

Med en uddannelse som elinstallatør på UCL bliver du godt rustet til et arbejde som leder, projektleder, installatør eller teknisk sælger inden for brancher i elinstallation og elforsyning. Du kan arbejde med projektering og projektledelse af større projekter i rådgivende ingeniørvirksomheder. Eller du kan arbejde som projektleder i virksomheder inden for produktion af udstyr.

Stærk faglighed som elinstallatør

På elinstallatør-uddannelsen på UCL går vi helt i dybden med projektering og opbygning af energisystemer i Danmark. Du får vigtige organisatoriske, juridiske og økonomiske kompetencer. Samtidig bliver du ekspert i at dimensionere elinstallationer, der er sikkerhedsmæssigt forsvarlige for både mennesker og byggeri.

Drømmer du om at blive selvstændig autoriseret elinstallatør? På uddannelsen til elinstallatør får du både kompetencerne og den nødvendige autorisation til at kunne udleve drømmen. 

Der er stor efterspørgsel efter elinstallatører i Danmark. Derfor er det nemt at finde praktik under studiet og efterfølgende job til en attraktiv løn.

Live-undervisning online og fysisk

På El-installatøruddannelsen på UCL vælger du selv fra dag til dag, om du vil deltage i undervisningen online eller møde fysisk op. Elinstallatøruddannelsen foregår nemlig både fysisk og online på samme tid. Det giver dig mulighed for at uddanne dig hjemmefra på samme høje faglige niveau, som hvis du var fysisk tilstede. Selv om du følger undervisningen online kan du stadig interagere med dine undervisere og medstuderende online. Og så sparer du samtidig transporttiden hen til campus.

Læs mere 

En uddannelse med fokus på bæredygtighed

Som studerende på UCL's elinstallatøruddannelse har du mulighed for at få status som VE-installatør som en del af din uddannelse.

Vil du gerne bidrage til den grønne omstilling og vedvarende energi? Så er VE-ordningen noget for dig. Som VE-godkendt installatør har du bevis på, at du kan og må installere vedvarende energianlæg med høj kvalitet. Det er kun VE-installatører, der må udfører elinstallationer under Energistyrelsens Bygningspulje.

Som nyuddannet elinstallatør fra UCL med en VE-godkendelse i hånden vil du stå stærkere på arbejdsmarkedet inden for VE-områderne solceller og varmepumper.

Du kan læse mere om VE-ordningen under 'uddannelsens opbygning'.

Er du interesseret i el-installatør på deltid?

Læs mere her

Susanne Skov Nielsen Studievejleder og SPS-ansvarlig
Thomas Krogh Andersen Lektor

Michael ser uddannelsen til el-installatør som en investering

Uddannelsens opbygning

Som studerende på el-installatøruddannelsen arbejder du tæt på praksis. Det vil sige, at undervisningen tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra erhvervslivet. Teoriundervisningen foregår som en kombination af holdundervisning og projektarbejde, og under projektarbejdet vil virksomheder ofte inddrages med cases eller som en aktiv del i et projekt.

Det giver dig automatisk et indblik i forskellige udfordringer fra den virkelige verden, som du vil støde på som færdiguddannet elinstallatør.

Fleksibel uddannelse med live undervisning online og fysisk på samme tid

Undervisning, faglig vejledning og andre studieaktiviteter foregår virtuelt via fjernundervisning og ved fysisk fremmøde på en af UCL’s lokationer i Vejle eller Odense. Du kan altså selv vælge, om du vil møde op, når der er fysisk undervisning eller sidder derhjemme foran din computer og deltage i undervisningen - hvis du eksempelvis vil undgå transporttid.

En del af undervisningen vil udelukkende være online, og under en del af undervisningen vil din underviser vil være fysisk tilstede i enten Vejle eller Odense.

Deltager du online, skal du deltage imens undervisningen foregår. Du vil føle dig tilstede i klasselokalet både hvad angår lyd og billede, og du kan stille spørgsmål, deltage i gruppearbejde og kommunikere med både undervisere og dine medstuderende, selvom du sidder derhjemme. Tid til gruppearbejde i forbindelse med projekter tilrettelægger i selv i gruppen.

Du vil altså opleve samme høje niveau i undervisningen om du sidder derhjemme, eller på møder op fysisk i Odense eller Vejle.

Du kan forvente, at der er planlagt undervisningsaktiviteter tre til fire dage om ugen. Derudover vil der være enkelte aktiviteter, der kræver fysisk tilstedeværelse, såsom laboratorieøvelse og eksamener.

Uddannelse på fuld tid

Elinstallatøruddannelsen er et fuldtidsstudie. Det vil sige, at du skal regne med at bruge 37 timer om ugen på dit studie enten til undervisning, projektarbejde eller i forbindelse med opgaver og praktik.

Uddannelsen er sammensat af:

 • Obligatoriske fagelementer
 • Valgfag
 • Praktik (på 4. semester)
 • Afsluttende eksamensprojekt

De obligatoriske fagelementer:

Forretningsforståelse og virksomhedsdrift, herunder projektledelse og entreprisestyring, virksomhedsøkonomi og erhvervs- og personalejura, organisation og ledelse samt kvalitet, sikkerhed og miljø.

Planlægning, projektering og udførelse af elektriske bygningsinstallationer i boliger, liberalt erhverv og mindre industri bygninger samt elektriske installationer i bygninger og i lavspændings distributionsanlæg.

Planlægning, projektering og udførelse af Intelligente Bygningsinstallationer (IBI) samt automatik på mindre anlæg med fokus på drift- og energioptimering.

Planlægning, projektering, drift, eftersyn og vedligeholdelse af elforsyningsanlæg i mellem-spændingsdistributionsanlæg.

Bekendtgørelser og standarder inden for tekniske, sikkerhedsmæssige og kvalitetsledelsesmæssige opgaver samt matematik og fysik til beregninger af elektriske kredsløb og elektriske maskiner samt opbygning og virkemåde.

Sproglig kommunikation, teknisk dokumentation og informationsteknik.

Valgfag:

Du vælger et eller flere valgfag enten udbudt af UCL eller efter eget valg, for eksempel SCADA, klima & miljø, alternativ energi, kommunikation eller autorisationsprøver inden for stærkstrøm.

VE-ordningen:

Som et led i el-installatør uddannelsen kan du på UCL oparbejde den nødvendige viden og de færdigheder, der skal til for at kunne imødekomme fremtidens krav inden for vedvarende energi. Vedvarende energiløsninger har potentiale til at sætte sit tydelige præg på installationsbranchen i fremtiden, hvilket stiller større krav til installatørernes færdigheder.

Som studerende på UCL's el-installatøruddannelse har du mulighed for at få status som VE-installatør.

VE-ordningen er en nyere godkendelsesordning, hvor man kan blive godkendt VE-installatør inden for de fire VE-områder: Biovarme, varmepumper, solvarme og solceller. På UCL kan du blive godkendt VE-installatør inden for varmepumpe og solceller.

Hvordan bliver man VE-godkendt?

For at blive VE-godkendt skal du følge et af vores valgfagsmoduler inden for vedvarende energiløsninger.

UCL tilbyder følgende valgfag:

 • Varmepumper
 • Solceller

Efter at have afsluttet et af ovenstående valgfag, har du mulighed for at blive VE-godkendt ved Energistyrelsen.

Du kan læse mere om VE-godkendelsesordningen på Energistyrelsens hjemmeside og i bekendtgørelsen om godkendelsesordningen for virksomheder, der monterer vedvarende energianlæg.

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du mulighed for at få en international profil på din uddannelse.

Som elinstallatør kan du tage dit praktikophold i udlandet. De fleste vælger udlandspraktik i Tyskland.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Praktikperioden på elinstallatøruddannelsen er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af i den virkelige verden, hvor du får mulighed for at varetage samme opgaver som en færdiguddannet elinstallatør. Du får eksempelvis ansvar for større projekter og skal løse opgaver omkring kalkulation og priser på projekter, licitation, beregning af tekniske løsninger eller eftersyn på byggesager.

Din vej til det første job

Du udvikler dig både fagligt og personligt under praktikperioden og får et godt billede af, hvad du vil med din uddannelse, når du er færdig. Under praktikken kan du også afprøve flere opgavetyper i forskellige afdelinger for at blive afklaret omkring lige netop den vej, du vil gå som el-installatør.

Dine erfaringer fra praksis er meget værdifulde, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod.

En praktikplads er desuden en enestående chance for udvide dit netværk i erhvervslivet og kan være en direkte vej ind på arbejdsmarkedet efter studiet.

Praktisk info om praktikken

 • Praktikken finder sted på 4. semester og har en varighed af 3 måneder
 • Det er nemt at finde praktik og mange praktikvirksomheder vil også stå klar med et job til dig efter studiet.
 • Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

Find uddannelsens praktikfaktaark.

Jobmuligheder som elinstallatør

Med din uddannelse som elinstallatør, kan du få job inden en bred vifte af virksomheder inden for el-branchen, så som:

 • El-installationsvirksomheder
 • Rådgivende ingeniørvirksomheder
 • El-forsyningsvirksomheder
 • Grossister
 • Industrivirksomheder

Typiske jobtitler er:

 • Elinstallatør
 • Projektleder
 • Rådgiver
 • Teknisk Sælger
 • Konsulent

Du kan også starte op som selvstændig.

Videreuddannelse efter elinstallatør

PÅ UCL kan du læse videre som Professionsbachelor i

Derudover er der flere muligheder for at læse videre afhængig af, hvilken retning du vælger at gå som elinstallatør. Ledere i større virksomheder kan tage en Diplomuddannelse i ledelse og selvstændige kan tage uddannelsen Byggeriets lederuddannelse eller uddannelsen Ledere af håndværksvirksomheder. Du kan også tage en Diplom i stærkstrøm på eksempelvis SDU.

Optagelse via kvote 2

Når du søger om optagelse på fuldtidsuddannelsen som el-installatør med studiestart til september, skal du søge via kvote 2. Det betyder, at ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.

Du søger om optagelse ved at klikke på knappen 'ansøg nu', øverst på denne side. Du vil herefter blive sendt videre til optagelse.dk, hvorfra du laver selve ansøgningen.

Efteroptag

Det er ikke for sent at komme i betragtning til en studieplads til september, hvis du ikke nåede at søge inden ansøgningsfristen den 15. marts. Vi forventer at have ledige pladser fra den 28. juli.

Den 28. juli kan du finde en oversigt over ledige pladser på vores hjemmeside.

Du søger ind på efteroptaget efter den 28. juli ved at udfylde ansøgningsskemaet på Nemstudie.dk. Hvis du opfylder adgangskravet til uddannelsen, vil du blive tilbudt en studieplads i starten af august måned, da uddannelsen har frit optag.

Er du i tvivl om du kan søge nu eller har du spørgsmål omkring at oprette en ansøgning efter den 15. marts, er du meget velkommen til at kontakte optagelsen direkte på 63 18 33 33 mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10-12 eller på optagelse@ucl.dk

Adgangskrav

Adgangsgivende erhvervsuddannelser

 • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer) + trin 2
 • Elektriker (med specialer)
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Frit optag

På denne uddannelse er der frit optag i både Odense og Vejle. Det betyder, at alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, og som har søgt rettidigt, vil blive tilbudt en studieplads.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning via Nemstudie den 28. juli.

Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

På Nemstudie kan du følge behandlingen af din ansøgning om optagelse fra den dag, UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles, og du den 28. juli evt. får tilbudt en studieplads.

På Nemstudie kan du se, om din ansøgning er færdigbehandlet eller er i gang med at blive behandlet.

Nemstudie

Merit

Vil du vide, om du kan få merit?

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse. Se mere på Adgangskrav med udenlandsk eksamen.

Du skal endvidere have bestået Studieprøven, eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Det er ansøgerens ansvar, at de oplysninger som angives i ansøgningen er korrekte.

Officielle dokumenter som vedhæftes som bilag skal altid, og uden undtagelse, indleveres i deres originale form. Der må ikke skrives på dokumenterne eller ændres i dem.

Det er strafbart at søge om optagelse ved brug af forfalskede dokumenter. UCL vil anmelde hver mistanke om dokumentfalsk til politiet.

Dokumentfalsk er en alvorlig forbrydelse, der kan give op til to års fængsling ifølge straffelovens §172 og permanent bortvisning fra UCL’s uddannelser.

Minimumsdimensionering

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelse, hvis der er for få ansøgere.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

 

Studievejledning

Find den rette studievejleder for denne uddannelse her på siden.

Adresse

Uddannelsen har adresse på:

 • Seebladsgade 1, 5000 Odense C
 • Boulevarden 25, 7100 Vejle
 

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold. 
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Studerende for en dag

Studerende for en dag er et tilbud til dig, der er i gang med eller som har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse og som går med seriøse overvejelser om at vælge en af UCL’s uddannelser.

Mere om Studerende for en dag

Hvad laver en el-installatør?
En el-installatør planlægger, leder og udfører installationsarbejde. El-installatører kan stå for både større tekniske opgaver i industrien og mindre opgaver i ejendomme og private hjem, og de kan også installere IT og opsætte interne telefonkabelnet og opstillingsborde. En typisk arbejdsopgave er at vedligeholde, udvide eller ændre bestående elektriske anlæg, maskiner og apparatur.

Hvad er forskellen på el-installatør og elektriker?
En el-installatør er en elektriker med en ekstra uddannelse, som giver ny viden om elinstallationer og om lovgivningen på området. En el-installatør vil under uddannelsen tage en autorisation, der betyder, at installatøren må lave andre former for arbejdsopgaver end elektrikeren. En el-virksomhed må først røre ved elinstallationer, hvis der er en autoriseret installatør i firmaet.

Hvor lang tid tager det at læse til el-installatør?
Det tager 2 år at læse til el-installatør.

Hvor meget tjener en el-installatør?
I 2019 var den gennemsnitlige månedsløn for en nyuddannet el-installatør 43.298 kr.

Optagelse - kontakt

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Tlf: 6318 3333

Du kan ringe til os:

Mandag: 13.00-15.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Torsdag: 10.00-12.00
Fredag: 10.00-12.00

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk.

OBS: Hotlinen holder lukket 20. og 21. oktober

Studielivet på dit campus

At starte på et nyt studie kan være overvældende. Her kan du finde en introduktion til de forskellige UCL campusser og hvad du kan møde som studerende.