Automationsteknolog

Erhvervsakademiuddannelse

En automationsteknolog er ekspert i at automatisere processer gennem programmering og robotteknologi.

Bliv en del af en branche i rivende udvikling

UCL modtager stadig ansøgninger i kvote 2 på denne uddannelse. Søg via www.optagelse.dk. Vigtigt, husk at vedhæft dine bilag vedr. kvote 2. Du kan ikke udfylde siden med kvote 2 erfaringer, men vi behandler din ansøgning alligevel.

Udviklingen inden for automation og robotteknologi går stærkt, og Syddanmark er hjem for nogle af verdens førende virksomheder inden for området.

Med en uddannelse til automationsteknolog får du kompetencer til at kunne udvikle, implementere og drifte avancerede automationsanlæg til brug i industrien.

Uddannelsen byder på spændende udfordringer inden for innovation, programmering, teknisk IT samt styrings- og reguleringsteknik. Med disse værktøjer vil være klædt på til at spille en afgørende rolle i fremtidssikringen af virksomheders produktion.

I en globaliseret verden er Danmark udfordret på sin konkurrenceevne. Fremtiden sikres af fremsynede automatiseringsprojekter, der sikrer danske virksomheder effektive produktionsprocesser. Her kan du som automationsteknolog bidrage med indsigt, kreativitet og kompetence.

Derfor bliver du en efterspurgt arbejdskraft både nu og i fremtiden.

Kommer du fra gymnasiet og mangler håndværkererfaring?

Har du en gymnasial uddannelse i bagagen, men ingen håndværkererfaring?
Så kom med på vores studieforbedredende kursus, praktikum, i august 2020, hvor du vil arbejde praktisk med komponenter, værktøj og måleinstrumenter på vores laboratorier og får en håndværksmæssig forståelse for Automationsteknologens arbejde. Læs mere om de praktiske oplysninger nederst på siden.

Jørgen designer automationsløsninger til virksomheder i hele verden

Uddannelsen er en 2-årig fuldtidsuddannelse med klasseundervisning vekslende med praktiske projektopgaver samt et virksomhedspraktikforløb på tre måneder.

Helt præcist er de to år bygget op om en obligatorisk del, en tilvalgsdel, en praktikperiode og et afsluttende afgangsprojekt i samarbejde med en virksomhed. 

Under studiet lærer du at anvende tekniske, kreative og analytiske færdigheder i forbindelse med dimensionering, design, programmering og konfiguration af automatiske anlæg.

Du får viden inden for innovative processer, projektledelse og forretningsforståelse, ligesom du lærer at håndtere projektudvikling i alle faser ved strukturering, kvalitetssikring og dokumentation af løsninger under hensyntagen til gældende regler og standarder inden for automationsområdet.

Automationsteknolog-studerende i Fredericia

Du kan tage hele automationsteknologuddannelsen på Fredericia Maskinmesterskole. Som automationsteknolog-studerende med tilknytning til Fredericia skal du igennem samme uddannelseselementer som dine medstuderende i Odense. 

Fredericia Maskinmesterskole.png

Fredericia Maskinmesterskoles hjemmeside fms.dk

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Studerende ved verdenskort

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er brugbare kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod. 

Jobmuligheder

Automationsteknologen har en bred faglig profil, der ikke alene giver adgang til jobs i egentlige automatiseringsfirmaer, men også hos en lang række virksomheder inden for el-, vvs- og maskinbranchen samt hos grossister og rådgivende ingeniørvirksomheder.

Her vil du som automationsteknolog blive beskæftiget med opgaver som for eksempel:

 • Projektering
 • Programmering
 • Rådgivning
 • Procesoptimering
 • Indkøb
 • Salg
 • Udvikling
 • Teknisk innovation

Endelig vil der også være mulighed for at starte egen virksomhed.

Videreuddannelse

Når du er færdig som automationsteknolog, har du mulighed for at læse følgende top up uddannelser:

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2?

Med en gymnasial uddannelse kan du søge i kvote 1. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1, og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Adgang med gymnasiale uddannelser (kvote 1)

I kvote 1 sker optagelsen alene på baggrund af eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

For at søge ind via kvote 1 skal du have én af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX).
 • Højere forberedelseseksamen (HF).
 • Højere handelseksamen (HHX).
 • Højere teknisk eksamen (HTX).
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX).
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).

Specifikke adgangskrav: Matematik C og Fysik C.

Adgangskrav via samlede kvalifikationer (kvote 2)

 • Gymnasialuddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF). Det er et krav, at Matematik C og Fysik C er bestået
 • Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
  • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer), eller trin 2
  • Bådmekaniker
  • CNC-tekniker
  • Cykel- og motorcykelmekaniker
  • Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)
  • Elektrikeruddannelsen
  • Elektronik og svagstrømsuddannelsen
  • Entreprenørmaskinmekaniker, Kranmekaniker eller Lanbrugsmekaniker
  • Finmekanikeruddannelsen (med specialer)
  • Flymekaniker
  • Industritekniker (med specialer) og trin 2 og 3
  • Køletekniker
  • Maskinsnedker
  • Plastmager
  • Personvognsmekaniker (trin 2)
  • Procesoperatør (trin 2)
  • Skibsmekaniker
  • Skibsmontør
  • VVS-energiuddannelsen
  • VVS-uddannelsen
  • Værktøjsuddannelsen

Ingen specifikke adgangskrav.

 • Adgang med andre erhvervsuddannelser. Alle fuldførte erhvervsuddannelser med en normeret varighed på 3 år eller mere. Specifikke adgangskrav: Matematik C og Fysik C.
 • Adgang med adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Ingen specifikke adgangskrav.
 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) – se mere på Adgangskrav med udenlandsk eksamen. Du skal endvidere have bestået Studieprøven eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten - Specifikke adgangskrav: Matematik C og Fysik C.
 • Hvis du ingen adgangsgivende eksamen har, kan du få foretaget en Individuel Kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.

Frit optag

På denne uddannelse er der frit optag. Det betyder, at alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, og som har søgt rettidigt, vil blive tilbudt en studieplads.

Karakteromregning fra 13 til 7 trins skalaen justeres

Er du ansøger med et dansk eksamensbevis med karakterer efter 13-skalaen, skal du være opmærksom på, at omregningsskalaen fra 13-skalaen til 7-trinsskalen er blevet justeret.

Karakteromregning fra 13 til 7-trinsskalaen.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at gå ind på www.optagelse.dk

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning via UCL’s optagelsesportal den 28. juli.

Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

På UCL's optagelsesportal kan du følge behandlingen af din ansøgning om optagelse fra den dag, UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles og du den 28. juli evt. får tilbudt en studieplads.

På optagelsesportalen kan du se, om din ansøgning er færdigbehandlet eller er i gang med at blive behandlet.

UCL's optagelsesportal.

Merit

Vil du vide, om du kan få merit?
Læs mere her.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 6318 3333 eller på optagelse@ucl.dk.

Liselotte Hansen Studiesekretær
Susanne Skov Nielsen Studie- og SPS-vejleder - Træffetider: onsdag og torsdag kl. 9-12 samt fredage (d. 14/2, 20/3, 24/4 og 19/6) kl. 10-12

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Den 28. juli får du svar på, om du bliver optaget på det studie, du har søgt ind på. 

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Adresse

Uddannelsen har adresse på Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold
 • Livet som studerende på uddannelse.
 • Optagelseskriterier
 • Karrieremuligheder

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

 

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Kommer du fra gymnasiet og mangler håndværkererfaring?

Har du en gymnasial uddannelse i bagagen, men ingen håndværkererfaring?
Så kom med på vores studieforbedredende kursus, praktikum, i august 2020, hvor du vil arbejde praktisk med komponenter, værktøj og måleinstrumenter på vores laboratorier og får en håndværksmæssig forståelse for energiteknologens arbejde.
Praktikum tager 4 uger og vi starter mandag den 3. august.

Forløbet er SU-berettiget

BEMÆRK! Deltagelse er kun muligt for de studerende, der bliver optaget på uddannelsen til august.
Hvor og hvornår? UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Seebladsgade 1, 5000 Odense C
Alle hverdage i uge 32, 33, 34 og 35 fra 8.15-15.15. Opstart er mandag d. 3. august kl. 8.15.

BEMÆRK! Deltagelse er kun muligt for de studerende, der bliver optaget på uddannelsen til august.

Hvor og hvornår?

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Alle hverdage i uge 32, 33, 34 og 35 fra 8.15-15.15. Opstart er mandag d. 3. august kl. 8.15.

Optagelse - kontakt os

Optagelsesvejledning

63 18 33 33 - telefonen er åben mellem kl. 10.00-12.00.
optagelse@ucl.dk.

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:
·         Adgangskrav
·         Ansøgningsprocedure
·         Optagelse

!OBS: Optagelsesvejledningen holder lukket i uge 34.

Skriv os en mail, så vender vi tilbage hurtigst muligt i uge 35.