Ledig studieplads med start februar 2024

Pædagog med bevægelsesprofil

Professionsbachelor

Som pædagog med bevægelsesprofil lærer du at bruge bevægelse, idræt og leg til at styrke børns udvikling og trivsel.

 • Bevægelse, idræt og leg 
 • Kropslighed og sundhed 
 • Børns udvikling 
Varighed 3,5 år (14 mdr. praktik)
Sted Svendborg
Svendborg
Studiestart Februar
Februar
Næste ansøgningsfrist -
Kontakt os Kontakt os
Ansøgning åbner 1. februar
Hør to studerende fortælle om pædagoguddannelsen 2:06

Arbejdsliv og karriereveje

Med en pædagoguddannelse på UCL kan du både uddanne dig til at arbejde med børn, unge og voksne.

Pædagoger kan arbejde med de mindste børn i vuggestuen, teenagerne i en ungdomsklub, socialt udfordrede voksne på en døgninstitution eller med ældre på et plejehjem.

En stor del af de uddannede pædagoger (40 %) arbejder i daginstitutioner.

Det vil sige:

 • Vuggestuer
 • Børnehaver.

Cirka 20 % procent af pædagoger arbejder inden for skole- og fritidsområdet.

Det vil sige: 

 • Skole- og fritidsordninger (SFO)
 • Fritidshjem
 • Børnehaveklasser
 • Fritidsklubber.

Mange uddannede pædagoger (40 %) arbejder med mennesker, der har fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og/eller sociale problemer.

Arbejdet foregår fx på: 

 • Døgninstitutioner
 • Bofællesskaber
 • Daghjem
 • Beskyttede værksteder
 • Opholdssteder
 • Familieinstitutioner
 • Børne- og ungdomspensioner.

Pædagoger får ikke kun traditionelle pædagogjob.

Du har også stor chance for at få ledelsesansvar, hvis du tager en pædagoguddannelse.

En ud af 8 uddannede pædagoger har i dag en lederstilling.

Mange pædagoger arbejder i en lang række private og offentlige virksomheder, hvor de får job som eller beskæftiger sig med: 

 • Innovation
 • Omsorg
 • Coaching
 • Vejledning
 • Jobrådgivning
 • Creative Manager
 • Pædagogisk konsulent
 • Organisationskonsulent
 • Stresskonsulent.

Med en professionsbacheloruddannelse som pædagog åbnes døre til:

 • Kurser
 • Efteruddannelser
 • Diplomuddannelser
 • Masteruddannelser
 • Kandidatuddannelser på danske og udenlandske universiteter.

Mød uddannede pædagoger

Morten er pædagog på en friskole 1:46
Amanda er pædagog på et børnehjem 1:43

Uddannelsesforløb

Pædagoguddannelsen er bygget op af et grundforløb på 1 år og en specialiseringsdel på 2½ år.

Bevægelsesprofilen følger specialiseringen dagtilbudspædagogik, og du skal derfor vælge denne specialisering efter det første år.  

 

Pædagogens grundfaglighed varer lidt mere end første studieår.

På grundfaglighedsdelen klædes du på til det pædagogiske arbejde.

Du får kompetencer til at støtte og facilitere børn, unge og voksnes udvikling, læring og trivsel.

Indholdet i grundforløbet
Du lærer bl.a. om:

 • Pædagogiske teorier
 • Menneskers fysiske og psykiske udvikling
 • Kønsidentitet og kultur
 • Kommunikation og etik
 • Pædagogprofessionens udvikling og samfundsmæssige kontekst
 • Musik, drama og mediefag
 • Natur, udeliv og idræt.

3 kompetenceområder
Pædagogens grundfaglighed er bygget op omkring 3 kompetenceområder:

 • Pædagogiske miljøer og aktiviteter
 • Profession og samfund
 • Pædagogens praksis.

Pædagogiske miljøer og aktiviteter
Du opnår bl.a. kompetence til at vurdere pædagogiske miljøer og aktiviteter og deres betydning for børns udvikling.

Du får også kompetence til at begrunde faglige vurderinger og valg.

Profession og samfund
Du opnår viden om professionens samfundsmæssige betydning og pædagogers mangeartede opgaver og bidrag til udvikling.

Du lærer bl.a. at begrunde pædagogisk arbejde i de forskellige sammenhænge, professionen er en del af.

Pædagogens praksis
På andet semester skal du i praktik i 7-8 uger. Det er det første af i alt 4 praktikforløb på pædagoguddannelsen.

På pædagoguddannelsen med bevægelsesprofilen følger du specialiseringen dagtilbudspædagogik.

Denne specialisering lægger særligt vægt på, hvordan bevægelse, idræt og leg styrker børns udvikling og trivsel.  

 På specialiseringen lærer du bl.a. om:  

 • 0-5-åriges udviklingsbehov 
 • Krops- og bevægelseskultur i daginstitutioner 
 • Børns kropslige dannelsesproces 
 • Leg og bevægelse 
 • Opsporing og forebyggelse af mistrivsel 
 • Sprogtilegnelse- og stimulering, herunder i forhold til to-sprogede børn 
 • Inklusionsarbejde, bl.a. i forhold til udsatte børn 
 • Forældresamarbejde.

Udover din specialisering har du på modul 14 og 18 to valgfrie moduler, som du også kan bruge til at tone din uddannelse i en bestemt retning.  

Du kan vælge mellem følgende 7 valgfrie kompetenceområder:  

 • Kreative udtryksformer 
 • Natur og udeliv 
 • Sundhedsfremme og bevægelse 
 • Medier og digital kultur 
 • Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri 
 • Social innovation og entreprenørskab 
 • Kulturmøde og interkulturalitet 

Vær opmærksom på, at du ikke er garanteret plads på hold inden for et bestemt kompetenceområde.

Se uddannelsens studieordning, semesterbeskrivelser og øvrige dokumenter. 

Studiedokumenter 

Semesteroversigt

Praktik Undervisning

 • Modul 1 og 3: Ind i pædagogikken 
 • Modul 2: Køn, seksualitet og mangfoldighed

 • Modul 4: Første praktik (cirka 7 uger)
 • Modul 5 og 6: Pædagogen som forandringsagent 

 • Modul 7 og 19, del 1: Pædagogen som myndighedsperson 
 • Modul 8: Dagtilbudspædagogik 
 • Modul 9: Praktik 

 • Modul 10: 2. Praktik 
 • Modul 11: 2. Praktik 
 • Modul 12: Valgfrit kompetencemodul 

 • Modul 13, del 1: Tværprofessionelt element 
 • Modul 14: Dagtilbudspædagogik 
 • Modul 15: 3. Praktik 

 • Modul 16: 3. praktik 
 • Modul 17: 3. praktik 
 • Modul 18 og 13, del 2: Valgfrit kompetencemodul 

 • Modul 19, del 2: Professionsviden og forskning 
 • Modul 20: Bachelorpraktik og bachelorprojekt 
 • Modul 21: Bachelorprojekt 

Praktik og internationale muligheder

På pædagoguddannelsen skal du 14 måneder i praktik fordelt på 4 praktikperioder:

 • 7 uger på 2. semester 
 • 6 mdr. på 3. semester 
 • 6 mdr. på 5. semester 
 • 3 uger på 7. semester 

Formålet med den første praktik er, at du kommer ud og oplever hverdagen på et praktiksted.

De 3 sidste praktikperioder ligger, efter du har valgt specialiseringsretning.

Det betyder, at disse praktikforløb skal foregå på et praktiksted, der har relation til den specialeretning, du har valgt.

Typiske praktiksteder
Som studerende på Pædagoguddannelsen med bevægelsesprofil følger du specialiseringsdelen dagtilbudspædagogik (0-5 årige).

Det betyder, at du typisk kommer i praktik i en børnehave eller vuggestue.

Det fjerde og sidste praktikforløb er knyttet til dit arbejde med bachelorprojektet, så du bl.a. kan indhente empiri med henblik på en større praksisdimension i projektet.

Arbejdsaspektet og studieaspektet
Der er 2 vigtige aspekter ved praktikken - arbejdsaspektet og studieaspektet.

Arbejdsaspektet handler om, at du som studerende på praktikstedet indgår i og udfører praktisk pædagogisk arbejde på linje med det øvrige personale. Dog med de eventuelle begrænsninger, der kan ligge i manglende viden og erfaring.

Du vil arbejde med pædagogiske forløb, som du selv har været med til at planlægge, udføre og evaluere. Og du vil også indgå i forløb og rutiner, som du ingen indflydelse har haft på.

Det er helt naturligt, at det er sådan, fordi du både skal øve dig i selv at formulere dig omkring praktisk pædagogik og i at indgå som medarbejder omkring en etableret struktur og praksis.

I forhold til studieaspektet er du som studerende ikke kun i praktik for at udføre praktisk pædagogisk arbejde men også for at studere arbejdet.

Vejledning i praktikken
I alle 4 praktikperioder modtager du som studerende vejledning på praktikstedet.

Pædagoguddannelsen samarbejder med både den studerende og praktikstedet omkring praktik og uddannelsesudbytte.

På pædagoguddannelsen kan du rejse ud i din studietid på 2 måder:

 • En praktikperiode i udlandet.
 • Et studieophold ved en uddannelsesinstitution i udlandet.

Praktik i store dele af verden
På UCL’s pædagoguddannelse har vi erfaringer med at sende studerende i udlandspraktik i det meste af verden. Lige fra de nordiske nabolande til resten af Europa, Asien, Afrika, Australien og Amerika.

Du formulerer målet med praktikken sammen med din praktiksupervisor og får tildelt et egnet praktiksted af UCL’s internationale koordinator. Herefter laves en formel uddannelsesaftale med det udenlandske praktiksted.

Det mest normale er, at udlandspraktikken varer 6 måneder og finder sted på andet eller tredje studieår.

SU og stipendier under praktikken
Vælger du et praktikophold i udlandet, kan du ikke forvente lønnet praktik som i Danmark.

Til gengæld kan du normalt få SU under et praktikophold i udlandet.

Praktikophold i Norden og Europa støttes med stipendier fra NORDPLUS og LEONARDO.

Studieophold i udlandet
Du har mulighed for at komme på studieophold på en udenlandsk uddannelsesinstitution, når du læser til pædagog.

Studieopholdene i udlandet kan have en varighed fra 2 uger til 1 år.

Studiested og studieliv

UCL Klostervænget
Klostervænget 2-4
5700 Svendborg

Svendborg - en kulturby

Svendborg har en masse at byde på i forhold til kultur. Byen har en lang historie indenfor kunst og musik og byder på en lang række forskellige spillesteder og barer med live-optrædener. Der er alt fra Jazz til metal, fra undergrund til de større navne, fra store koncertsale og mindre intime spillesteder.

Er man mere til teater og kulturarrangementer end fest og rockkoncerter, så kan man med fordel tjekke Kulturhus Svendborg ud.

Hulen

Selvfølgelig har Svendborg også en Fredagsbar. Det er her, de studerende slapper af med en kold drik og et raflebæger efter en hård uge med undervisning. Det er også her, man samles om påske- og julebar, Halloweenfest, Beerpong-turneringer, Winter Wonderland, raflebægre og meget andet.

Adgangskrav og ansøgning

Vi optager 50 % i kvote 1 og 50 % i kvote 2. 

Uden en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2. 

Adgangskvotient ved seneste optag

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen ved for få ansøgere.

I kvote 1 sker optagelsen alene ud fra dit eksamensgennemsnit fra én af følgende eksamener:  
STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.

Ingen specifikke adgangskrav.

Kvote 1 - generel information

I kvote 2 bliver du optaget på en samlet vurdering af dine kvalifikationer – eksamen, erhvervserfaring m.m.

Adgangsgivende uddannelse

Gymnasial eksamen 
STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.  
Ingen specifikke adgangskrav.

Erhvervsuddannelse 

 • Pædagogiske assistentuddannelse (PAU).
  Specifikke adgangskrav: Bestået Dansk C, Samfundsfag C, Engelsk E.
 • Social- og sundhedsassistentuddannelse (trin 2)
  Specifikke adgangskrav: Bestået Dansk C, Naturfag C, Engelsk D.

Enkeltfag
4 beståede gymnasiale enkeltfag:

 • Dansk  A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Valgfrit fag på C-niveau

Udenlandsk eksamen
Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen (inkl. IB), der kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen.

Udenlandsk eksamen
Sprogkrav

Ingen adgangsgivende eksamen
Har du ikke en adgangsgivende eksamen eller opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV).

Individuel kompetencevurdering

Kvote 2 kriterier

Vi lægger vægt på:

 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen.
 • Anden relevant uddannelse/kurser (fx SOSU-hjælper eller voksen pædagogisk grunduddannelse).
 • Relevant erhvervserfaring fx institutioner for børn, unge eller voksne, min. 3 mdr. 20 t/u.
  Praktisk erfaring fra anden uddannelse, fx social- og sundhedsassistentuddannelsen tæller ikke som erhvervserfaring.
 • Anden erhvervserfaring min. 3 mdr. 20 t/u.
 • Udlandsophold eller højskoleophold min. 2 mdr.
 • Aftjent værnepligt.
 • Om du har været på barsel.
 • Frivilligt arbejde.
 • Om du er Elitesportsudøver jfr. UCL Elitesport-kriterierne.

Krav til dokumentation

Kvote 2 - generel information

Sådan søger du ind

Du søger ind via optagelse.dk. Her finder du også vejledning.
optagelse.dk

UCL's guide til ansøgning

Svar på din ansøgning

Du får svar på nemStudie 28. juli og kan følge din ansøgning undervejs på nemStudie.dk

FAQ om svar

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Bilag skal vedhæftes inden fristens udløb sammen med ansøgningen.

KOT nr. til ansøgning

Hver studiestart og uddannelse har sit eget KOT-nr., som du skal bruge i din ansøgning på optagelse.dk.

Svendborg
Februar - 53185

Kontakt og vejledning

Optagelsesvejledning

63 18 33 33

Mandag og onsdag: 13.00-15.00 Tirsdag, torsdag og fredag: 10.00-12.00

Skriv til os

Du kan altid kontakte os på mail, chat eller via din ansøgning på nemStudie.dk.

På siden optagelse og vejledning har vi samlet al information om optagelse.

Optagelse og vejledning

Book en vejledning

30 minutters face to face vejledning om optagelse og adgangskrav.

Seebladsgade 1, Odense C.

Book vejledning

SU og studievejledning

Udannelsen giver ret til SU.

Vejledning og ansøgning på su.dk

Hjælp og vejledning under dit studie.

Studievejledningen

Specialpædagogisk støtte

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, kan du søge SPS – Specialpædagogisk Støtte.

SPS – Specialpædagogisk Støtte

Besøg uddannelsen

Studerende for en dag

Studerende for en dag er for dig, der går på eller har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse -  og går med seriøse overvejelser om en af UCL’s uddannelser.

Studerende for en dag

Studiepraktik uge 43

Studiepraktik er for dig der går på sidste år på en gymnasial uddannelse eller har afsluttet en gymnasial uddannelse. Eller en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Studiepraktik

Åbent Hus uge 8

Til Åbent Hus møder du studerende, undervisere og vejledere. De fortæller om uddannelsens indhold, praktik, karrieveje, studieliv, optagelse samt økonomi og støttemuligheder.

Åbent Hus

Lignende uddannelser

Pædagog

Meritpædagog

Meritpædagog som sporskifte

Lærer