Lærende partnerskaber

Diplommodul

Vil du arbejde med oplevelsesforløb for børn og unge i partnerskaber mellem forskellige institutioner? Lær at udvikle samarbejdet mellem dagtilbud, grundskoler, ungdomsuddannelser og museer.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Styrk samarbejdet mellem ungdomsuddannelse, grundskole, dagtilbud og museer - og styrk børns og unges udvikling, læring og trivsel

Fagligt indhold

Lærende partnerskaber samarbejder om at bringe børn og unge ud af klasseværelset, væk fra skærmene og mod mere fysisk aktivitet. Partnerskaberne åbner op for elevernes sanselige, sociale og fysiske interaktion med og læring i verden.

På modulet arbejder du med:

  • institutioners lovmæssige grundlag, samfundsmæssige betydning, sprog og selvforståelse
  • teorier og metoder om praksisfællesskaber og lærende partnerskaber
  • lærings- og formidlingsteorier
  • didaktisk metode og praksis på tværs af dagtilbud, skoleformer og museer.

Udbytte

Du bliver kompetent til:

  • at lægge grundlaget for et lærende partnerskab på tværs af institutioner og professioner
  • at skabe et tværfagligt samarbejde mellem pædagoger, undervisere og museumsformidlere
  • at udfolde og vedligeholde dette samarbejde i organisationen
  • at udvikle og implementere bæredygtig didaktisk praksis gennem nye formidlings-, udviklings- og undervisningsaktiviteter på tværs af de formelle og uformelle læringsmiljøer.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Lærende partnerskab – dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse og museum er et valgfrit modul inden for uddannelsens faglige område.

Målgruppe

Modulet er for dig, der er museumsformidler, pædagog i dagtilbud eller skole samt lærere i grundskole eller ungdomsuddannelse.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb