Lærende partnerskab

Diplommodul

Vil du arbejde med oplevelsesforløb for børn og unge i partnerskaber mellem forskellige institutioner? Lær at udvikle samarbejdet mellem dagtilbud, grundskoler, gymnasier og museer.

Tilmeld

Styrk samarbejdet mellem skole og kulturinstitution!

Fagligt indhold

På modulet lærer du at analysere og vurdere undervisningen mellem det formelle og uformelle læringsmiljø. Du arbejder med det lærende partnerskab mellem skole og museum.

Lærende partnerskab indeholder bl.a.:

  • teori om praksisfælleskaber og lærende partnerskaber
  • lærings- og formidlingsteorier i de formelle og uformelle læringsmiljøer
  • viden om det lovmæssige grundlag, den samfundsmæssige betydning, sproget og selvforståelsen hos det forskellige institutioner.

Udbytte

Efter modulet har du kompetencer til at lægge grundlaget for et lærende partnerskab mellem skole og kulturinstitution.

Du bliver kompetent til:

  • at skabe et tværfagligt samarbejde mellem lærere, gymnasielærere og museumsformidlere
  • at udvikle og implementere bæredygtig, didaktisk praksis på tværs af det formelle og uformelle læringsmiljø
  • at mestre og skabe formidlings- og undervisningsaktiviteter i relation til hinanden.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Lærende partnerskab – dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse og museum er et valgfrit modul inden for uddannelsens faglige område.

Målgruppe

Modulet er for dig, der er museumsformidler, pædagog eller lærer på grundskole eller ungdomsuddannelse.

Tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb