Praktikvejleder til læreruddannelsen

Diplommodul

Vil du være med til at give fremtidens lærer en god start og et solidt fundament til det pædagogiske og lærerfaglige arbejde? Gå i dybden med studerendes læreprocesser, og bliv klar til arbejdet som praktikvejleder.

Se datoer

Bliv praktikvejleder til læreruddannelsen og hjælp fremtidens lærer til en god start

Fagligt indhold 

Det kræver kvalificerede praktiklærere, til at kunne uddanne kommende lærere, samt give den bedste vejledning. Således at de lærerstuderende får en stor viden omkring undervisningen, samt får kendskab til de mange forskellige opgaver en lærer har. 

Ønsker du at varetage funktionen som praktiklærere, som netop er tilknyttet lærerstuderende i praktik, så er Praktikvejleder modulet noget for dig. Som praktiklærer vil dine arbejdsopgaver bl.a. være at agere eksaminator ved de lærerstuderendes kompetencemålprøve, der er i forbindelse med deres praktik. 

Du udvikler kompetencer som vejleder, hvor du kan tilrettelægge praktikperioden som uddannelseselement i læreruddannelsen med fokus på læringsmål og uddannelsesplaner.

Med viden om iagttagelses-, videns- og vurderingsformer og læringsteori, kan du forestå vejledning ved brug af forskellige vejledningsformer og -metoder, herunder magtdimensionen i vejledningen og etiske udfordringer.

Du får viden om:

  • Læreruddannelsesdidaktik og professionalitet
  • Problemstillinger i relation til didaktik
  • Observation, beskrivelse og vurdering af undervisnings- og læreprocesser
  • Vejledningens form og indhold

Udbytte

Med fokus på professionel kommunikation kan du vejlede og indgå i medbedømmelse af den studerendes arbejde med de faglige kompetencemål.

Du lærer at identificere, analysere og diskutere centrale praktiske og teoretiske problemstillinger i tilknytning til praktikken, hvor du skal dokumentere dit eget og andres arbejde med praktikvejlederopgaver i praktikuddannelsesperioden.

Efter modulet kan du:

  • Tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere vejledningsforløb for lærerstuderende
  • Rammesætte en reflekteret, professionel kommunikation med den lærerstuderende om praktikperiodens faglige kompetencemål og den studerendes læringsmål for perioden
  • Udvikle differentierede læringsmiljøer og fællesskaber med kobling til den studerendes læringsmål

Niveau

Når du har gennemført modulet, får du et modulbevis og ret til at bruge titlen praktikvejleder.

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Praktikvejleder til læreruddannelsen hører under fælles valgfrie moduler om praktikvejledning inden for uddannelsens fagområder.

Modulet består af 10 ECTS-point. 

Målgruppe

Modulet er for dig, som er lærer og gerne vil udvikle kompetencer som praktikvejleder til læreruddannelsen.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Se datoer

Forløb