Praktikvejleder til læreruddannelsen

Diplommodul

Vil du være med til at give fremtidens lærer en god start og et solidt fundament til det pædagogiske og lærerfaglige arbejde? Gå i dybden med studerendes læreprocesser, og bliv klar til arbejdet som praktikvejleder.

Tilmeld modul

Bliv praktikvejleder til læreruddannelsen!

Fagligt indhold 

Du udvikler kompetencer som vejleder, hvor du kan tilrettelægge praktikperioden som uddannelseselement i læreruddannelsen med fokus på læringsmål og uddannelsesplaner.

Med viden om iagttagelses-, videns- og vurderingsformer og læringsteori, kan du forestå vejledning ved brug af forskellige vejledningsformer og -metoder, herunder magtdimensionen i vejledningen og etiske udfordringer.

Du får viden om:

  • læreruddannelsesdidaktik og professionalitet
  • problemstillinger i relation til didaktik
  • observation, beskrivelse og vurdering af undervisnings- og læreprocesser
  • vejledningens form og indhold.

Udbytte

Med fokus på professionel kommunikation kan du vejlede og indgå i medbedømmelse af den studerendes arbejde med de faglige kompetencemål.

Du lærer at identificere, analysere og diskutere centrale praktiske og teoretiske problemstillinger i tilknytning til praktikken, hvor du skal dokumentere dit eget og andres arbejde med praktikvejlederopgaver i praktikuddannelsesperioden.

Efter Praktikvejleder til læreruddannelsen kan du:

  • tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere vejledningsforløb for lærerstuderende
  • rammesætte en reflekteret, professionel kommunikation med den lærerstuderende om praktikperiodens faglige kompetencemål og den studerendes læringsmål for perioden
  • udvikle differentierede læringsmiljøer og fællesskaber med kobling til den studerendes læringsmål.

Niveau

Når du har gennemført modulet, får du et modulbevis og ret til at bruge titlen praktikvejleder.

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Praktikvejleder til læreruddannelsen hører under fælles valgfrie moduler om praktikvejledning inden for uddannelsens fagområder.

Målgruppe

Modulet er for dig, som er lærer og gerne vil udvikle kompetencer som praktikvejleder til læreruddannelsen.

Tilmeld modul

Forløb