Praktikvejleder til pædagoguddannelsen

Diplommodul

Vil du være med til at give fremtidens pædagoger en god start og et solidt fundament til det pædagogiske arbejde?
Gå i dybden med studerendes læreprocesser og praktikvejledningens muligheder og bliv klar til arbejdet som praktikvejleder.

Se datoer

Bliv praktikvejleder til pædagoguddannelsen!

Fagligt indhold 

Du udvikler kompetencer som vejleder, hvor du kan tilrettelægge praktikperioden som uddannelseselement i pædagoguddannelsen med fokus på læringsmål og uddannelsesplaner.

Med viden om iagttagelses-, videns- og vurderingsformer og læringsteori, kan du forestå vejledningen ved brug af forskellige vejledningsformer og –metoder, herunder magtdimensionen i vejledningen og etiske udfordringer.

Du får viden om:

  • professionspraktik, uddannelsesopgaver og pædagogisk kompetenceudvikling
  • den studerendes læreprocesser
  • praktikvejledningens opgaver og muligheder.

Udbytte

Med fokus på professionel kommunikation kan du vejlede og indgå i medbedømmelse af den studerendes arbejde med de faglige kompetencemål.

Du lærer at identificere, analysere og diskutere centrale praktiske og teoretiske problemstillinger i tilknytning til praktikken, hvor du skal dokumentere dit eget og andres arbejde med praktikvejlederopgaver i praktikuddannelsesperioden.

Efter Praktikvejleder til pædagoguddannelsen kan du:

  • tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere vejledningsforløb for pædagogstuderende
  • rammesætte en reflekteret, professionel kommunikation med den pædagogstuderende om praktikperiodens faglige kompetencemål og den studerendes læringsmål for perioden
  • udvikle differentierede læringsmiljøer og fællesskaber med kobling til den studerendes læringsmål.

Niveau

Når du har gennemført modulet, får du et modulbevis og ret til at bruge titlen praktikvejleder.

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Praktikvejleder til pædagoguddannelsen hører under fælles valgfrie moduler om praktikvejledning inden for uddannelsens fagområder.

Målgruppe

Modulet er for dig, som er pædagog og gerne vil udvikle kompetencer som praktikvejleder til pædagoguddannelsen.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Se datoer

Forløb