Diplom/kurser/skræddersyet

Akademimoduler

Socialpædagogisk praksis

Akademimodul

Hvordan formidler du socialpædagogiske problemstillinger og hvordan inddrager du bedst borgeren i den socialpædagogiske praksis? Opkvalificér dit arbejde med nye vinkler på dine handlemuligheder i praksis.

Startdato

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig et hold.

Skriv dig op og få besked

Socialpædagogiske metoder

Akademimodul

Har du brug for ny viden og nye metoder til dit socialpædagogiske arbejde? Styrk dine kompetencer til at udvælge og anvende relevante analysemetoder, interventionsmetoder, dokumentationsmetoder og evalueringsmetoder.

Startdato

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig et hold.

Skriv dig op og få besked

Socialpsykiatri

Akademimodul

Vil du arbejde med tilrettelæggelse af den socialpædagogiske indsats i samarbejde med borgeren? Lær om psykologiske, biologiske og farmakologiske faktorer, og hvordan du ser den sindslidende som et menneske med en særegen identitet.

Startdato

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig et hold.

Skriv dig op og få besked

Socialpædagogisk udviklingsarbejde

Akademimodul

Vil du prøve kræfter med at udvikle og gennemføre et mindre udviklingsarbejde, samtidig med at du lære mere om udviklingsarbejdets historie og metode? Du skal lære om socialpædagogisk udviklingsarbejde!

Startdato

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig et hold.

Skriv dig op og få besked

Inklusion og eksklusion

Akademimodul

Vil du have nye teorier og metoder om normalitet og afvigelse? Udvid dit kendskab til inklusions- og eksklusionsmekanismer på samfunds-, institutions- og individniveau.

Startdato

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig et hold.

Skriv dig op og få besked

Lovgivning og organisation

Akademimodul

Vil du specialisere dig inden for institutioners organisering og tilknytning til samfundet, og vil du arbejde med lovgivningen af det socialpædagogiske arbejde? Du skal lære om lovgivning og organisation i socialpædagogik.

Startdato

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig et hold.

Skriv dig op og få besked

Diplommoduler

Pædagogisk viden og forskning

Diplommodul

Vil du i gang med en pædagogisk diplomuddannelse, hvor du kan specialisere dig og argumentere for pædagogisk udvikling, indsatser og tiltag, mens du lærer at reflektere over din egen professionelle selvforståelse?

Startdato
  • 26. august 2024 - Odense
  • 26. august 2024 - Vejle
  • 27. januar 2025 - Odense
Tilmeld diplommodul

Undersøgelse af pædagogisk praksis

Diplommodul

Med Undersøgelse af pædagogisk praksis får du et grundlæggende håndværksmodul, hvor du bliver introduceret til forskellige metoder, der knytter sig til at planlægge og udføre undersøgelser i den pædagogiske praksis.

Startdato
  • 26. august 2024 - Odense
  • 26. august 2024 - Vejle
  • 27. januar 2025 - Odense
Tilmeld diplommodul

Specialpædagogik i samtiden

Diplommodul

Arbejder du med specialpædagogik? Få nye metoder i både de formelle grundlag samt de organisatoriske og samfundsmæssige betingelser, og styrk din viden og kompetencer til at planlægge og gennemføre specialpædagogisk arbejde.

Startdato

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig et hold.

Skriv dig op og få besked

Læring, kontakt og trivsel

Diplommodul

Vil du være med til at fremme udvikling, trivsel og deltagelse i læring hos børn, unge og voksne med særlige behov? Få viden om hvordan du håndterer de vanskeligheder, du kan møde i arbejdet med udfordrede børn, unge og voksne.

Startdato

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig et hold.

Skriv dig op og få besked

Socialkognitive udviklingsforstyrrelser

Diplommodul

Få styr på den nyeste viden om og tilgange til pædagogisk praksis i forhold til social-kognitive udviklingsforstyrrelser, så du kan vedligeholde og udvikle forudsætningerne for læring og udvikling hos mennesker med gennemgribende og/eller socialkognitive udfordringer.

Startdato
  • 27. januar 2025 - Odense
Tilmeld diplommodul

Intellektuelle funktionsnedsættelser

Diplommodul

Vil du indgå i samarbejdet om en læringsdifferentieret indsats med tværprofessionelle samarbejdspartnere og netværket omkring den enkelte og/eller gruppen, der befinder sig i læringsvanskeligheder?

Startdato

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig et hold.

Skriv dig op og få besked