Human Resource

Akademiuddannelse

Akademiuddannelse i HR er særligt for dig, der ønsker at kvalificere dig til at arbejde professionelt med HR-strategi på både et operationelt og strategisk niveau. På uddannelsen arbejder du primært med HR-funktionens udviklingsorienterede opgaver med fokus på kompetenceudvikling, forandringsprocesser og organisationsudvikling og på, hvordan HR-indsatsen bidrager positivt til, at virksomheden når sine mål. 

Med uddannelsen får du:

  • Viden om udvikling af strategier ud fra forskellige perspektiver på ledelse, struktur og forandringsprocesser
  • Kompetencer til aktivt at få indflydelse på udviklingsprocesserne i en virksomhed fra start til slut

Målgruppe

Uddannelsen er relevant for ledere og konsulenter i personale- og uddannelsesfunktioner i private såvel som offentlige virksomheder, HR-partnere og andre medarbejdere, der har HR-relaterede opgaver.

Uddannelsen er også et oplagt valg for dig, som står over for at skulle involveres i virksomhedens HR-arbejde, eller for dig som ønsker at arbejde inden for HR-feltet i din fremtidige karriere.

Indhold og niveau

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS og består af fem moduler (3 obligatoriske og 2 valgfrie) samt et afgangsprojekt. 

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 30 ECTS)

  • Den strategiske HR-funktion (10 ECTS)
  • Strategisk kompetenceudvikling (10 ECTS)
  • Organisationsudvikling (10 ECTS) 

2 valgfrie moduler (samlet 20 ECTS)

Mindst 10 ECTS inden for det ledelsesmæssige fagområde og højst 10 ECTS fra et andet fagområde 

  • Personalejura (10 ECTS) 
  • HR's servicering af linjeledelsen (10 ECTS) 
  • HR og ledelse i en global verden (5 ECTS) 
  • Samtalen som redskab (10 ECTS) 
  • Rekruttering (5 ECTS) 

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Afgangsprojekt, human resource 

Optagelse og ansøgning

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Du skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en akademiuddannelse, hvis du har uddannelseselementer fra andre uddannelser, der kan erstatte et akademimodul. 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering (pdf)

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.