Sundhedspraksis

Akademiuddannelse

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis er for dig, som ønsker at lære om professionel praksis i sundhedssektoren. Uddannelsen giver dig kompetencer inden for områder som sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. 

Med Akademiuddannelse i Sundhedspraksis får du:

 • Viden og metoder til at løse en række opgaver inden for social- og sundhedssektoren 
 • Indsigt i samspillet mellem borgere og patienter, sundhedsmedarbejdere, sundhedsvæsnet og det øvrige samfund
 • Kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner inden for social- og sundhedsområdet 

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet faglige medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område, der har brug for en overbygning på en tidligere uddannelse, som f.eks. social- og sundhedsassistent, sygeplejer, tandplejer eller anden sundhedsfaglig uddannelse. Du kan med uddannelsen varetage funktioner på specialist- eller mellemlederniveau inden for social- og sundhedsområdet eller det pæda­gogiske område.

Indhold og niveau

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS og består af to obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år og på fuldtid på 1 år.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 20 ECTS)

 • Professionel praksis (10 ECTS) 
 • Kvalitetsudvikling og dokumentation (10 ECTS)

Valgfrie moduler (samlet 30 ECTS)

 • Sammenhængende forløb (10 ECTS) 
 • Innovativ praksis (10 ECTS) 
 • Pædagogik og kommunikation (10 ECTS) 
 • Socialpædagogik og psykiatri (10 ECTS) 
 • Multikompleksitet i social og sundhedsfaglig praksis (10 ECTS) 
 • Demens (10 ECTS) 

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Afgangsprojekt, sundhedspraksis 

Optagelse og ansøgning

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Du skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en akademiuddannelse, hvis du har uddannelseselementer fra andre uddannelser, der kan erstatte et akademimodul. 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering (pdf)

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.