Meritlærer

Åben uddannelse

Meritlæreruddannelsen er for dig, der allerede har gennemført en videregående uddannelse og gerne vil tage lærereuddannelsen på kortere tid.

 • Undervisning
 • Arbejde med børn og unge
 • Dyrk de fag, du brænder for
Varighed 3 år (12 ugers praktik)
Sted Odense, Jelling
Odense, Jelling
Studiestart August og Januar
Næste ansøgningsfrist -
Kontakt os Kontakt os
Ansøgning åbner 1. februar
Hør to studerende fortælle om læreruddannelsen 1:54

Arbejdsliv og karriereveje

Giv din passion videre

Du får som lærer en afgørende rolle i mange menneskers liv.

Det kan fx være som:

 • Klasselæreren, som børnene kan huske resten af deres liv.
 • Engelsklæreren, der giver mod og lyst til at rejse ud og erobre verden.
 • Matematiklæreren, som gør undervisningen sjov for den talblinde dreng.
 • Efterskolelæreren, der tænder gnisten hos den 14-årige pige, som ender på håndboldlandsholdet.

Lille byskole eller storbyskole?
Folkeskoler, friskoler og privatskoler dækker alt fra den lille byskole til storbyskolen med mere end 1000 elever.

Alsidigheden i jobbet er stor. Du arbejder både med børn med særlige evner og børn med særlige behov.

Små børn eller teenagere?
Din primære opgave bliver at undervise.

Du kan undervise i flere forskellige fag og på forskellige klassetrin.

Du har derfor i høj grad mulighed for at forene din interesse for undervisning med faglige interesser.

Du skaber resultater med andre
Lærerjobbet i folkeskolen og på fri- og privatskoler handler dog også om andet end at undervise.

Det handler også om social omsorg og om at være med til at danne de næste generationer.

Og så bliver du også udfordret på din evne til at skabe resultater med andre mennesker.

Samarbejdet med forældre og kolleger spænder bredt. Fra skole/hjem-samtaler og ekskursioner til lærermøder og samarbejde i lærerteams på tværs af faginteresser.

Kom tæt på efterskoleeleverne
Efterskoler er for 14-18-årige elever, der går i 8.-10. klasse.

Eleverne bor på skolen, og dermed flyder undervisning og fritid mere sammen, end tilfældet er i folkeskolen og på fri- og privatskoler.

Det giver dig andre udfordringer som lærer, og samtidig også unikke muligheder for at komme tættere på dine elever.

Andre underviserjob
Erhvervsskoler er for unge, der er i gang med en faglig uddannelse til f.eks. tømrer, frisør eller elektriker. Her kan du undervise i fx dansk, matematik eller engelsk.

På højskoler, sociale institutioner og voksenuddannelsesinstitutioner kan du både undervise unge og ældre.

Inden for skoleverdenen kan du vælge at specialisere dig. Du kan både vælge at gå ledervejen eller i en pædagogfaglig retning. Lærere arbejder fx også som:

 • Skoleleder
 • Vejleder for kolleger
 • Skolebibliotekar
 • SSP-medarbejder
 • It-vejleder
 • Læsevejleder
 • Pædagogisk konsulent ved det kommunale skolevæsen
 • Lærer i udlandet.

Læreruddannelsen åbner for mange efter- og videreuddannelsesmuligheder. Den giver adgang til at tage diplomuddannelser og masteruddannelser på danske og udenlandske universiteter - fx:

 • Pædagogisk Diplomuddannelse i Vejledning og supervision
 • Pædagogisk Diplomuddannelse i Ungdomspædagogik
 • AKT-uddannelse
 • Læsevejlederuddannelse
 • Master i Ledelse
 • Master i Drama- og Teaterpædagogik
 • Master i Fitness og Træning
 • Master i Evaluering af læring, undervisning og uddannelse.

Mød uddannede lærere

Mød Frederikke, som er folkeskolelærer 1:15
Mød Kristian, som er efterskolelærer 1:00

Uddannelsens forløb

Uddan dig på cirka tre år

Meritlæreruddannelsen vil typisk vare 3 år.

Uddannelsens længde afhænger af, hvilke og hvor mange undervisningsfag eller moduler, du opnår merit for. 

Du skal læse 2 undervisningsfag.

Derudover skal du have et praktikforløb svarende til 20 ECTS-point og grundfagene pædagogik og almen didaktik, pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik samt dansk som andetsprog.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling, når du er studerende på meritlæreruddannelsen.

 

Fag

Antal semestre

ECTS

Deltager- betaling for hele faget

Undervisningsfag: Dansk, engelsk (kun sommeroptag) og matematik

4 semestre

50 pr. fag

24.000 kr.

Undervisningsfag: Øvrige

4 semestre

35 pr. fag

16.800 kr.

Pædagogik og almen didaktik

4 semestre a 5 ECTS-point

20

 9.600 kr.

Pædagogik psykologi, inklusion og specialpædaogik

2 semestre a 10 ECTS

20

 9.600 kr.

Praktik

2

20

 9.600 kr.


Merituddannelsen giver ikke ret til SU

Meritlæreruddannelsen udbydes efter Loven om Åben Uddannelse.

Uddannelsen er ikke SU-berettiget.

Med en meritlæreruddannelse får du undervisningskompetence i to undervisningsfag, grundfagene pædagogik og almen didaktik, pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik og dansk som andetsprog samt praktikforløb svarende til 20 ECTS-point.

Uddannelsen har et omfang af 135-150 ECTS-point, som omfatter:

 • Undervisningsfag på sammenlagt 70-85
 • Grundfaglighedsfag på sammenlagt 45 ECTS
 • Praktik på 20 ECTS.

Et fuldtidsstudium indebærer, at man læser 30 ECTS pr. semester.

5 ECTS svarer til 50 undervisningslektioner. Dertil kommer studiegruppeaktiviteter og individuelle forberedelser. Det vil variere, hvor mange lektioner, der vil være på en uge.

Undervisningen er placeret i tidsrummet 8.15-16.30. Dette gælder ikke for de netbaserede hold.

UCL's læreruddannelse udbyder 16 undervisningsfag på meritlæreruddannelsen.

Dansk og matematik udgør hver 40 ECTS-point. De øvrige undervisningsfag udgør hver 30 ECTS-point.

Vær opmærksom på, at ikke alle fag udbydes i Odense og Jelling hvert studieår. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at det pågældende fag ikke udbydes i Odense og Jelling i løbet af din studietid.

Vi har også mulighed for at hjælpe dig, så du kan følge et fag på et andet udbudssted, hvis faget ikke udbydes i Odense eller Jelling.

Se oversigt over, hvor og hvornår fag og moduler udbydes

Læs mere om fagene ved at klikke herunder:

Billedekunst

Biologi

Dansk (1.-6. klassetrin)

Dansk (4.-10. klasse)

Engelsk (1.-6. klassetrin eller 4.-10. klassetrin)

Fysik/kemi

Geografi

Historie

Håndværk og design

Idræt (1.-6. eller 4.-10. klasse)

Kristendomskundskab/religion

Madkundskab

Matematik (1.-6. klassetrin)

Matematik (4.-10. klassetrin)

Musik

Natur/teknologi

Samfundsfag

Tysk

Pædagogik og lærerfaglighed er et hovedområde under faget Lærerens grundfaglighed, som er et obligatorisk fag i uddannelsen professionsbachelor til lærer.

Som meritstuderende skal du læse 4 moduler i pædagogik og lærerfaglighed og til 2 kompetencemålsprøver.

Hos UCL benævnes de 4 moduler LG-M3, LG-M4, LG-M5 og LG-M6.

Nedenstående 3 moduler indgår i en samlet prøve i pædagogik og lærerfaglighed. Der er tale om en todelt prøve med både en skriftlig og en mundtlig del.

 • Elevens læring og udvikling (LG-M3).
 • Specialpædagogik (LG-M4).
 • Lærerens tilrettelæggelse af undervisningen (LG-M6).

Nedenstående modul følges af en intern skriftlig prøve.

 • Undervisning af tosprogede elever (LG-M5).

Du har i alt 12 ugers praktik på meritlæreruddannelsen fordelt på to praktikforløb:

 • En dags ugentlig praktik i 15 uger samt 3 ugers sammenhængende praktik (30 dage i alt)
 • 6 ugers sammenhængende praktik (30 dage i alt).

Du skal i praktik på to forskellige skoler.

Det er muligt at afvikle det ene praktikforløb på din ansættelsesskole. 

Garanti for praktikplads

Alle er sikret en praktikplads.

Praktikken er ulønnet.

Merit for praktik

Du har mulighed for at søge merit for praktikforløbene.

Om praktikken

I praktikken får du både lov at observere og deltage i fx:

 • Undervisning
 • Forberedelse
 • Vejledning med din praktiklærer
 • Teamsamarbejde med kolleger
 • Samarbejde med forældre
 • Arbejdet med klassens sociale liv.

Derudover får du erfaring med selvstændigt at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb.

Du arbejder både i dybden med dine undervisningsfag og læreruddannelsens grundfaglige fag.

På skolen bliver du tilknyttet en eller to praktiklærere og en eller flere klasser.

Undervejs i praktikforløbene vejledes du af praktiklæreren på skolen og undervisere fra dine undervisningsfag.

Hvor kan jeg komme i praktik?

Praktikken foregår på folkeskoler.

Vi har et stort netværk af praktikskoler, og det er en stor fordel for dig, da du har mulighed for at komme i praktik på forskellige skoler.

Et fuldtidsstudium indebærer, at man læser 30 ECTS pr. semester.

5 ECTS svarer til 50 undervisningslektioner. Dertil kommer studiegruppeaktiviteter og individuelle forberedelser. Det vil variere, hvor mange lektioner, der vil være på en uge. 

Undervisningen er placeret i tidsrummet 8.15-16.30. Dette gælder ikke for de netbaserede hold.

Udarbejdelse af studieplan

Når du har sendt ansøgningsskemaet, vil du i løbet af to uger blive kontaktet af en studievejleder med henblik på at drøfte din studieplan.

Da der er samlæsning af årgange på grunduddannelsen og samlæsning af studerende fra forskellige undervisningsfag på grundfagene skaber dette skemamæssig bindinger/blokeringer, som kan betyde, at de ønskede tilmeldinger ikke kan opfyldes. Der kan ligeledes være tale om, at holdene er overtegnede. I disse tilfælde vil man blive kontaktet direkte.

Netbaseret meritlæreruddannelse

Meritlæreruddannelsen giver mulighed for, at du kan læse visse fag netbaseret. Dermed kan du tage en hel eller dele af uddannelsen netbaseret.

Som studerende på meritlæreruddannelsen har du mulighed for at tage følgende undervisningsfag som netbaseret uddannelse:

 • Dansk (4.-10. klassetrin) med start om efteråret.
 • Matematik (4.-10. klassetrin) med start om efteråret.

Hvert forårssemester udbydes et sprogfag (engelsk) og et kulturfag (historie, samfundsfag eller kristendom).

Det er også muligt at tage de 4 moduler inden for Pædagogik og lærerfaglighed som netbaseret uddannelse.

Vær opmærksom på, at kun fag der er tilslutning til oprettes.

Ca. 80 procent af uddannelsen er netbaseret, og ca. 20 procent af studieaktiviteterne foregår ved fysisk fremmøde hos UCL i Odense eller Vejle.

Studieformen er til dig, som har brug for stor frihed og fleksibilitet til at studere, når og hvor det passer dig.

Gode rammer for et godt studieforløb
Med den netbaserede læreruddannelse får du en uddannelse, hvor du er sikret:

 • Tilknytning til et hold
 • Læringsunderstøttende teknologier og platforme
 • Facilitering af individuelle og fælles læreprocesser
 • Klart og fast strukturerede semestre, så du kan planlægge og strukturere dit studie- og privatliv
 • Tilknytning til aftagere (offentlige/private) og inddragelse af egen praksis.

Den netbaserede læreruddannelse inkluderer:

 • Seminar ved semesterstart (lørdag kl. 9-15)
 • Seminarer, som placeres hhv. torsdage kl. 15-21 og lørdage kl. 9-15 Seminarerne afholdes enten i Odense eller Vejle. Det tilstræbes, at der ikke placeres to seminarer i samme uge
 • Ugentlig (digital) synkron/asynkron facilitering/faglig sparring
 • Øvrig studieaktivitet er selvstudium og gruppearbejde (fysisk og digitalt)
 • Datoer vedr. det enkelte semester formidles ved semesterstart – herunder også oplysninger om i hvilke uger der er prøver.

Invitationer til ekstraordinære aktiviteter knyttet til den ordinære læreruddannelse (fx gæsteforelæsning, studiebesøg mm) kommunikeres i god tid.

Vi forventer af dig, at du har:

 • Høj grad af selvstændighed
 • Selvdisciplin til at strukturere din hverdag ift studie-, arbejds- og privatliv
 • Kan indgå i en uddannelse, der foregår i en vekslen mellem studieaktiviteter på nettet og studiestedet
 • Lyst til at ville indgå i forpligtende læringsmiljøer og studiegrupper med andre net-studerende.

Du forventes også at være aktivt deltagende i både netbaserede studieaktiviteter og på de tilrettelagte seminarer.

It-kompetencer
Det er ikke et krav, at du har særlige it-kompetencer for at blive optaget på den netbaserede uddannelse. Men du skal være indstillet på og have lyst til at arbejde med digitale medier og undervisningsrelateret software.

Studiested og studieliv

UCL Niels Bohrs Allé
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

Campus og byen

Som studerende på UCL's campus på Niels Bohrs Allé bliver du en del af et aktivt studiemiljø med 4900 studerende fordelt på 5 sundhedsuddannelser og 3 andre uddannelser.

Odense - en studieby fuld af liv
Campus ligger tæt på centrum af Odense, der rummer et rigt kulturliv.

Tinderbox. Små og store spillesteder. Næsten 250 caféer og restauranter. Mange grønne områder. Danmarks største koncentration af anerkendte museer uden for hovedstadsområdet. Og meget mere. 

Så du og dine medstuderende har masser af muligheder for at få gode oplevelser sammen, når I ikke er på uddannelsen.

Vild med bold

UCL FC er UCL's helt eget fodboldhold for både mænd og kvinder.

Det er en social og hyggelig klub, som primært er tiltænkt studerende på UCL, men der er plads til alle, også selvom man ikke er fra UCL, og ikke har de store fodboldevner.

UCL FC handler om at være fysisk aktiv i sjove og kreative rammer, og om at mødes på kryds og tværs af studier og årgange.

Der er altid plads til nye spillere.

Slip kreativiteten løs med musik

Hvert år samles en flok studerende fra UCL på Niels Bohr Allé og skriver, instruerer og opfører et musikalsk teaterstykke. Teatergruppen er en selvstændig forening, der selv står for alle aspekter af forestillingen, fra scenografi til musikken. Studerende fra alle UCL campusser er velkomne, uanset erfaring. For selvom forestillingens indhold og udtryk er i centrum, handler teatergruppen lige så meget om sammenhold imellem de studerende.

Grotten

Fredagsbaren på Niels Bohrs Allé hedder Grotten. Men hvis du tror, at det betyder en mørk og dunkel kælder, så tager du fejl.

Listigt placeret under rampen til hovedindgangen ligger lokalerne lyst og venligt med store glaspartier. Her er en summen af liv, når de studerende slår sig løs om fredagen. Det er også her, man kan finde Fastelavnsbar, Disneyquiz, beerpong turneringer og meget andet. Som en ekstra bonus kan man bruge de store lokaler til studiearbejde i løbet af ugen.

UCL Stationsvej
Stationsvej 4
7300 Jelling

Rigt foreningsliv

På lærer- og pædagoguddannelsen i Jelling finder du mange fællesskaber bestående af studerende og undervisere fra begge uddannelser. Disse fællesskaber kalder vi slæng. Vær med til at dyrke haven og lave bål i haveslænget. Spil badminton eller gå til fitness i idrætsslænget. Syng i kor i musikslænget.

Underhuset

I Jelling har du mulighed for at kigge forbi den hyggelige fredagsbar, Underhuset. I Underhuset er alle velkomne, lige meget om du er pædagog- eller lærerstuderende. Underhuset drives af frivillige studerende, der arrangerer studiefester, fastelavn og andre sociale aktiviteter for de studerende i Jelling.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for sommerstart

15. juni

Ansøgningsfrist for vinterstart

1. december

Du skal være opmærksom på, at vi ikke kan garantere, at der er plads på de fag, du måtte ønske.

Studiestart

Sommerstart

September måned

Vinterstart

Februar måned

Kontakt og vejledning

Odense

Jelling

Har du praktiske spørgsmål?

Har du praktiske spørgsmål til uddannelsen

Kontakt da studiesekretær

Besøg uddannelsen

Studerende for en dag

Studerende for en dag er for dig, der går på eller har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse -  og går med seriøse overvejelser om en af UCL’s uddannelser.

Studerende for en dag

Studiepraktik uge 43

Studiepraktik er for dig der går på sidste år på en gymnasial uddannelse eller har afsluttet en gymnasial uddannelse. Eller en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Studiepraktik

Åbent Hus

Til Åbent Hus møder du studerende, undervisere og vejledere. De fortæller om uddannelsens indhold, praktik, karriereveje, studieliv, optagelse samt økonomi og støttemuligheder.

Åbent Hus

FAQ

Hvad er en meritlærer?