Logistikøkonom

Erhvervsakademiuddannelse

For dig der vil binde verden sammen ved hjælp af effektiv logistik.

Få kompetencer indenfor logistik, international økonomi og sprog

Virksomhederne efterspørger folk med kompetencer inden for handel, sprog og logistik. Har du mod på at indtage en central rolle i planlægning, koordinering og styring af virksomhedens vare-, informations- og pengestrømme i globalt perspektiv, er denne uddannelse noget for dig! 

Tag en udfordrende uddannelse, der giver dig spidskompetencer indenfor logistik, international økonomi og sprog. Hos os starter din karriere allerede den første dag, du møder på studiet.

Under uddannelsen fokuserer vi på højaktuelle problemstillinger indenfor dit fagområde, bl.a. ved at invitere erfarne fag- og branchefolk inden for til gæsteforelæsninger.

Du bliver klædt på med spidskompetencer, der ikke findes i mange andre uddannelser - og du kan bygge videre på logistikøkonomen, enten i efterfølgende jobs eller på overbygningsuddannelser herhjemme eller i udlandet.

Uddannelsen udbydes også på engelsk - se mere her

Uddannelsens opbygning

Til lands til vands og i luften. Uanset hvor og hvordan det foregår, er der brug for velkvalificerede medarbejdere til at løfte opgaverne. Effektiv logistik binder verden sammen – og er med til at sørge for, at forbrugere og virksomheder får varer til tiden. 

Hvad er logistik?

 • Logistik indebærer målrettet styring af materialestrømme ved fremstilling og distribution af varer
 • Logistik står for helhedssyn og koordination på tværs. Hele tankegangen bag logistik er levering til tiden, ingen fejl og ingen unødvendige lagerbeholdninger
 • Gode informationssystemer, høj kvalitet og tæt samarbejde er andre nøgleord
 • Bedre indtjening, mere tilfredse kunder og glade samarbejdspartnere er resultatet, når virksomheder ansætter dygtige logistikmedarbejdere.

Danske virksomheders internationale konkurrenceevne er af afgørende betydning

Har du forstand på logistik og transport, har danske virksomheder brug for dig. Gode medarbejdere med logistisk overblik er uundværlige, når danske virksomheder skal erobre nye markeder og vinde markedsandele.

Virksomhedernes evne til at klare sig i konkurrencen styrkes gennem omhyggelig analyse, planlægning og kontrol af produktions-, lager- og transporttider.

Som logistikøkonomen er din værktøjskasse fyldt med viden om forskellige transportmåder, forsikringsforhold, leveringsbetingelser, betalingsformer samt markedsføring.

Sprogundervisningen på logistikøkonomuddannelsen gør dig i stand til at handle både nationalt og internationalt.

Internationale muligheder

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Studerende ved verdenskort

Praktik

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er brugbare kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod. 

Job og videreuddannelse

Jobmuligheder

Med en logistikbranche i rivende udvikling er logistikøkonomer eftertragtede. Der er jobmuligheder inden for logistik, transport, luftfart eller forsyningsvirksomhed generelt.

Typiske arbejdssteder vil være i produktions-, handels- eller servicevirksomheder, hos speditører, shippingfirmaer, rederier eller luftfartsselskaber, såvel i Danmark som internationalt.

Typiske jobtitler er:

 • Logistikkonsulent
 • Eksportkonsulent
 • Produktionsplanlægger
 • Transportplanlægger
 • International marketingkonsulent
 • Indkøbskonsulent
 • Logistikchef
 • Eksportchef

Videreuddannelse 

Optagelseskrav og ansøgning

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning via UCL’s optagelsesportal den 28. juli.

Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

På UCL's optagelsesportal kan du følge behandlingen af din ansøgning om optagelse fra den dag, UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles og du den 28. juli evt. får tilbudt en studieplads.

På optagelsesportalen kan du se, om din ansøgning er færdigbehandlet eller er i gang med at blive behandlet.

UCL's optagelsesportal.

Adgangskrav

For at kunne søge ind på denne uddannelse, skal du være i gang med eller have bestået én af nedenstående eksamener:

Adgang med gymnasiale uddannelser (EUX, HF, HHX, HTX, STX) (kvote 1 eller kvote 2)

Specifikke adgangskrav: Engelsk B og enten Matematik C eller Erhvervsøkonomi C eller Virksomhedsøkonomi B.

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2? 

Med en gymnasial uddannelse kan du søge i kvote 1. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1 og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Vi afviser ikke ansøgere, som søger ind efter den 15. marts og som opfylder adgangskravene, da der er frit optag på uddannelsen.

På denne uddannelse optager vi 50% via kvote 1 og 50% via kvote 2.

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse (kun kvote 2)

 • Buschauffør i kollektiv trafik (trin 2)
 • Handelsuddannelse (med specialer)
 • Kontoruddannelse (med specialer)
 • Kranuddannelsen (trin 3)
 • Kørselsdisponent
 • Lager- og terminaluddannelsen (trin 3)
 • Personbefordringsuddannelsen (trin 3)
 • Postuddannelsen (trin 3)
 • Turistbuschauffør (trin 2)
 • Vejgodstransportuddannelsen (trin 3)

Ingen specifikke adgangskrav.

Adgang med andre erhvervsuddannelser (kun kvote 2)

Alle fuldførte erhvervsuddannelser med en normeret varighed på 3 år eller mere.

Specifikke adgangskrav: Engelsk B og Matematik C.

Adgang med udenlandsk uddannelse (kun kvote 2)

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Specifikke adgangskrav: Matematik C og Engelsk B.

Du skal endvidere have bestået Studieprøven eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten. 

Uddannelsen udbydes også på engelsk.

Individuel kompetencevurdering (kun kvote 2)

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Frit optag

På denne uddannelse er der frit optag. Det betyder, at alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, og som har søgt rettidigt, vil blive tilbudt en studieplads.

Kvote 1

I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit.

Hvad skal mit gennemsnit være?

Du kan se hvad adgangskvotienten var sidste år her. Det kan dog ændre sig fra år til år i forhold til antallet af studiepladser og ansøgernes gennemsnit. Årets adgangskvotient kendes først efter ansøgningsfristens udløb.  

Kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

 • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakterer på specifikke adgangskrav
 • Indhold i motivationsskrivelse
 • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
 • Beståede eksamener på andre uddannelser svarende til mindst 30 ECTS
 • Erhvervserfaring svarende til mindst ½ års fuldtidsarbejde
 • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
 • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
 • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng.

Fra d. 6 januar holder eVejledning hver mandag liveoplæg for uddannelsessøgende om ansøgning i kvote 2.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”ansøg nu”.

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Optagelsesområdenummer

Vejle: 87060

Merit

Vil du vide, om du kan få merit?
Læs mere her.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelseshotline@ucl.dk.

Kontakt uddannelsen
Kirsten Stürup
Kirsten Stürup Studie- og SPS-vejleder
Liselotte Hansen
Liselotte Hansen Studiesekretær

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Den 28. juli får du svar på, om du bliver optaget på det studie, du har søgt ind på. 

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Besøg uddannelsen

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold. 
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Tid og sted for åbent hus

Lørdag 22. februar 2020 kl. 11-15 på alle UCL's campusser.

Mere om åbent hus

Program for åbent hus i Odense

På vores stand ved åbent hus vil du møde undervisere og studerende, der kan svare på dine spørgsmål omkring uddannelsen og studiemiljøet på UCL.

I Odense tilbyder vi en rundvisning i laboratorierne: MediaLab, AudioLab, NeuroLab, ElektronikLab og NetværksLab.

Der vil også være mulighed for at kigge ind løbende i Neurolab og Fablab og se, hvordan biometriske værktøjer og digitale værktøjer til design og fremstilling af prototyper inddrages i undervisningen på Businessuddannelserne.

Desuden vil der fra kl. 17.00 i lokale A.007-A.008 blive afholdt et informationsmøde på dansk om de 5 top-up uddannelserne under Businessområdet:

 • 17.00-17.15 Pba. i E-handel
 • 17.15-17.30 Pba. i Innovation og Entrepreneurship
 • 17.30-17.45 Pba. i International handel og markedsføring
 • 17.45-18.00 Pba.  Sport Management
 • 18.00-18.15 Pba. i International Hospitality Management

Fra kl. 18.15 i lokale A.007-A.008 vil der blive afholdt informationsmøde på engelsk for de tre top-up uddannelser under Businessområdet, som udbydes på engelsk:

 • 18.15-18.30 Pba. i Innovation og Entrepreneurship
 • 18.30-18.45 Pba. i International handel og markedsføring
 • 18.45-19.00 Pba. i International Hospitality Management

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.