Dataforståelse

Få ideer, redskaber og viden til undervisning i forståelse af data på sociale medier og i apps.

Dataforståelse i undervisningen

Dataforståelse er et etårigt projekt, hvis formål er at inspirere og støtte lærere i 5.-10. klasse med ideer, redskaber og viden til undervisning
i forståelse af data på sociale medier og i apps.

Frem til udgangen af oktober 2020 udbydes gratis workshops i hele landet for lærere og pædagoger. Desuden findes en lærermanual med baggrundsviden, øvelser og tilhørende videoer på projektets hjemmeside. Flere af efterårets workshops livestreames, så flere har mulighed for at deltage. Læs mere om livestreams på projektets hjemmeside.

Projektet om dataforståelse er udviklet og gennemføres af CFU-konsulenter i samarbejde med dataetisk ekspert Pernille Tranberg og Lærerstandens Brandforsikring.

Gå til dataforståelse.dk

Ulrich Pedersen Dahl Konsulent, IT og teknologi og Naturfag
John Albert Kraaer Konsulent, Den internationale dimension