Efteruddannelse for FGU

Vil I styrke jeres personlige og faglige kompetencer samt de unges betingelser for at vokse både fagligt og menneskeligt?

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole tilbyder formelle videregående uddannelser på diplom- og akademiniveau, kurser og skræddersyede forløb målrettet netop jeres praksis.

Har du spørgsmål? Kontakt områdeansvarlig Annemette Elkjær på mail: arel@ucl.dk.

Har I søgt om puljemidler?

  • Puljemidler til udvikling af inkluderende og ordblindevenlige læringsmiljøer. Puljens formål er at understøtte jeres etablering af et inkluderende og ordblindevenligt læringsmiljø i jeres FGU-praksis.
  • Puljemidler til indsatser for udvikling og understøttelse af jeres arbejde med de didaktiske principper i praksis. Den didaktiske praksis er baseret på FGU’s 15 didaktiske principper, der kendetegner jeres undervisning og øvrige aktiviteter.

Hør fra vores samarbejdspartnere