Karriere-vejledning

Praktikvejleder til pædagog-uddannelsen

Diplomuddannelse

Den pædagogiske diplomuddannelse i Praktikvejleder til pædagoguddannelsen er for dig, der ønsker at blive praktikvejleder på pædagoguddannelsen, eller dig der allerede vejleder og ønsker at udvikle dine kompetencer. 

Uddannelsesretningen er en del af den pædagogiske diplomuddannelse

Med modulet får du blandt andet indsigt i voksendidaktisk problemstillinger, kompetencer til at vejlede pædagogstuderende i praktik og til at bedømme deres uddannelsesmæssige udbytte af praktikken. 

Gennem modulet vil du opnå:

 • teoretisk/analytisk refleksiv kompetence
 • teorier og begreber til understøttelse af voksenpædagogiske kompetence.

Desuden vil du erhverve metodiske kompetencer til at:

 • planlægge, evaluere og udvikle uddannelse
 • planlægge praktik
 • evaluere og diskutere uddannelsesforløb, herunder progression i praktikken
 • analysere, formulere og præsentere problemer i arbejdet
 • arbejde med din rolle som vejleder, formidler og bedømmer.

Flere kommuner vælger at købe en praktikvejlederforløb til grupper af medarbejdere.

Målgruppe

Modulet er målrettet pædagoger, der ønsker at uddanne sig som praktikvejledere for pædagogstuderende.

Indhold og niveau

Modulet til Praktikvejleder til pædagoguddannelsen omfatter 10 ECTS og svarer til et modul i pædagogisk diplomuddannelse. 

Når du har gennemført modulet, har du ret til at kalde dig praktikvejleder. Du kan senere udbygge til en fuld Pædagogisk diplomuddannelse, hvis du ønsker det.

 

Bente Falk Nielsen, uddannelseskonsulent Arbejder bl.a. med diplomuddannelser inden for socialt arbejde samt studievejledning
Trine Lippert, lektor Arbejder bl.a. med ungdomspædagogik og studievejledning

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. 

Tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond

Den Kommunale Kompetencefond giver 80% tilskud til uddannelse, der giver medarbejderne et øget kompetenceniveau og udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet til gavn for den kommunale opgaveløsning.

Der kan søges individuelt eller gruppevis, hvis flere ansøgere fra samme arbejdsplads søger samme uddannelse og er ansat på samme overenskomst.

Læs mere om tilskudsmulighederne fra Den Kommunale Kompetencefond

Særligt til ansatte på HK-overenskomst 

Hvis du er ansat på HK-overenskomst, så yder Den Kommunale Kompetencefond lige nu 100 % tilskud til Socialformidleruddannelsen. Læs mere her.

Når du tilmelder dig, skriver du, at du regner med at tage hele Socialformidleruddannelsen. Så modtager du 100 % refusion hver gang, du søger et modul – også efter 2021, hvor aftalen ellers udløber. OBS du skal huske at søge om refusion, før du starter på HVERT modul.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Adgangskrav

Optagelse på praktikvejlederuddannelsen kræver, at du har

 • En pædagoguddannelse
 • Fast ansættelse som pædagog på et arbejdssted, der i henhold til lov om uddannelse kan fungere som praktiksted
 • Mindst 2 års praktisk pædagogerfaring
 • Godkendelse fra den ansættende myndighed

Hvis du ønsker mere vejledning om uddannelsen, er du velkommen til at kontakte uddannelseslederne.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplomuddannelsesmodul.

Meritansøgning til diplomuddannelser

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Ansøgningsskema til adgang på diplomuddannelse via RKV

RKV - Ansøgningsskema - Diplomuddannelser

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

For modulbevis og uddannelsesbevis afgør dit uddannelsesniveau, om du skal betale for RKV-vurderingen.

Har du spørgsmål?

Gratis vejledning

Vores kompetente vejledere sidder altid klar til at hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. 

Telefon
63 18 30 00

Telefontid
Mandag-Torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-15.00