Folkeskoleudspil

Folkeskoleudspil 2024

Folkeskoleudspil 2024

I UCL står vi på et solidt erfaringsgrundlag og har adgang til en bred vifte af specialister og ekspertviden om børn, unge og voksnes læring, trivsel og dannelse og ledelse heraf – vi har allerede perspektiver på flere af folkeskoleudspillets tematikker

Inspiration og perspektiver

I UCL står vi på et solidt erfaringsgrundlag og har adgang til en bred vifte af specialister og ekspertviden om børn, unge og voksnes læring, trivsel og dannelse og ledelse heraf – vi har allerede perspektiver på flere af folkeskoleudspillets tematikker

Forklarenden tekst til links mangler

Meritlæreruddannelsen

https://www.ucl.dk/uddannelser/meritlaerer

Folkeskolens læreplaner – Center for anvendt skoleforskning

https://www.ucl.dk/cas/om-cas 

https://www.ucl.dk/cas/nyheder/laereplaner-udtrykker-forventninger-til-skolens-undervisning

Større frihed til lokale prioriteringer – ledelsesrollen  Skolebestyrelsesarbejde - Ledelse og organisation

https://www.ucl.dk/efteruddannelser-og-kurser/efteruddannelser/skoleledelse-kurser-og-efteruddannelser

Teknologiforståelse

Forsøgsprogram 2019-2021

https://www.ucl.dk/cas/projekter/teknologiforstaaelse

Center for undervisningsmidler -CFU

https://www.ucl.dk/cfu/fag/itogteknologi

Børn og unges deltagelsesmuligheder

Anvendt velfærdsforskning

https://www.ucl.dk/forskning/anvendt-velfaerdsforskning/inklusion-og-hverdagsliv

PPR’s rolle

https://www.ucl.dk/forskning/anvendt-velfaerdsforskning/inklusion-og-hverdagsliv/christoffer-granhoej-borring

Diplom-moduler

Fagdidaktik og klasseledelse

Diplommodul

Vil du lære om principper for klasseledelse? Få metoder til arbejdet med fagdidaktik, som vægter samspillet mellem kommunikationsformer, roller og positionering i klasserummet.

Startdato
 • 26. august 2024 - Odense
 • 26. august 2024 - Vejle
 • 27. januar 2025 - Odense
Tilmeld diplommodul

Fællesskabende pædagogik

Diplommodul

Ønsker du at styrke inklusionsindsatsen på skolen eller i dagtilbuddet gennem direkte indsatser samt vejledning af kollegaer og ledelse - så er den Pædagogiske diplomuddannelse til inklusionsvejleder specielt udviklet til dig. Uddannelsesretningen bliver en del af den pædagogiske...

Startdato
 • 26. august 2024 - Odense
 • 26. august 2024 - Vejle
Tilmeld diplommodul

Socialkognitive udviklingsforstyrrelser

Diplommodul

Få styr på den nyeste viden om og tilgange til pædagogisk praksis i forhold til social-kognitive udviklingsforstyrrelser, så du kan vedligeholde og udvikle forudsætningerne for læring og udvikling hos mennesker med gennemgribende og/eller socialkognitive udfordringer.

Startdato
 • 27. januar 2025 - Odense
Tilmeld diplommodul

Neuropsykologi og neuropædagogik

Diplommodul

Har du behov for at styrke dine pædagogiske og psykologiske kompetencer? Så er diplommodulet Neuropsykologi og neuropædagogik noget for dig!  

Startdato
 • 26. august 2024 - Odense
 • 26. august 2024 - Vejle
 • 03. oktober 2024 - Kolding Udddannelsescenter KUC
Tilmeld diplommodul

Kurser

Skræddersyede forløb fortsat:

Som professionshøjskole favner vi en bred vifte af højt specialiserede faglige miljøer, og vi er derfor er vi i stand til at tilbyde:

 • Særligt tilrettelagte kursusforløb
 • Skræddersyede diplom- og akademiforløb
 • Oplæg, foredrag og workshops
 • Teamudvikling og teamsparring
 • Konferencer
 • Facilitering af temadage
 • Webinarer og andre online formater
 • Evalueringer og analyser
 • Træning og supervision
 • Netværk

Har i søgt puljemidler

Få 10.000 kr til efter og videreuddannelse. Se mulighederne her: [lærere og pædagoger]