Datamatiker online

Erhvervsakademiuddannelse

Datamatiker online er din mulighed for at blive skarp på programmering og til at strukturere IT-systemer, selv om du bor langt væk fra studiebyen.

 • Programmering
 • Systemudvikling
 • Projektledelse
Varighed 2,5 år (3 mdr. praktik)
Sted
Studiestart Februar
Næste ansøgningsfrist 5. juli kl. 12
5. juli kl. 12
Kontakt os Kontakt os

Uddannelsesforløb og praktik

Indholdet på datamatiker online er det samme som på den klassiske datamatikeruddannelse.

Det vil sige, at online-uddannelsen har de samme moduler, læringsmål og prøver. Det er kun læringsformen, der er anderledes.

Undervisningen en kombination af faste online mødetidspunkter og individuelt arbejde på tidspunkter, som du selv vælger.

Fagområder

Uddannelsen til datamatiker varer 2½ år og fordeler sig på 5 semestre, med 4 overordnede fagområder:

 • Programmering
 • Systemudvikling
 • Teknologi
 • Virksomheden

Kernen af ovenstående områder er programmering og systemudvikling.

Områderne teknologi og virksomheden er støttefag, der fokuserer på de sammenhænge, som programmering og systemudvikling foregår i.

At tage en uddannelse online giver større fleksibilitet, men det stiller også større krav til dig som studerende i forhold til struktur og selvdisciplin.

Studiet er et fuldtidsstudie, og du skal forvente at bruge mellem 40 og 42 timer om ugen på dit studie.

Studieform

Studieformen på onlineuddannelsen veksler mellem:

 • Undervisning, hvor alle mødes online på samme tidspunkt (synkron).
 • Aktiviteter, hvor du som studerende arbejder individuelt eller i grupper på tidspunkter, du selv vælger (asynkron).

Når du møder ind online

Den synkrone del udgør 12 lektioner ugentligt fordelt på 6 lektioner tirsdag og 6 lektioner torsdag. Hen over semestret opdeles fagområderne i mindre moduler. I slutningen af 1., 2. og 3. semester vil der være et gruppeprojekt.

Vi benytter flipped classroom. Det betyder, at du lærer teorien i den asykrone del af modulerne, mens den synkrone del bruges til at skabe en fælles forståelse og få løftet emnerne fra teori til praksis.

I den synkrone del vil vi hovedsagligt arbejde i grupper. Det kan eksempelvis være med opgaver, der styrker den fælles forståelse eller opgaver, hvor vi bruger teorien i praksis samt caseopgaver.

Selvstudie og projektarbejde

Den asynkrone del kan for eksempel bestå af læringsobjekter, videoer, skrevne tekster, mindre opgaver og lydklip/podcasts.

I projektarbejdet skal I forsøge selvstændigt at gennemføre et mindre projekt, hvor I benytter alt, hvad I har lært.

Jeres online-klasselokale og -gruppelokaler vil altid stå til rådighed for jeres studiegrupper, så I kan mødes på de tidspunkter, der passer jer bedst.

1. studieår

Formålet med 1. studieår er at give dig værktøjerne til, selvstændigt og i samarbejde med andre, at kunne udvikle primært enkeltbrugersystemer. 

Fagligt spænder studieåret fra for-analyse til forvaltning og drift.

2. studieår

Formålet med 2. studieår er at give dig kompetencer til, selvstændigt og i samarbejde med andre, at vurdere en virksomheds IT-udviklingsmuligheder og på baggrund heraf udvikle, forny og vedligeholde et distribueret IT-system fra foranalyse til forvaltning og drift via en situationsbestemt metodisk og systematisk fremgangsmåde.

I specialeforløbet på 4. semester er formålet, at du profilerer din uddannelse gennem specialisering og perspektivering af emner, der bredt relaterer sig til det datamatiske område.

3. studieår

Praktikforløbet gennemføres i en eller flere virksomheder, hvor du skal deltage i og opnå kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Praktikforløbet kan tilrettelægges fleksibelt.

 

For at styrke arbejdet i studiegrupperne undervises du undervejs i, hvordan du kan optimere et gruppesamarbejde og styrke din læring gennem studiegruppearbejde.

Vi fokuserer på træning af kompetencer, som er centrale på studiet.

Eftersom ”at indgå som kompetent medlem af et team” er et højt prioriteret læringsmål, der indgår i alle fagområder, er det vigtigt at deltage i de fælles synkrone undervisningsmoduler.

Vi arbejder derfor også bevidst med forpligtende onlinefællesskaber, så I er klar til at indgå i teamwork, når I skal ud på arbejdsmarkedet efter jeres uddannelse. 

Du behøver ikke have nogen programmeringsmæssige forudsætninger, men det er godt, hvis du er fortrolig med at benytte en computer til praktiske gøremål.

Det er ikke nødvendigt, at du kender alle programmer, vi bruger, på forhånd, men du skal have mod på at kaste dig ud i det.

Derudover skal du:

 • Have lyst til at samarbejde online sammen med andre, der også gerne vil lære at udvikle og programmere gode IT-systemer.
 • Være punktlig og stabil og møde ind på de faste mødetidspunkter.
 • Overholde aftaler du laver med dine medstuderende og underviseren.
 • Være tilstede, og der er derfor krav om, at dit kamera er tændt når du deltager i undervisningen.
 • Være opmærksom på, at det ikke er nemmere at tage en online uddannelse, tværtimod. Det kræver mere selvdisciplin, initiativ og vedholdenhed.

Onlineuddannelsen kan være en god løsning, hvis:

 • Du kommer langvejs fra og ikke har mulighed for at deltage i den fysiske uddannelse i Odense eller Vejle.
 • Du bor i udlandet, men gerne vil tage uddannelsen på dansk.

Vær opmærksom på, at der ligesom på den klassiske datamatikeruddannelse er 3 måneders virksomhedspraktik på online-uddannelsen.

Praktisk information 

 • Praktikken finder sted på 5. semester og har en varighed af 3 måneder. 
 • Du er selv ansvarlig for at finde en praktikplads. 
 • Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.  

Om praktikken 

Praktikperioden på datamatiker er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af i den virkelige verden, hvor du får mulighed for at varetage samme opgaver som en færdiguddannet. 

Du udvikler dig både fagligt og personligt under praktikperioden og får et godt billede af, hvad du vil med din uddannelse, når du er færdig.  

Dine erfaringer fra praksis er meget værdifulde, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod.  

En praktikplads er desuden en enestående chance for udvide dit netværk i erhvervslivet og er ofte en direkte vej ind på arbejdsmarkedet efter studiet. 

Du har også mulighed for at tage din praktik i udlandet.

Se uddannelsens studieordning, semesterbeskrivelser og øvrige dokumenter.

Studiedokumenter

Semesteroversigt

Praktik Undervisning

Programmering - 15 ECTS 

Systemudvikling - 7,5 ECTS 

Teknologi - 2,5 ECTS 

Virksomheden - 5 ECTS

Programmering - 15 ECTS 

Systemudvikling - 7,5 ECTS 

Teknologi - 2,5 ECTS 

Virksomheden - 5 ECTS

Programmering 2 - 10 ECTS 

Systemudvikling 2 - 10 ECTS 

Teknologi 2 - 10 ECTS 

Valgfag - 30 ECTS 

Praktik - 15 ECTS 

Afsluttende eksamensprojekt - 15 ECTS

Mød Henriette der gik fra praktik til job 2:29

Arbejdsliv og karriereveje

Alle brancher bruger IT, og der er brug for IT-talenter, som deltager aktivt i frembringelsen af ny viden og nye produkter.  

Som datamatiker kommer du til at arbejde i krydsfeltet mellem teknik, forretning og projektledelse. Det kræver en god forretningsforståelse og et godt overblik at kunne lede udviklingen af IT-projekter i tæt samspil med resten af virksomheden.  

 

 • Programmør 
 • Systemudvikler 
 • IT- konsulent 
 • IT-projektleder 
 • Webmaster 
 • Backendudvikler 
 • Fullstackudvikler. 

Når du har færdiggjort din uddannelse som datamatiker, har du mulighed for at blive professionsbachelor med en af følgende 1½-årige overbygninger: 

IT-sikkerhed

Softwareudvikling

Webudvikling

Digital konceptudvikling

Innovation og entrepreneurship

Du kan også læse videre på danske og udenlandske universiteter f.eks.:

Datalogi på Syddansk Universitet (via merit og individuel vurdering). 

Byg ovenpå uddannelsen og bliv bachelor

Når du er færdig som datamatiker, kan du læse videre på en overbygning og blive professionsbachelor på kun 1½ år. Se dine muligheder i kassen til højre.

Top up uddannelser (1,5 år)

Adgangskrav og ansøgning

Vi optager 65 % i kvote 1 og 35 % i kvote 2. 

Uden en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2. 

Adgangskvotient ved seneste optag

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen ved for få ansøgere.

I kvote 1 sker optagelsen alene ud fra dit eksamensgennemsnit fra én af følgende eksamener:  
STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.

Specifikke adgangskrav: Bestået Matematik B.
 

Kvote 1 - generel information

I kvote 2 bliver du optaget på en samlet vurdering af dine kvalifikationer – eksamen, erhvervserfaring, motivation m m.

Adgangsgivende eksamen

Gymnasial eksamen 
STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.  
Specifikke adgangskrav: Bestået Matematik B 
 
Erhvervsuddannelse på mindst 3 år 
Alle fuldførte erhvervsuddannelser på min. 3 år.  
Specifikke adgangskrav: Bestået Matematik B. 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne  
Specifikke adgangskrav: Bestået Matematik B. 

Udenlandsk eksamen
Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen (inkl. IB), der kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen.

Udenlandsk eksamen
Sprogkrav

Ingen adgangsgivende eksamen
Har du ikke en adgangsgivende eksamen eller opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV).

Individuel kompetencevurdering

Kvote 2 kriterier

Vi lægger vægt på:

 • Karaktergennemsnit, adgangsgivende uddannelse.
 • Karakterer på specifikke adgangskrav.
 • Motiveret ansøgning.
 • Barselsorlov, min. 6 mdr. sammenlagt.
 • Beståede eksamener på andre uddannelser, min. 30 ECTS.
 • Erhvervserfaring, min. 6 mdr. fuldtidsarbejde.
 • Højskoleophold, min. 6 mdr. i sammenhæng.
 • Militærophold, min. 6 mdr. sammenlagt.
 • Udlandsophold, min 6 mdr. i sammenhæng.

Krav til dokumentation.

Motiveret ansøgning
Vi anbefaler dig at lave en motiveret ansøgning (max 1 A4-side) med fokus på:

 • En personlig introduktion af dig selv. 
 • Hvad bringer dig til studiet/professionen. 
 • Hvorfor du gerne vil være Datamatiker, samt hvordan du har fundet frem til, at du vil være Datamatiker. 
 • At du har gjort noget aktivt for at afklare, om studiet/jobbet er noget for dig.

Kvote 2 - generel information

Sådan søger du ind

Du skal søge ind via optagelse.dk.
Her finder du også vejledning til ansøgningsskema.
optagelse.dk

UCL's guide til ansøgning

Svar på din ansøgning

Du får svar på nemStudie 28. juli. Dog fredagen før, hvis 28. juli er en lørdag eller søndag. Følg din ansøgning på nemStudie.dk

FAQ om svar

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12

Bilag skal vedhæftes inden fristens udløb sammen med ansøgningen.

KOT-nr. til ansøgning

Odense online
februar 71413

Kontakt og vejledning

Optagelsesvejledning

63 18 33 33

Mandag og onsdag: 13.00-15.00 Torsdag: 10.00-12.00

Optagelse fra A til Z

På siden optagelse og vejledning har vi samlet al information om optagelse.

Du kan altid kontakte os på mail, chat eller via din ansøgning på nemStudie.dk.

Optagelse og vejledning

Book en vejledning

30 minutters face to face vejledning om optagelse og adgangskrav.

Seebladsgade 1, Odense C.

Book vejledning

SU

Udannelsen giver ret til SU.

Vejledning og ansøgning på su.dk

Specialpædagogisk støtte

Der er særlige muligheder for støtte, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

SPS – Specialpædagogisk Støtte

Besøg uddannelsen

Åbent Hus

Til Åbent Hus møder du studerende, undervisere og vejledere. De fortæller om uddannelsens indhold, praktik, karriereveje, studieliv, optagelse samt økonomi og støttemuligheder.

Åbent Hus

For virksomheder

Få en praktikant

Som virksomhed kan du få en studerende i praktik i din virksomhed i 3-12 måneder afhængig af uddannelsen.

Den studerende skal i praktikken indgå i den daglige drift og være med til at løse arbejdsopgaver i din virksomhed.

Fordele for virksomheden

 • Få tilført ny viden til din virksomhed
 • Prøv en potentiel kommende medarbejder af
 • Få en eksra ressource i en travl hverdag
Få en praktikant

Lignende uddannelser