Datamatiker online

Nu har du muligheden for at gennemføre datamatikeruddannelsen online

Datamatiker online

Datamatiker online

Datamatikeruddannelsen tilbydes også som et online forløb. På onlineuddannelsen er undervisningen en kombination af faste online mødetidspunkter og individuelt arbejde på tidspunkter, som du selv vælger.

Datamatiker online har studiestart i februar.

Uddannelsen tager 2½ år

Den online datamatikeruddannelse tager 2½ år, ligesom den klassiske datamatikeruddannelse.

En fleksibel uddannelse

At tage en uddannelse online giver større fleksibilitet, men det stiller også større krav til dig som studerende i forhold til struktur og selvdisciplin. Studiet er stadigt et fuldtidsstudie, og du skal forvente at bruge mellem 40 og 42 timer om ugen på dit studie.

Indholdet på datamatiker online

Indholdet på datamatiker online er det samme som på den klassiske uddannelse, dvs. at den online uddannelse har de samme moduler, læringsmål og prøver. Det er kun læringsformen, der er anderledes.

Vær opmærksom på, at der ligesom på den klassiske datamatikeruddannelse er 3 måneders virksomhedspraktik på 5. semester. Praktikken er ulønnet, men du får SU, hvis du er SU-berettiget.

Studieform på datamatiker online

Studieformen på datamatiker online adskiller sig fra den klassiske studieform.

Studieformen veksler mellem:

 • Synkrone læringsaktiviteter, hvor alle mødes online
 • Asynkrone læringsaktiviteter, hvor du som studerende arbejder individuelt eller i grupper på tidspunkter, du selv vælger.

Den synkrone del udgør 12 lektioner ugentligt fordelt på 6 lektioner tirsdag og 6 lektioner torsdag. Hen over semestret opdeles fagområderne i mindre moduler. I slutningen af 1., 2. og 3. semester vil der være et gruppeprojekt.

Vi benytter flipped classroom. Det betyder, at du lærer teorien i den asykrone del af modulerne, mens den synkrone del bruges til at skabe en fælles forståelse og få løftet emnerne fra teori til praksis.

I den synkrone del vil vi hovedsagligt arbejde i grupper. Det kan eksempelvis være med opgaver, der styrker den fælles forståelse eller opgaver, hvor vi bruger teorien i praksis samt caseopgaver.

Den asynkrone del kan for eksempel bestå af læringsobjekter, videoer, skrevne tekster, mindre opgaver og lydklip/podcasts.

I projektarbejdet skal I forsøge selvstændigt at gennemføre et mindre projekt, hvor I benytter alt, hvad I har lært.

Jeres online-klasselokale og -gruppelokaler vil altid stå til rådighed for jeres studiegrupper, så I kan mødes på de tidspunkter, der passer jer bedst.

Studiegruppearbejde bakkes godt op af uddannelsen

For at styrke arbejdet i studiegrupperne undervises du undervejs i, hvordan du kan optimerer et gruppesamarbejde og styrker din læring gennem studiegruppearbejde. Vi fokuserer på træning af kompetencer, som er centrale på studiet.

Eftersom ”at indgå som kompetent medlem af et team” er et højt prioriteret læringsmål, der indgår i alle fagområder, er det vigtigt at deltage i de fælles synkrone undervisningsmoduler. Vi arbejder derfor også bevidst med forpligtende onlinefællesskaber, så I er klar til at indgå i teamwork, når I skal ud på arbejdsmarkedet efter jeres uddannelse.

Hvilke forventninger har vi til dig?

Du behøver ikke have nogen programmeringsmæssige forudsætninger, men det er godt, hvis du er fortrolig med at benytte en computer til praktiske gøremål. Det er ikke nødvendigt, at du kender alle programmer, vi bruger, på forhånd, men du skal have mod på at kaste dig ud i det.

Derudover skal du:

 • Have lyst til at samarbejde online sammen med andre, der også gerne vil lære at udvikle og programmere gode IT-systemer til alle mulige formål.
 • Være punktlig og stabil og møde ind på de faste mødetidspunkter
 • Overholde aftaler du laver med dine medstuderende og underviseren
 • Være tilstede, og der er derfor krav om, at dit kamera er tændt i undervisningen
 • Være opmærksom på, at det ikke er nemmere at tage en online uddannelse, tværtimod. Det kræver mere selvdisciplin, initiativ og vedholdenhed.

Onlineuddannelsen kan være en god løsning, hvis:

 • Du kommer langvejs fra og har ikke mulighed for at deltage i den fysiske uddannelse i Odense eller Vejle.
 • Du har brug for at have nogle faste dage, hvor du kan passe et arbejde sideløbende med dine studier.
 • Du har et travlt familieliv og har brug for fleksibiliteten.
 • Du bor i udlandet, men gerne vil tage uddannelsen på dansk.

Studiestart i februar

Studiestarten på den online datamatikeruddannelse er i februar. Du får en præcis dato, når du er optaget på studiet. Der kan i første uge forekomme ekstra undervisningsaktiviteter i forbindelse med introforløbet.

Læs mere og ansøg Datamatiker online her

Kirsten Stürup Studievejleder og SPS-ansvarlig

Læs mere om Datamatiker uddannelsen

Er du blevet nysgerrig?