El-installation

Akademiuddannelse

Bliv El-installatør via Akademiuddannelsen i El-installation samt autorisationsprøven. Uddannelsen kvalificerer dig, udover muligheden for at blive installatør, til selvstændigt at projektere, tilrettelægge og styre udførelsen af el-tekniske installationer, bygningsautomatik og mindre automatiske anlæg. 

Med akademiuddannelse i el-installation får du:

  • Muligheden for at blive autoriseret installatør 
  • Kompetencer indenfor el-tekniske problemstillinger 
  • Opgaver med projekter inden for etageejendom, bolig og industri eller institutionsbygning

Målgruppe

Alle faglærte med en el-teknisk uddannelse. 

Indhold og niveau

Modul 1: Grundlæggende El-teknisk beregninger på installationer

Modul 2: Installation og dokumentation

Modul 3: Bygningsinstallationer

Modul 4: Kvalitet, miljø og sikkerhed

Modul 5: Bygningsautomatik

Modul 6: Installationer og EL-forsyningsanslæg

Modul 7: Bekendtgørelser og standarder

Modul 8: Afsluttende projekt

Autorisationsprøve El

Optagelse og ansøgning

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Du skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en akademiuddannelse, hvis du har uddannelseselementer fra andre uddannelser, der kan erstatte et akademimodul. 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering (pdf)

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.