Innovation, produkt og produktion

Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion er for dig, der har interesse for, at udvikle idéer og føre dem ud i livet. Hvad enten du ønsker at udvikle produkter, optimere en produktion eller stå i spidsen for innovationsprocesser. 

Akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion kvalificerer dig til:

 • At analysere, planlægge og vurdere problemstillinger inden for innovation og produktionsoptimering i private og offentlige virksomheder i Danmark såvel som i udlandet 
 • At kombinere viden om innovation, produktion og produktudvikling 

Målgruppe

Uddannelsen er relevant for alle, der arbejder med innovation og produktion.

Indhold og niveau

Man kan ved Akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion  vælge mellem to retninger: 

 1. Produktion 
  Der fokuserer på produktionsoptimering, hvor du lærer at vurdere faktorer som projektstyring, produktionsteknikker og logistiske forhold samt deres indvirkning på produktionsoptimering
 2. Innovation
  Hvor du tilegner dig viden om idé- og udviklingsprocesser og lærer om projektledelse, og hvordan du styrer og skaber innovative processer

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS og består af 3 obligatoriske moduler som er fælles for begge retninger og 2 retningspsecifikke obligatoriske moduler.

Fag

Obligatoriske moduler - fælles (samlet 20 ECTS)

 • Projektledelse (10 ECTS) 
 • Anvendt økonomi (5 ECTS) 
 • Organisering (5 ECTS) 

Retningssepecifikke obligatoriske moduler (samlet 20 ECTS) 

 • Produktion 
  • Produktionsoptimering (10 ECTS) 
  • Kvalitetsoptimering med Six Sigma (10 ECTS) 
 • Innovation
  • Innovationsledelse (10 ECTS) 
  • Konceptudvikling og forretningsmodeller (10 ECTS) 

Valgfrie moduler (som minimum 10 ECTS)

 • Iværksætteri i praksis (10 ECTS) 
 • Vækst, innovation og forretningsmuligheder (5 ECTS) 
 • Miljø og sikkerhed (5 ECTS) 
 • Kvalitetsdeltagelse (5 ECTS) 
 • Materialestyring (10 ECTS)
 • Produktudvikling (10 ECTS) 
 • Konstruktion (10 ECTS) 
 • Produktionsplanlægning (10 ECTS) 
 • Teknisk dokumentation (5 ECTS) 

Afgangsprojekt (10 ECTS) 

Afgangsprojekt, innovation, produkt og produktion

Optagelse og ansøgning

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Du skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en akademiuddannelse, hvis du har uddannelseselementer fra andre uddannelser, der kan erstatte et akademimodul. 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering (pdf)

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.