Praktikvejleder til pædagoguddannelsen

Diplomuddannelse

Den pædagogiske diplomuddannelse - Praktikvejleder til pædagoguddannelsen er for dig, der ønsker at blive praktikvejleder på pædagoguddannelsen, eller dig der allerede vejleder, og ønsker at udvikle dine kompetencer. Med modulet får du blandt andet indsigt i voksendidaktisk problemstillinger, kompetencer til at vejlede pædagogstuderende i praktik og til at bedømme deres uddannelsesmæssige udbytte af praktikken. 

Uddannelsesretningen er en del af den pædagogiske diplomuddannelse 

Gennem modulet vil du opnå:

 • Teoretisk/analytisk refleksiv kompetence
 • Teorier og begreber til understøttelse af voksenpædagogiske kompetencer.

Desuden vil du erhverve metodiske kompetencer til at

 • Planlægge, evaluere og udvikle uddannelse
 • Planlægge praktik
 • Evaluere og diskutere uddannelsesforløb, herunder progression i praktikken
 • Analysere, formulere og præsentere problemer i arbejdet
 • Arbejde med din rolle som vejleder, formidler og bedømmer.

Flere kommuner vælger at købe en praktikvejlederforløb til grupper af medarbejdere.

Målgruppe

Modulet er målrettet undervisere, der ønsker at arbejde som vejledere for lærerstuderende. 

Indhold og niveau

Modulet til praktikvejleder til pædagoguddannelsen omfatter 10 ECTS og svarer til et modul i pædagogisk diplomuddannelse. 

Når du har gennemført modulet, har du ret til at kalde dig praktikvejleder. Du kan senere udbygge til en fuld Pædagogisk diplomuddannelse, hvis du ønsker det.

 

Bente Falk Nielsen
Bente Falk Nielsen Studievejleder og uddannelseskonsulent
Trine Lippert
Trine Lippert Studievejleder

Økonomi og tilskud

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler, for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. 

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Optagelse og ansøgning

Adgangskrav

Optagelse på praktikvejlederuddannelsen kræver, at du har

 • En pædagoguddannelse
 • Fast ansættelse som pædagog på et arbejdssted, der i henhold til lov om uddannelse kan fungere som praktiksted
 • Mindst 2 års praktisk pædagogerfaring
 • Godkendelse fra den ansættende myndighed

Hvis du ønsker mere vejledning om uddannelsen, er du velkommen til at kontakte uddannelseslederne.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit – dvs. godskrivning -for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplommodul.

Merit ansøgningsskema

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering (pdf)

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Søg adgangsbevis

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Søg kompetencebevis

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Søg uddannelsesbevis

Pris for RKV

For modulbevis og uddannelsesbevis afgør dit uddannelsesniveau, om du skal betale for RKV-vurderingen.