Undervisning og vejledning for unge og voksne

Diplomuddannelse

Har du interesse for planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning i forhold til voksnes forskellige forudsætninger og behov - så er den pædagogiske diplomuddannelse - undervisning i læsning og matematik for voksne særligt for dig. 

Uddannelsesretningen er en del af den pædagogiske diplomuddannelse 

Med uddannelsens får du:

  • Kompetencer til at tilpasse matematik- og/eller danskundervisning til voksne ud fra individuelle behov
  • Mulighed for at vejlede voksne deltagere og virksomheder om uddannelsestilbud 
  • Mulighed for at specialisere dig som enten FVU-læselærer eller ordblindelærer - afhængig af hvordan du sammensætter din uddannelse

Bemærk: UCL udbyder ikke FVU matematiklærer eller Læsevejleder for ungdomsuddannelserne.

Målgruppe

Uddannelsen er for undervisere, der vil specialisere sig i voksnes færdigheder i at læse, stave og skrive samt forstå og anvende matematik.

Indhold og niveau

Uddannelsen er en Pædagogisk diplomuddannelse, som omfatter 60 ECTS og består af fem moduler (2 obligatoriske og 3 valgfrie) samt et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 15 ECTS)

3 valgfrie moduler (samlet 10 ECTS)

Afgangsproejkt (15 ECTS)

Afgangsprojekt pædagogisk diplomuddannelse 

Når du gennemfører uddannelsen sådan

  • Pædagogisk viden og forskning
  • Undersøgelse af pædagogisk praksis
  • Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning
  • Skriftsprogsundervisning for voksne – FVU
  • Ordblindeundervisning for voksne eller Læse- og skriveteknologi
  • Afgangsprojekt

har du opnået kvalifikationer til funktion som FVU-læselærer.

Økonomi og tilskud

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler, for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. 

 

 

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Optagelse og ansøgning

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten. 

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplomuddannelsesmodul.

Vejledning til ansøgning om dispensation 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering (pdf)

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Ansøgningsskema til adgang på diplomuddannelse via RKV

RKV - Ansøgningsskema - Diplomuddannelser.docx

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.