Velkommen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles nye hjemmeside. Vi udvikler for tiden på hjemmesiden og der vil på nogle områder være links til vores tidligere hjemmesider.

Automationsteknolog

Erhvervsakademiuddannelse

For dig der er vild med innovation, automatiske anlæg og robotteknologi, og som gerne vil videre i karrieren.

Vær med til at udvikle automatiske anlæg

Hvis du er til udfordringer, innovation, programmering, teknisk IT, styrings- og reguleringsteknik, og du vil være med til at gøre en forskel i industrien samt udvikle dine tekniske og menneskelige kvalifikationer, så er uddannelsen til automationsteknolog lige noget for dig!

I en globaliseret verden er Danmark udfordret på sin konkurrenceevne som aldrig før. Skal der stadig være plads til et dansk eksporterhverv, må vi have fokus på produktiviteten. Den sikrer vi først og fremmest gennem innovative, fremsynede automatiseringsprojekter, hvor du som automationsteknolog kan bidrage med indsigt, kreativitet og kompetence.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er en 2-årig fuldtidsuddannelse med klasseundervisning vekslende med praktiske projektopgaver samt et virksomhedspraktikforløb på tre måneder.

Helt præcist er de to år bygget op om en obligatorisk del, en tilvalgsdel, en praktikperiode og et afsluttende afgangsprojekt i samarbejde med en virksomhed. 

Under studiet lærer du at anvende tekniske, kreative og analytiske færdigheder i forbindelse med dimensionering, design, programmering og konfiguration af automatiske anlæg.

Du får viden inden for innovative processer, projektledelse og forretningsforståelse, ligesom du lærer at håndtere projektudvikling i alle faser ved strukturering, kvalitetssikring og dokumentation af løsninger under hensyntagen til gældende regler og standarder inden for automationsområdet.

Automationsteknolog-studerende i Fredericia

Som noget helt nyt kan du fra sommeren 2018 tage dele af din automationsteknolog-uddannelse på Fredericia Maskinmesterskole. Som automationsteknolog-studerende med tilknytning til Fredericia skal du igennem samme uddannelseselementer som dine medstuderende i Odense. 

Herunder kan du danne dig et overblik over hvordan fagene er fordelt på de forskellige semestre og uddannelsesbyer. 

På 1.-2. semester vil dele af din undervisning foregå på Fredericia Maskinmesterskole, mens resten vil foregå sammen med UCL's øvrige automationsteknolog-studerende på i Odense.

Undervisningen på 3. semester vil udelukkende foregå i Odense, mens du under din praktik og dit afsluttende eksamensprojekt på 4. semester ikke er afhængig af tilknytning til enten Fredericia eller Odense.

Internationale muligheder

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kultur, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaring og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Studerende ved verdenskort

Praktik

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, I arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er super kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde indenfor det område, som din uddannelse sigter mod. 

Job og videreuddannelse

Jobmuligheder

Automationsteknologen har en bred faglig profil, der ikke alene giver adgang til jobs i egentlige automatiseringsfirmaer, men også hos en lang række virksomheder inden for el-, vvs- og maskinbranchen samt hos grossister og rådgivende ingeniørvirksomheder.

Her vil du som automationsteknolog blive beskæftiget med opgaver som for eksempel:

 • Projektering
 • Programmering
 • Rådgivning
 • Procesoptimering
 • Indkøb
 • Salg
 • Udvikling
 • Teknisk innovation

Endelig vil der også være mulighed for at starte egen virksomhed.

Videreuddannelse

Optagelseskrav og ansøgning

Ny mulighed: Automationsteknolog-studerende i Fredericia

Som noget helt nyt har du nu mulighed for at tage en del af automationsteknolog-uddannelsen på vores uddannelsesstation i Fredericia.

Som ansøgere på automationsteknolog i Odense vil du derfor inden 5. juli modtage en mail med mulighed for at tilkendegive din interesse for at starte uddannelsen i Fredericia. Dette er ikke en bindende tilmelding og heller ikke et tilbud om en studieplads.

Hvis du den 28. juli bliver tilbudt en studieplads og takker ja, vil du blive kontaktet efter den 6. august for et bindende tilsagn om opstart i Fredericia den 3. september 2018.

Adgangskrav

Adgang med gymnasiale uddannelser (kvote 1 eller kvote 2)

Specifikke adgangskrav: Matematik C og Fysik C.

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2?

Med en gymnasial uddannelse kan du søge i kvote 1. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1 og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

På denne uddannelse optager vi 50 % via kvote 1 og 50 % via kvote 2.

Adgang med disse relevante erhvervsuddannelser (kun kvote 2)

 • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
 • Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)
 • Elektriker (med specialer)
 • Procesoperatør (trin 2)
 • Bådmekaniker
 • CNC-tekniker
 • Cykel- og motorcykelmekaniker
 • Entreprenør- og landbrugsuddannelsen
 • Finmekanikeruddannelsen
 • Flymekaniker
 • Industritekniker (med specialer)
 • Køletekniker
 • Personvognsmekaniker (trin 2)
 • Skibsmekaniker
 • Skibsmontør
 • Værktøjsuddannelsen (med specialer)
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Ingen specifikke adgangskrav.

Adgang med andre erhvervsuddannelser (kun kvote 2)

Alle fuldførte erhvervsuddannelser med en normeret varighed på 3 år eller mere.

Specifikke adgangskrav: Matematik C og Fysik C

Adgang med adgangseksamen til ingeniøruddannelserne (kun kvote 2)

Ingen specifikke adgangskrav.

Adgang med udenlandsk uddannelse (kun kvote 2)

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Specifikke adgangskrav: Matematik C og Fysik C.

Denne uddannelse har dansk som undervisningssprog. Du skal derfor have bestået Prøve i dansk 3 med 7 i gennemsnit, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Individuel kompetencevurdering (kun kvote 2)

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering

Frit optag

På denne uddannelse er der frit optag. Det betyder, at alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, og som har søgt rettidigt, vil blive tilbudt en studieplads. Der skal dog være minimum 15 kvalificerede ansøgere for at uddannelsen oprettes.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”søg om optagelse”.

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Optagelsesområdenummer

Odense: 70330

Du får svar på din ansøgning via din e-mail.

Merit

Vil du vide, om du kan få merit?
Læs mere her.

Kontakt uddannelsen

Susanne Skov Nielsen

Susanne Skov Nielsen

Studie -og SPS-vejleder

Besøg uddannelsen

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold.
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Du behøver ikke tilmelde dig for at deltage i åbent hus.

Tid og sted for åbent hus

Hold øje med Det sker her på ucl.dk for at se, hvornår næste åbent hus arrangement løber af stablen.

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen.
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen.
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder.
 • Snakke med studerende og undervisere.

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.