Automationsteknolog

Erhvervsakademiuddannelse

Automationsteknolog er for dig, der er vild med innovation, automatiske anlæg og robotteknologi, og som gerne vil videre i karrieren.

Vær med til at udvikle automatiske anlæg

Hvis du er til udfordringer, innovation, programmering, teknisk IT, styrings- og reguleringsteknik, og du vil være med til at gøre en forskel i industrien samt udvikle dine tekniske og menneskelige kvalifikationer, så er uddannelsen til automationsteknolog lige noget for dig!

I en globaliseret verden er Danmark udfordret på sin konkurrenceevne som aldrig før. Skal der stadig være plads til et dansk eksporterhverv, må vi have fokus på produktiviteten. Den sikrer vi først og fremmest gennem innovative, fremsynede automatiseringsprojekter, hvor du som automationsteknolog kan bidrage med indsigt, kreativitet og kompetence.

Bliv automationsteknolog-studerende i Fredericia

Fra sommeren 2019 kan du tage hele automationsteknologuddannelsen på Fredericia Maskinmesterskole. Se mere under 'Uddannelsens opbygning'.

Kommer du fra gymnasiet og mangler håndværkererfaring?

Har du en gymnasial uddannelse i bagagen, men ingen håndværkererfaring?

Så kom med på vores studieforbedredende kursus, praktikum, i august 2019, hvor du vil arbejde praktisk med komponenter, værktøj og måleinstrumenter på vores laboratorier og får en faglig forståelse for automationsteknologens arbejde.

Det tager 4 uger. De første 2 uger er placeret lige op til studiestart, og de sidste 2 uger kommer senere på uddannelsen.

Forløbet er SU-berettiget.

BEMÆRK! Deltagelse er kun muligt for de studerende, der bliver optaget på uddannelsen til august

Hvor og hvornår?

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Alle hverdage i uge 34 og 35 fra 8.15-15.15. Opstart er mandag d. 19. august kl. 8.15.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er en 2-årig fuldtidsuddannelse med klasseundervisning vekslende med praktiske projektopgaver samt et virksomhedspraktikforløb på tre måneder.

Helt præcist er de to år bygget op om en obligatorisk del, en tilvalgsdel, en praktikperiode og et afsluttende afgangsprojekt i samarbejde med en virksomhed. 

Under studiet lærer du at anvende tekniske, kreative og analytiske færdigheder i forbindelse med dimensionering, design, programmering og konfiguration af automatiske anlæg.

Du får viden inden for innovative processer, projektledelse og forretningsforståelse, ligesom du lærer at håndtere projektudvikling i alle faser ved strukturering, kvalitetssikring og dokumentation af løsninger under hensyntagen til gældende regler og standarder inden for automationsområdet.

Automationsteknolog-studerende i Fredericia

Fra sommeren 2019 kan du tage hele automationsteknologuddannelsen på Fredericia Maskinmesterskole. Som automationsteknolog-studerende med tilknytning til Fredericia skal du igennem samme uddannelseselementer som dine medstuderende i Odense. 

Internationale muligheder

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Studerende ved verdenskort

Praktik

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er brugbare kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod. 

Job og videreuddannelse

Jobmuligheder

Automationsteknologen har en bred faglig profil, der ikke alene giver adgang til jobs i egentlige automatiseringsfirmaer, men også hos en lang række virksomheder inden for el-, vvs- og maskinbranchen samt hos grossister og rådgivende ingeniørvirksomheder.

Her vil du som automationsteknolog blive beskæftiget med opgaver som for eksempel:

 • Projektering
 • Programmering
 • Rådgivning
 • Procesoptimering
 • Indkøb
 • Salg
 • Udvikling
 • Teknisk innovation

Endelig vil der også være mulighed for at starte egen virksomhed.

Videreuddannelse

Optagelseskrav og ansøgning

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning via UCL’s optagelsesportal den 26. juli.

Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

På UCL's optagelsesportal kan du følge behandlingen af din ansøgning om optagelse fra den dag, UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles og du den 26. juli evt. får tilbudt en studieplads.

På optagelsesportalen kan du se, om din ansøgning er færdigbehandlet eller er i gang med at blive behandlet. Vi behandler ansøgningerne til og med uge 28.

UCL's optagelsesportal.

Særligt for dig der vil søge ind på Automationsteknologuddannelsen i Fredericia

Du har mulighed for at tage hele vores Automationsteknologuddannelse på Maskinmesterskolen i Fredericia.

For at søge ind på Automationsteknologuddannelsen i Fredericia skal du:

 • Klikke på knappen ”ansøg nu” øverst på siden, og du bliver ledt over på optagelse.dk.
 • Søge om optagelse på Automationsteknologuddannelsen i Odense. 
  Selvom du vil starte på uddannelsen i Fredericia, skal du søge ind i Odense.

  Hvis du bliver tilbudt en studieplads på Automationsteknologuddannelsen i Odense og ønsker at læse i Fredericia, får du mulighed for at tilmelde dig til dette i august. Når du har bekræftet din tilmeldte studieplads i Odense, sender vi dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde, hvis du ønsker at starte i Fredericia.

 • Udfylde resten af ansøgning som normalt. 

Opfylder du adgangskravene til uddannelsen, og bliver du ikke optaget på en højere prioritet, kan du forvente at blive tilbudt en studieplads på Automationsteknologuddannelsen i Fredericia til september. Dette forudsætter, at du takker ja til din tilbudte studieplads i Odense og udfylder den tilmeldingsblanket, du får tilsendt i august.

Adgangskrav

Adgang med gymnasiale uddannelser (kvote 1 eller kvote 2)

Specifikke adgangskrav: Matematik C og Fysik C.

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2?

Med en gymnasial uddannelse kan du søge i kvote 1. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1, og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Vi afviser ikke ansøgere, som søger ind efter den 15. marts og som opfylder adgangskravene, da der er frit optag på uddannelsen.

På denne uddannelse optager vi 50 % via kvote 1 og 50 % via kvote 2.

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse (kun kvote 2)

 • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer), eller trin 2
 • Bådmekaniker
 • CNC-tekniker
 • Cykel- og motorcykelmekaniker
 • Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)
 • Elektrikeruddannelsen
 • Entreprenør- og landbrugsuddannelsen (med specialer)
 • Finmekanikeruddannelsen (med specialer)
 • Flymekaniker
 • Industritekniker (med specialer) og trin 2 og 3
 • Køletekniker
 • Maskinsnedker
 • Personvognsmekaniker (trin 2)
 • Procesoperatør (trin 2)
 • Skibsmekaniker
 • Skibsmontør
 • VVS-energiuddannelsen
 • VVS-uddannelsen
 • Værktøjsuddannelsen

Ingen specifikke adgangskrav.

Adgang med andre erhvervsuddannelser (kun kvote 2)

Alle fuldførte erhvervsuddannelser med en normeret varighed på 3 år eller mere.

Specifikke adgangskrav: Matematik C og Fysik C.

Adgang med adgangseksamen til ingeniøruddannelserne (kun kvote 2)

Ingen specifikke adgangskrav.

Adgang med udenlandsk uddannelse (kun kvote 2)

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Specifikke adgangskrav: Matematik C og Fysik C.

Du skal endvidere have bestået Studieprøven eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten. 

Individuel kompetencevurdering (kun kvote 2)

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering

Frit optag

På denne uddannelse er der frit optag. Det betyder, at alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, og som har søgt rettidigt, vil blive tilbudt en studieplads. Der skal dog være minimum 15 kvalificerede ansøgere for at uddannelsen oprettes.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”ansøg nu”.

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Optagelsesområdenummer

Odense: 70330

Merit

Vil du vide, om du kan få merit?
Læs mere her.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Kontakt uddannelsen

Susanne Skov Nielsen
Susanne Skov Nielsen Studie- og SPS-vejleder - Træffetider: onsdag kl. 9-11, torsdag kl. 11-13 samt fredage (d. 23/8, 20/9, 25/10, 29/11, 20/12) kl. 10-12
Lene Bak Isaksen
Lene Bak Isaksen Studiesekretær

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Den 26. juli får du svar på, om du bliver optaget på det studie, du har søgt ind på. 

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelseshotline@ucl.dk.

Se Optagelsesvejledningens sommeråbningstider.

Besøg uddannelsen

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold
 • Livet som studerende på uddannelse.
 • Optagelseskriterier
 • Karrieremuligheder

Du behøver ikke tilmelde dig for at deltage i åbent hus.

Tid og sted for åbent hus

Næste åbent hus er lørdag 22. februar 2020 kl. 11-15 på alle UCL's campusser.

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.