Søg ind nu
Start til september

Multimediedesigner

Erhvervsakademiuddannelse

Lær at designe, planlægge, realisere og styre multimedieopgaver, og få kompetencer til at kunne deltage i implementeringen, styringen og vedligeholdelsen af multimedieproduktioner.

Få viden på alle områder inden for multimedieproduktioner

Som multimediedesigner bliver du en slags 'akademisk håndværker', som beskæftiger sig meget praktisk med alle aspekter ved multimedieproduktioner - lige fra kommunikationsplan over design af brugergrænseflader til programmering af indhold, der i sidste ende ligger på internettet, smartphones eller tablets.

Indholdet er en blanding af tekst, fotos/grafik, video, animation. 
Allerede under studiet vil du komme til at arbejde med konkrete projekter i et netværk af kreative virksomheder.
 

Uddannelsens opbygning

Multimediedesigneruddannelsen består af en fællesdel og en specialedel, hvor sidstnævnte primært ligger på 3. og 4. semester og byder på et specialiseringsforløb med valgfag, praktik og hovedopgave.

Fællesdelen

Fællesdelen består af fem overordnede fagområder:

 • Brugergrænsefladeudvikling (45 ECTS)
 • Brugeroplevelser (15 ECTS)
 • Indholdsproduktion (15 ECTS)
 • Forretning (7,5 ECTS)
 • Teknologi (7,5 ECTS)

Multimediedesigneruddannelsen er et fuldtidsstudie. Der ligger typisk 4-8 lektioner om dagen i et af fagområderne, således at du har op til fem dage om ugen, hvor du skal være på studiet. 

Undervisningen

 • På 1. og 2. semester får du grundlæggende introduktion til de 5 fagområder. Undervisningen er projektorienteret, hvilket vil sige, at der i alle projekter, indgår virksomheder.
 • På 3. og 4. semester specialiserer du dig. Der er specialiseringsforløb indenfor digital medieproduktion. Desuden er der 3 måneders praktik inden den afsluttende hovedopgave.

Din hverdag vil veksle mellem undervisning, vejledning og projekter. På multimediedesigneruddannelsen taler vi ikke om lektier – du læser for din egen og din kommende arbejdsgivers skyld. Samtidig skal du indstille dig på, at der skal skrives en del rapporter, hvor du argumenterer for dine valg til løsning af givne problemstillinger.
Du vil løbende i din studietid på uddnanelsen få brug for Adobe software til bl.a. reditering af billeder, video og lyd. Undervisningen tager udgangspunkt i de nyeste udgaver af programmerne, som du kan købet adgang til fra Adobes hjemmeside.

Labs til din rådighed

På uddannelsen arbejder du med at planlægge, udvikle, designe og producere multimedieindhold til digitale platforme/teknologier.
Multimediedesigner-uddannelsen råder over moderne lab faciliteter som fx:

 • Blackbox, hvor du kan arbejde med greenscreen optagelser, foto, video og surround audio produktion, samt AR/VR/MR og Motion capture teknologier
 • Redigeringsrum, hvor du kan arbejde med at redigere og rendere AV produktioner
 • Lydstudie, hvor du kan arbejde med audio- og musikproduktion
 • Neurolab, hvor du kan brugerteste digitale og analoge brugergrænseflader med nyt udstyr.

Internationale muligheder

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kultur, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaring og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Studerende ved verdenskort

Praktik

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, I arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er super kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde indenfor det område, som din uddannelse sigter mod. 

Job og videreuddannelse

Jobmuligheder

Eksempler på jobtitler for multimediedesignere er:

 • Frontend udvikler
 • Webdesigner
 • Mobil/app-udvikler
 • Web og new media projektleder
 • Webmaster
 • Projektkoordinator.

Du kan også blive selvstændig.

Videreuddannelse

Adgangskrav og ansøgning

Adgangskrav

For at kunne søge ind på denne uddannelse, skal du være i gang med eller have bestået én af disse eksamener:

Gymnasiale uddannelser (EUX, STX, HTX, HHX, HF) 

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik C eller Virksomhedsøkonomi C eller Erhvervsøkonomi C.

Erhvervsuddannelser:

 • Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)
 • Digital media uddannelsen
 • Film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)
 • Fotograf
 • Grafisk tekniker
 • Mediegrafiker (trin 2)
 • Skiltetekniker
 • Teknisk designer

Ingen specifikke adgangskrav.

3-årige Erhvervsuddannelser fra 2014-reformen

Alle erhvervsuddannelser, der er gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014, og som har en ordinær varighed på mindst 3 år, er adgangsgivende. Du skal dog stadig opfylde de specifikke adgangskrav for optagelse på uddannelsen.

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik C eller Virksomhedsøkonomi C eller Erhvervsøkonomi C.

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav: Engelsk C.

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Specifikke adgangskrav: Matematik C eller Virksomhedsøkonomi C eller Erhvervsøkonomi C.

Du skal endvidere have bestået Studieprøven eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten. 

Ny lov om dobbeltuddannelse

Fra 1. januar 2017 kan du ikke optages på denne uddannelse, hvis du i forvejen har afsluttet en videregående uddannelse inden for de seneste 6 år, fx. en erhvervsakademiuddannelse, en bacheloruddannelse eller en kandidatuddannelse. Du kan dog søge om dispensation, hvis du af helbredsmæssige årsager ikke kan bruge din tidligere uddannelse. Du søger om dispensation sammen med din ansøgning ved at vedhæfte et brev og eventuel dokumentation.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Adgangsbegrænsning

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.
Ved sommeroptaget 2018 optager vi 120 studerende i Odense. Ud af disse optager vi 50 % i Kvote 1 og 50 % i Kvote 2.

Kvote 1

I Kvote 1 bliver du alene vurderet på baggrund af eksamensgennemsnittet fra din adgangsgivende gymnasiale uddannelse.

Du kan søge i Kvote 1, hvis:

 • Du afslutter en gymnasial uddannelse umiddelbart før ansøgningsfristens udløb
 • Du har afsluttet en gymnasial uddannelse med et højt gennemsnit. Du kan se hvad adgangskvotienten var sidste år her (obs kan vi stadig linke til dette et sted?). Det kan dog ændre sig fra år til år i forhold til antallet af studiepladser og ansøgernes gennemsnit.

Kvote 2

I Kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

 • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakterer på specifikke adgangskrav
 • Indhold i motivationsskrivelse
 •  Aktiviteter efter at den adgangsgivende uddannelse er afsluttet, herunder:
  • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
  • Beståede eksamener på andre uddannelser svarende til mindst 30 ECTS
  • Erhvervserfaring svarende til mindst ½ års fuldtidsarbejde
  • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
  • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
  • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng

Kvote 2-ansøgeres erfaring og motivation tæller
I kvote 2 skal du supplere din ansøgning med en beskrivelse af din motivation for at søge studiet – få inspiration til din motiverede ansøgning her.

Du skal søge i Kvote 2, hvis:

 • Du har afsluttet en gymnasial uddannelse med et lavt gennemsnit
 • Du ikke har afsluttet en hel gymnasial uddannelse, og du søger om individuel kompetencevurdering
 • Du afslutter eller har afsluttet en adgangsgivende Erhvervsuddannelse
 • Du har afsluttet en anden erhvervsuddannelse end en af de direkte adgangsgivende og du søger om individuel kompetencevurdering
 • Du har ikke afsluttet en Erhvervsuddannelse, og du søger om individuel kompetencevurdering

Du søger ind med adgangseksamen til ingeniøruddannelsen.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”ansøg nu”.

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter enten før eller efter 5. juli, men før studiestart 1. september.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter enten før eller efter 5. juli.
 • Hvis du først afslutter faget efter 5. juli, vil du højst kunne få et betinget optagelsesbrev fra os – betinget af, at du består faget inden studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Optagelsesområdenummer

Odense: 81310

Merit

Vil du vide, om du kan få merit?
Læs mere her.

Kontakt uddannelsen

Pierre Krabbe Christiansen
Pierre Krabbe Christiansen Studievejleder, Odense
Tanja Munch Rasmussen
Tanja Munch Rasmussen Studiesekretær

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav.
 • Ansøgningsprocedure.
 • Optagelse.

Kontakt optagelsesvejledning

63 18 33 33 (telefontid: Mandag-fredag kl. 10-14) eller optagelseshotline@ucl.dk.

Besøg uddannelsen

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold.
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Du behøver ikke tilmelde dig for at deltage i åbent hus.

Vi opdaterer her på siden ift, hvornår der næste gang er åbent hus på UCL's uddannelser i Odense.

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen.
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen.
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder.
 • Snakke med studerende og undervisere.

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.