Fagdates

CFU tilbyder et stort udvalg af gratis online 'fagdates' målrettet lærere i grundskolen.

En fagdate er online undervisning af 30 – 45 minutters varighed.

CFU tilbyder online fagdates med fokus på de fleste af grundskolens fag samt andre relevante emner.

På en fagdate har du mulighed for at møde CFU's pædagogiske konsulent, få et kort inspirerende oplæg og gå i dialog med konsulenten.

Vælg det fag/tema som interesserer dig og tilmeld dig direkte på siden hér.

Er den fagdate du søger ikke tilgængelig lige nu? Tilmeld dig CFU's nyhedsbrev og få nyheder om fag og dato for kommende fagdates

Scroll ned for at se udbuddet af fagdates.

Fagdate - Guf til din årsplan på mellemtrinnet

Få inspiration til at tilrettelægge din årsplan målrettet 4.-6. klasse, så der er forløb, der understøtter og udfordrer alle elever i deres skriftligsproglige udvikling.

Dato: 23. juni 2022 kl. 14.30 - 15.00
Konsulent: Marie Elmegaard
Tilmeld dig her

 

Fagdate - Nye materialer til dansk udskoling

Bliv opdateret på nye lærermidler fra udlånssamlingen på CFU til dansk i de ældste klasser.

Dato: 27. juni 2022 og 4. august 2022 kl. 14.00 - 14.30
Konsulent: Anette Vestergaard
Tilmeld dig her

 

Fagdate - Nye materialer til dansk mellemtrin

Få inspiration til de nyeste læremidler til 4.-6. klasse - især de læremidler, som du kan booke i CFU UCL's udlånssamling.

Dato: 23. juni 2022 kl. 14.00 - 14.30
Konsulent: Marie Elmegaard Pedersen
Tilmeld dig her

 

Fagdate – Børns skriveudvikling

Få nyeste viden om børns skriveudvikling og gode fif til din undervisning.

Dato: 27. juni 2022 kl. 13.30 - 14.00
Konsulent:
Louise Duus Skovbjerg
Tilmeld dig her

 

Fagdate – Stationsundervisning i danskfaget, 28. juni og 2. august 2022

Få et indblik i stationsundervisningens muligheder og med inddragelse af relevante læremidler fra CFU's udlånssamling

Dato: 28. juni 2022 kl. 10.00 - 10.30
Konsulent:
Louise Duus Skovbjerg
Tilmeld dig her

 

Fagdate - Spændende læremidler til historieundervisningen

Inspiration til andre læremidler end bøger i historieundervisningen.

Dato: 4. august 2022 kl. 10.00-10.30
Konsulent: Astrid Danielsen
Tilmeld dig her

Fagdate - Musik i indskolingen

Målet med denne fagdate er at dele gode nye analoge og digitale ressourcer til din musikundervisning i indskolingen. De præsenterede materialer deles efterfølgende på en Padlet.

Dato: 28. juni 2022 kl. 14.30 - 15.00
Konsulent: Niels Rebsdorf
Tilmeld dig her

 

Fagdate - Musik på mellemtrinnet

Målet med denne fagdate er at dele gode nye analoge og digitale ressourcer til din musikundervisning på mellemtrinnet.

Dato: 29. juni 2022 kl. 14.30 - 15.00
Konsulent: Niels Rebsdorf
Tilmeld dig her

Fagdate - Naturvidenskabens ABC

Naturvidenskabens ABC fortæller historien om 10 vigtige og grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser og giver inspiration til, hvordan erkendelserne og konkrete faglige nedslag kan indgå i undervisningen.

Dato: 28. juni 2022 kl. 13.00 - 13.30
Konsulent: Ole Andersen og Ulrich Pedersen Dahl
Tilmeld dig her

Fagdate – tysk – Film og tv udsendelser i udskolingen

Få et indblik i nyere film og tv udsendelser som kan bruges til tyskundervisningen i udskolingen.

Dato: 27. juni 2022 kl. 11.00 - 11.30
Konsulent: Helle Serup
Tilmeld dig her

 

Fagdate – Film og tv udsendelser på mellemtrinnet

Få et indblik i nyere film og tv udsendelser som kan bruges til tyskundervisningen på mellemtrinne

Dato: 27. juni 2022 kl. 10.00 - 10.30
Konsulent: Helle Serup
Tilmeld dig her

 

Fagdate - Mundtlighed i fremmedsprogsundervisningen

Få inspiration til aktiviteter med mundtlighed.

Dato: 27. juni 2022 kl. 14.30-15.00
Konsulenter: Helle Serup og Marianne Ancker
Tilmeld dig her

 

Fagdate - Nye materialer til tyskundervisningen

Få et indblik i de nyeste undervisningsmaterialer til tyskundervisningen, som du kan booke hos CFU i UCL´s område.

Dato: 3. august 2022 kl. 11.00-11.30
Konsulent:
Helle Serup
Tilmeld dig her

Fagdate - Inspiration til din årsplan - kulturfagene

Få inspiration til din årsplan i kulturfagene. Hvad sker der i løbet af det kommende år, som vi med fordel kan indtænke i årsplanerne?

Dato: 27. juni 2022 kl. 11.30-12.00
Konsulent: Astrid Danielsen
Tilmeld dig her

Fagdate - Materialer fra CFU - Matematik

Få inspiration til, hvilke materialer du kan låne fra CFU til din matematikundervisning. Vi har fået mange nye og spændende materialer i samlingen de seneste år, og her har du mulighed for at blive opdateret.

Dato: 29. juni 2022 kl. 10.00 - 10.30
Konsulent:
Rikke Teglskov
Tilmeld dig her

 

Fagdate - Low floor high ceiling i matematikundervisningen

Få inspiration til, hvordan du kan bruge low floor high ceiling i din matematikundervisning.

Dato: 3. august 2022 kl. 09.00 - 09.30
Konsulent: Bo Teglskov Kristensen
Tilmeld dig her

Fagdate - Søgning i MitCFU og booking af læremidler

Vi gennemgår, hvordan du søger og booker analoge og digitale materialer til din undervisning. Der er mulighed for at stille spørgsmål

Dato: 1. juli 2022 kl. 10.30 - 11.30 
Konsulent: Anne-Marie Thirsvad og Lars Pedersen
Tilmeld dig her

 

Fagdate - Mundtlighed i fremmedsprogsundervisningen

Få inspiration til aktiviteter med mundtlighed.

Dato: 27. juni 2022 kl. 14.30-15.00
Konsulenter: Helle Serup og Marianne Ancker
Tilmeld dig her

 

Fagdate - Inspiration til engelskundervisningen i indskoling

Bliv præsenteret for læremidler og ideer til aktiviteter til engelskundervisningen i 1.-3. klasse. 

Dato: 28. juni 2022 kl. 10.30 - 11.00
Konsulent: Marianne Vincent Ancker
Tilmeld dig her