Praktikvejleder til læreruddannelsen

Diplomuddannelse

Modulet "Praktikvejleder til læreruddannelse" er særligt for dig, der ønsker at  lære at varetage og udvikle opgaven som vejleder og bedømmer lærerstuderende i praktik i samspil med læreruddannelsen.

Uddannelsesretningen er en del af den pædagogiske diplomuddannelse 

På modulet arbejder du med:

  • Læreruddannelsesdidaktik og lærerprofessionalitet
  • Almene og fagdidaktiske problemstillinger i relation til praktik
  • Iagttagelse, beskrivelse, analyse og vurdering af undervisnings- og læreprocesser
  • Praktikgruppen som et team
  • Kommunikations-, lære- og samspilsprocesser
  • Vejledningens indhold og form
  • Teori, metode og etik
  • Bedømmelse og bedømmelseskriterier

Målgruppe

Modulet er målrettet undervisere, der ønsker at arbejde som vejledere for lærerstuderende i praktik. 

Indhold og niveau

Praktikvejleder til læreruddannelsen omfatter 10 ECTS og svarer til et modul i pædagogisk diplomuddannelse. 

Når du har gennemført modulet, har du ret til at kalde dig praktikvejleder. Du kan senere udbygge til en fuld pædagogisk diplomuddannelse, hvis du ønsker det. 

 

 

Bente Falk Nielsen
Bente Falk Nielsen Studievejleder og uddannelseskonsulent
Trine Lippert
Trine Lippert Studievejleder