Børn og unge

Diplomuddannelse

Ny viden om børn og unges trivsel, nye organisationsmodeller, nye krav til samarbejde på tværs af forvaltninger og instanser samt stramme økonomiske rammer kræver en stærk og ajourført faglighed.

Uddannelsen er en specialisering inden for den sociale diplomuddannelse, og giver ny viden om teori, metode, samarbejde og roller som myndighedssagsbehandler og udfører af sociale indsatser for børn og unge.

Uddannelsesretningen er en del af den socialfaglige diplomuddannelse 

Som studerende på den sociale diplomuddannelse i børn og unge får du viden og kompetencer indenfor:

  • Ny forskning
  • Kompetencer til selv at udvikle effektive indsatser for børn og unge 
  • Cases som tager udgangspunkt i praksis og har afsæt i udfordringer på børne- og ungeområdet

Målgruppe

Den sociale diplomuddannelse i børn og unge er målrettet

  • Myndighedssagsbehandlere, der træffer afgørelser om en indsats for børn og unge
  • Leverandører, for eksempel familieplejekonsulenter, medarbejdere på døgninstitutioner eller ambulante dagsbehandlingstilbud 
  • AKT-lærere og medarbejdere i opsøgende/forebyggende indsatser
  • Medarbejdere, der arbejder eller gerne vil arbejde med sociale indsatser for børn og unge med særlige behov 

Indhold og niveau

Den sociale diplomuddannelse i børn og unge omfatter 60 ECTS. Den er opbygget af fem moduler (2 obligatoriske og 3 valgfrie) samt et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år og på fuldtid på 1 år.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 15 ECTS)

Valgfrie moduler (samlet 30 ECTS)

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Afgangsprojekt social diplomuddannelse 

Bente Falk Nielsen
Bente Falk Nielsen Studievejleder og uddannelseskonsulent
Trine Lippert
Trine Lippert Studievejleder

Økonomi og tilskud

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler, for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. 

Tilskudsmuligheder

Socialstyrelsen giver tilskud til regionale hold for myndighedssagsbehandlere, levernadører og AKT-medarbejdere, som gennemfører den sociale diplomuddannelse i børn og unge. 

Information om Den sociale diplomuddannelse – børn og unge udbud med tilskud fra Socialstyrelsen

Optagelse og ansøgning

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplomuddannelsesmodul.

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering (pdf)

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Ansøgningsskema til adgang på diplomuddannelse via RKV

RKV - Ansøgningsskema - Diplomuddannelser.docx

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.