Erhvervspædagogik

Diplomuddannelse

Udvid din viden om det pædagogiske arbejde med at planlægge, organisere, evaluere og udvikle undervisning og vejledning på erhvervsskoler med en Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik. Uddannelsen giver dig kompetencer til at undervise, vejlede og udvikle på skoler i et tværfagligt samarbejde. 

Udvikling af undervisning og vejledning på skolerne

Med den pædagogiske Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik får du viden og kompetencer til:

 • Pædagogisk arbejde på erhvervsskoler
 • At planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere praksisnær undervisning
 • At arbejde med differentierede undervisningsforløb
 • At analysere, evaluere og revidere erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser i lyset af samfundets, arbejdsmarkedets og den enkeltes behov

Målgruppe

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik er for dig, som arbejder eller gerne vil arbejde som lærer ved en teknisk skole, en SOSU-skole, en handelsskole, en anden erhvervsskole eller et AMU-center. 

Indhold og niveau

Uddannelsen er en Pædagogisk diplomuddannelse, som omfatter 60 ECTS og består af fem moduler (3 obligatoriske og 2 valgfrie) samt et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år og på fuldtid på 1 år.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 25 ECTS)

 • Undervisning og læring (10 ECTS)
 • Undervisningsplanlægning og didaktik (10 ECTS)
 • Pædagogisk videnskabsteori (5 ECTS) 

2 valgfrie moduler (samlet 20 ECTS)

 • Valgfrit modul fra Diplomuddannelse i erhvervspædagogik (10 ECTS)
 • Valgfrit modul fra alle Pædagogiske diplomuddannelser (10 ECTS) 

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Afgangsprojekt Diplomuddannelse i erhvervspædagogik

 

Økonomi og tilskud

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler, for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. 

Tilskudsmuligheder

Du kan få op til 10.000 kroner om året til diplomuddannelse fra Omstillingsfonden, hvis du: 

 • Ikke har en videregående uddannelse
 • Er i job
 • Er deltidsstuderende

Læs mere om mulighederne for støtte fra Omstillingsfonden

Sådan gør du, når du vil søge midler fra Omstillingsfonden

 

Optagelse og ansøgning

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplomuddannelsesmodul.

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering (pdf)

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Ansøgningsskema til adgang på diplomuddannelse via RKV

RKV - Ansøgningsskema - Diplomuddannelser.docx

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.