Demens

Diplomuddannelse

Medarbejdere, der arbejder med demensområdet, møder løbende nye udfordringer.

Lovgivning, samarbejdsformer på tværs af fag og sektorer, behov for metodeudvikling, viden om udvikling af demens, samarbejde med borger og pårørende og daglige etiske dilemmaer er nogle af de områder du skal agere ud fra i dit daglige arbejde med borgere med demens.

Diplomuddannelsen i demens giver dig specialviden til at udvikle og arbejde indenfor demensområdet, for eksempel som demenskoordinator.

Uddannelsesretningen er en del af den socialfaglige diplomuddannelse

Den sociale diplomuddannelse i demens giver dig:

  • Viden om teorier og metoder
  • Færdigheder i at undersøge, beskrive og vurdere problemstillinger for borger med demens
  • Kompetencer til at håndtere komplekse arbejdssituationer
  • Kompetencer til tværfagligt samarbejde og praksisudvikling 

Målgruppe

Social diplomuddannelse i demens er en uddannelse, som er tilrettelagt for alle, der arbejder indenfor demensområdet. Og for dig, der vil kvalificere dig til dette særlige og krævende arbejdsfelt.

Indhold og niveau 

Den sociale diplomuddannelse i demens  omfatter 60 ECTS. Den er opbygget af fem moduler (2 obligatoriske og 3 valgfri) samt et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år og på fuldtid på 1 år.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 15 ECTS)

  • Videnskabsteori og teorier om sociale forhold (10 ECTS)
  • Undersøgelses- og udviklingsarbejde (5 ECTS) 

Valgfrie moduler (samlet 30 ECTS)

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Afgangsprojekt social diplomuddannelse 

Bente Falk Nielsen
Bente Falk Nielsen Studievejleder og uddannelseskonsulent
Trine Lippert
Trine Lippert Studievejleder

Økonomi og tilskud

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler, for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. 

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Optagelse og ansøgning

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten. 

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplomuddannelsesmodul.

Vejledning til ansøgning om dispensation 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering (pdf)

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Ansøgningsskema til adgang på diplomuddannelse via RKV

RKV - Ansøgningsskema - Diplomuddannelser.docx

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.