Datamatiker

Erhvervsakademiuddannelse

For dig der ønsker at sætte dit personlige præg på udviklingen af IT-systemer.

Lær programmering fra bunden

Udvikling af IT-systemer kræver viden om de teknologiske muligheder samt evner til at kunne realisere ideerne i konkrete programmeringssprog og værktøjer.

At kunne producere systemer i bedste kvalitet kræver ligeledes god forretningsforståelse og evner til at skaffe sig indsigt i brugernes arbejdssituation og udfordringer.

På uddannelsen til datamatiker lærer du programmeringshåndværket fra bunden, og hvordan it-systemer kan bygges, så de bliver robuste og mulige at videreudvikle, så de kan følge med virksomhedernes behov.

IT-branchen er i konstant forandring. Det er derfor vigtigt, at du som studerende til datamatiker har både evne og vilje til at tilegne dig nyt stof og ny viden, så du bliver i stand til at matche de konstante udfordringer og forandringer. 

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har skabt sig et godt netværk af IT-virksomheder - f.eks. gennem Technology Denmark. Det betyder, at der er fokus på aktuelle IT-fagområder og selvfølgelig også gode muligheder for dig: Spændende fritidsjobs, hovedopgaver og praktik og frem for alt gode jobs efter endt uddannelse.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til datamatiker varer 2 ½ år og fordeler sig på 5 semestre, med fire overordnede fagområder:

 • Programmering
 • Systemudvikling
 • Teknologi
 • Virksomheden

Kernen af ovenstående områder er programmering og systemudvikling. Områderne teknologi og virksomheden er støttefag, der fokuserer på de sammenhænge, som programmering og systemudvikling foregår i.

Første år: Det grundlæggende niveau

Formålet med 1. studieår er at give dig værktøjerne til, selvstændigt og i samarbejde med andre, at kunne udvikle primært enkeltbrugersystemer.

Fagligt spænder studieåret fra for-analyse til forvaltning og drift. Dette sker via en systematisk fremgangsmåde med inddragelse af teknologiske og erhvervsrettede aspekter.

Andet år: Det videregående niveau

Formålet med 2. studieår er at give dig kompetencer til, selvstændigt og i samarbejde med andre, at vurdere en virksomheds IT-udviklingsmuligheder og på baggrund heraf udvikle, forny og vedligeholde et distribueret IT-system fra foranalyse til forvaltning og drift via en situationsbestemt metodisk og systematisk fremgangsmåde.

I specialeforløbet på 4. semester er formålet, at du profilerer din uddannelse gennem specialisering og perspektivering af emner, der bredt relaterer sig til det datamatiske område.

Det sidste halve år: Det selvstændige og praksisorienterede niveau

Praktikforløbet gennemføres i en eller flere virksomheder, hvor du skal deltage i og opnå kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Praktikforløbet kan tilrettelægges fleksibelt og differentieret, og skal kunne danne grundlaget for dit afgangsprojekt.

Internationale muligheder

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Studerende ved verdenskort

Praktik

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er brugbare kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod. 

Job og videreuddannelse

Jobmuligheder

Typiske jobtitler blandt færdiguddannede datamatikere er:

 • Programmør
 • Systemudvikler
 • Systemadministrator
 • IT- konsulent
 • IT-projektleder
 • Webmaster
 • IT-koordinator
 • Netværksadministrator

Videreuddannelse

Adgangskrav og ansøgning

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning via UCL’s optagelsesportal den 26. juli.

Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

På UCL's optagelsesportal kan du følge behandlingen af din ansøgning om optagelse fra den dag, UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles og du den 26. juli evt. får tilbudt en studieplads.

På optagelsesportalen kan du se, om din ansøgning er færdigbehandlet eller er i gang med at blive behandlet. Vi behandler ansøgningerne til og med uge 28.

UCL's optagelsesportal.

Adgangskrav

Gymnasiale uddannelser (EUX, STX, HTX, HHX, HF) (kvote 1 eller kvote 2)

Specifikke adgangskrav: Matematik B.

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2? 

Med en gymnasial uddannelse kan du søge enten i kvote 1 eller i kvote 2. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1 og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer. Se mere under punktet adgangsbegrænsning.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Adgang med 3-årig erhvervsuddannelse (kun kvote 2)

Alle fuldførte erhvervsuddannelser med en normeret varighed på 3 år eller mere.

Specifikke adgangskrav: Matematik B.

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne (kun kvote 2)

Specifikke adgangskrav: Matematik B.

Adgang med udenlandsk uddannelse (kun kvote 2)

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Specifikke adgangskrav: Matematik B.

Du skal endvidere have bestået Studieprøven eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten. 

Individuel kompetencevurdering (kun kvote 2)

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Adgangsbegrænsning

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget optager vi 95 studerende i Odense og 36 studerende i Vejle. Ved vinteroptaget optager vi 20 studerende i Vejle. Ud af disse optager vi 80% i kvote 1 og 20% i kvote 2.

Kvote 1

I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit.

Hvad skal mit gennemsnit være?

Du kan se hvad adgangskvotienten var sidste år her. Det kan dog ændre sig fra år til år i forhold til antallet af studiepladser og ansøgernes gennemsnit. Årets adgangskvotient kendes først efter ansøgningsfristens udløb.  

Kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

 • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakterer på specifikke adgangskrav
 • Indhold i motivationsskrivelse
 • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
 • Beståede eksamener på andre uddannelser svarende til mindst 30 ECTS
 • Erhvervserfaring svarende til mindst ½ års fuldtidsarbejde
 • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
 • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
 • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”ansøg nu”.

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Optagelsesområdenumre

Odense: 71410
Vejle:71560

Merit

Vil du vide, om du kan få merit?
Læs mere her.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Kontakt uddannelsen

Pierre Krabbe Christiansen
Pierre Krabbe Christiansen Studievejleder - Træffetider: mandag kl. 11-13, tirsdag kl. 9-11 samt fredage (d. 6/9, 4/10, 8/11, 6/12) kl. 10-12
Mai Holm von Seelen
Mai Holm von Seelen Studiesekretær
Kirsten Stürup
Kirsten Stürup Studie- og SPS-vejleder
Hanne Køpke Severinsen
Hanne Køpke Severinsen Studiesekretær

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Den 26. juli får du svar på, om du bliver optaget på det studie, du har søgt ind på. 

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelseshotline@ucl.dk.

Se Optagelsesvejledningens sommeråbningstider.

Besøg uddannelsen

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold.
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Du behøver ikke tilmelde dig for at deltage i åbent hus.

Tid og sted for åbent hus

Vi opdaterer her på siden, når vi kender tidspunktet for næste åbent hus.

Program for åbent hus i Vejle og Odense

På vores stand ved åbent hus vil du møde undervisere og studerende, der kan svare på dine spørgsmål omkring uddannelsen og studiemiljøet på UCL.

I Odense tilbyder vi en rundvisning i laboratorierne: MediaLab, AudioLab, NeuroLab, ElektronikLab og NetværksLab.

Der vil også være mulighed for at kigge ind løbende i Neurolab og Fablab og se, hvordan biometriske værktøjer og digitale værktøjer til design og fremstilling af prototyper inddrages i undervisningen på Businessuddannelserne.

Desuden vil der fra kl. 17.00 i lokale A.007-A.008 blive afholdt et informationsmøde på dansk om de 5 top-up uddannelserne under Businessområdet:

 • 17.00-17.15 Pba. i E-handel
 • 17.15-17.30 Pba. i Innovation og Entrepreneurship
 • 17.30-17.45 Pba. i International handel og markedsføring
 • 17.45-18.00 Pba.  Sport Management
 • 18.00-18.15 Pba. i International Hospitality Management

Fra kl. 18.15 i lokale A.007-A.008 vil der blive afholdt informationsmøde på engelsk for de tre top-up uddannelser under Businessområdet, som udbydes på engelsk:

 • 18.15-18.30 Pba. i Innovation og Entrepreneurship
 • 18.30-18.45 Pba. i International handel og markedsføring
 • 18.45-19.00 Pba. i International Hospitality Management

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.