Velkommen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles nye hjemmeside. Vi udvikler for tiden på hjemmesiden og der vil på nogle områder være links til vores tidligere hjemmesider.

Energiteknolog

Erhvervsakademiuddannelse

For dig der drømmer om at rådgive, innovere og optimere nye teknologier og energiløsninger.

Bliv klædt på til arbejdet som energispecialist

Udviklingen i energiforbruget ændrer sig markant i disse år, hvilket peger på, at der i de kommende år kommer til at mangle ”energispecialister”, der kan indgå i rådgivning, innovation og optimering af nye teknologier og energiløsninger. 

Din funktion som energiteknolog er at være koordinator og rådgiver mellem forskellige faggrupper, så bygningsinstallationer, proces- samt produktionsanlæg udføres på et niveau, hvor der er taget hensyn til energioptimering.

Du har ikke den samme faglige dybde på projekteringsniveau som de projekterende, men du har det overblik over de forskellige fagområder inden for VVS, el, automatisering og byggeteknik, som er nødvendigt for at kunne se projekterne i helhed ud fra et energimæssigt synspunkt.

Uddannelsens opbygning

De obligatoriske fagområder består af:

 • Bygningskompleksets energi - herunder byggeteknik, indeklima, automation, styring og regulering
 • Energiforsyning og omsætning - herunder energiteknik, traditionelle og nye energiformer, energianalyser, energiforbrugsberegning, planlægning og energirigtig projektering
 • Energirigtige processer og produktionsanlæg  - herunder procesanlæg, dataopsamling og energiteknisk automation, energiøkonomiske og miljømæssige vurderingsmetoder
 • Virksomhedsrelaterede elementer - herunder innovation, forretningsforståelse og projektledelse

Valgfrie uddannelseselementer

Formålet med de valgfrie uddannelseselementer er, at du kan specialisere dig inden for specifikke fagområder, der kan tage udgangspunkt i lokale behov eller interessefelter, og dermed kan du forme uddannelsen efter eget ønske inden for givne rammer.

De valgfrie uddannelseselementer er delt op i følgende 3 ligeværdige specialer:

 • Proces- og produktionsanlæg, f.eks. procesanlæg, procesventilation, køleteknik, maskinsikkerhed, el-beregninger, måleteknik, styrings- og regulering, budgettering
 • Bygningsinstallationer, f.eks. energirigtig arkitektur, building management systems, bygningsventilation, klimaanlæg, maskinsikkerhed, budgettering
 • Alternative og nye energiformer, f.eks. alternative energiformer og anvendelsesmuligheder, klima & miljø, styrings- og reguleringsteknik, maskinsikkerhed, budgettering

VE-ordningen

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles energiteknologuddannelse, har du mulighed for at få status som VE-installatør som en del af din uddannelse. Vedvarende energiløsninger har potentiale til at sætte sit tydelige præg på installationsbranchen i fremtiden, hvilket stiller større krav til installatørernes færdigheder.

VE-ordningen er en nyere godkendelsesordning, hvor man kan blive godkendt VE-installatør indenfor de fire VE-områder: Biovarme, varmepumper, solvarme og solceller.

Som et led i uddannelsen kan du på UCL oparbejde den nødvendige viden og de færdigheder, der skal til for at kunne imødekomme de nye krav i fremtiden.

Hvordan bliver man VE-godkendt?

Du har som studerende mulighed for at blive VE-godkendt ved at følge et af vores valgfagsmoduler indenfor vedvarende energiløsninger. Der er følgende valgfag:

 • Varmepumper
 • Biomassekedler
 • Solvarme
 • Solceller

Efter at have afsluttet et af ovenstående valgfag, har du mulighed for at blive VE-godkendt ved Energistyrelsen.

Afsluttende eksamensprojekt

Afgangsprojektet tager udgangspunkt i et konkret opgave/projekt inden for energiteknologi, og opgaven/projektet formuleres af den studerende i samarbejde med en virksomhed.

 

Internationale muligheder

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kultur, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaring og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Studerende ved verdenskort

Praktik

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, I arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er super kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde indenfor det område, som din uddannelse sigter mod. 

Job og videreuddannelse

Energiteknologuddannelsen løser et medarbejderbehov i små, mellemstore og store danske virksomheder såsom:

 • Forsyningsvirksomheder (konventionel- og alternative energiforsyning)
 • Større industrivirksomheder
 • Energikonsulentfirmaer
 • Projekterende rådgivere (bygningsinstallationer og procesanlæg)
 • Arkitektvirksomheder
 • Grossistvirksomheder og leverandører (Salg, indkøb og rådgivning)
 • Kommunale instanser (tekniske forvaltninger)
 • Statslige instanser (fremtidssikring af energirigtig udvikling)

Som energiteknolog kan du energioptimere bygningstekniske installationer samt proces- og produktionsanlæg, du kan stå for gennemførelse af komplekse projekteringsarbejder, herunder arbejder med alternative og nye energiformer.

Du rådgiver i forhold til at vælge energirigtige produkter og du vil benytte dine kompetencer i forbindelse med godkendelse af bygningsarbejder hos offentlige instanser.

Som energiteknolog varetager du tværfaglige opgaver inden for el-, automatiserings- og vvs-området. Hvilke kompetencer du forventes at anvende afhænger af, hvilken specialisering du vælger.

Typiske jobtitler for energiteknologer er:

 • Energirådgiver
 • Energikoordinator
 • Energichef
 • Projektleder

Videreuddannelse

Optagelseskrav og ansøgning

Adgangskrav

Adgang med gymnasiale uddannelser (kvote 1 eller kvote 2)

Specifikke adgangskrav: Matematik C og Fysik C

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2?

Med en gymnasial uddannelse kan du søge i kvote 1. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1 og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

På denne uddannelse optager vi 50% via kvote 1 og 50% via kvote 2.

 

Adgang med disse relevante erhvervsuddannelser (kun kvote 2)

 • Anlægsstruktør
 • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
 • Brolægger
 • Bygningsstruktør
 • Ejendomsservicetekniker
 • Elektriker (med specialer)
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • Køletekniker (trin 2)
 • Maskinsnedker (trin 2)
 • Murer (trin 2)
 • Procesoperatør (trin 2)
 • Smed (med specialer)
 • Snedker (med specialer)
 • Teknisk designer
 • Teknisk isolatør
 • Træfagenes byggeuddannelse
 • VVS-energi (med specialer)
 • VVS-uddannelsen

Ingen specifikke adgangskrav.

Adgang med andre erhvervsuddannelser (kun kvote 2)

Alle fuldførte erhvervsuddannelser med en normeret varighed på 3 år eller mere.

Specifikke adgangskrav: Matematik C

Adgang med adgangseksamen til ingeniøruddannelserne (kun kvote 2)

Ingen specifikke adgangskrav.

Adgang med udenlandsk uddannelse (kun kvote 2)

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Specifikke adgangskrav: Matematik C og Fysik C

Denne uddannelse har dansk som undervisningssprog. Du skal derfor have bestået Prøve i dansk 3 med 7 i gennemsnit, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Individuel kompetencevurdering (kun kvote 2)

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Frit optag

På denne uddannelse er der frit optag. Det betyder, at alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, og som har søgt rettidigt, vil blive tilbudt en studieplads. Der skal dog være minimum 15 kvalificerede ansøgere for at uddannelsen oprettes.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”søg om optagelse”.

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Optagelsesområdenummer

Odense: 73330

Du får svar på din ansøgning via din e-mail. 

Merit

Vil du vide, om du kan få merit?
Læs mere her.

Kontakt uddannelsen

Hanne Søndergaard

Hanne Søndergaard

Studie -og SPS-vejleder

Besøg uddannelsen

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold.
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Du behøver ikke tilmelde dig for at deltage i åbent hus.

Tid og sted for åbent hus

Hold øje med Det sker her på ucl.dk for at se, hvornår næste åbent hus arrangement løber af stablen.

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen.
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen.
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder.
 • Snakke med studerende og undervisere.

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.