Åbent hus

Markedsføringsøkonom

Erhvervsakademiuddannelse

Bliv en attraktiv medspiller og en værdsat planlægger af virksomheders markedsføringsaktiviteter.

For dig der bl.a. vil arbejde med markedsføring, økonomi og salg

Markedsføringsøkonom er en 2-årig uddannelse for dig, der gerne vil have en god basisviden om økonomiske, organisatoriske, kulturelle, samfundsmæssige og teknologiske forhold - og drømmer om at arbejde praktisk og systematisk med markedsføring.

Du bliver en attraktiv medspiller og en værdsat planlægger af virksomheders markedsføringsaktiviteter - på det danske såvel som på det internationale marked.

Uddannelsen udbydes også på engelsk - se mere her.

Uddannelsens opbygning

På markedsføringsøkonomuddannelsen får du på to år en solid og grundlæggende viden, der gør dig i stand til at analysere, planlægge og realisere løsninger på et bredt område inden for marketing, kommunikation og salg.

Uddannelsen er struktureret i fire dele - en fællesdel, en valgdel, en specialedel og et hovedprojekt.

Undervisningen på markedsføringsøkonomuddannelsen er meget praksisrettet og foregår i høj grad som gruppeprojekter med virksomheder samt i en kombination af klasseundervisning, forelæsninger, workshops og individuel vejledning.

Der er en tæt kontakt til erhvervslivet i form af projektarbejder, gæsteforelæsninger, virksomhedsbesøg, praktikforløb og i forbindelse med projektskrivning.

Som markedsføringsøkonom får du en stærk international profil og har bl.a. mulighed for ophold i udlandet enten som studie- eller praktikophold.

Fællesdel

Fællesdelen løber over 1.-3. semester og er en tværfaglig kombination af nogle obligatoriske fag, som skal give dig en bred baggrund inden for centrale fagområder:

 • International markedsføring
 • Salg og markedskommunikation
 • Økonomi 
 • Organisation og ledelse
 • Jura

Valgdelen, specialedelen og hovedprojektet giver dig mulighed for selv at tone uddannelsen i forhold til dine egne interesser og styrker:

Valgdel

Valgdelen har du på 3. semester, hvor 2/3 af semestret er specialefag, hvorved du kan tone din uddannelse.

Valgfagene bliver løbende ændret, så der er mulighed for at fordybe sig i aktuelle fag. Det kan ikke garanteres, at alle udbudte fag bliver oprettet. Valgfagene kan f.eks. være nedenstående:

 • Statistik
 • Driftsøkonomi
 • Eksport I og II (undervisningen foregår på engelsk)
 • Markedskommunikation I og II
 • Entreprenørskab I & II
 • Oplevelsesøkonomi I og II
 • E-handel
 • Service Management (undervisningen foregår på engelsk)
 • Brand Management (undervisningen foregår på engelsk)
 • HD-valgfagspakke med jura, statistik og driftsøkonomi

Specialedel

I første del af 4. semester bruger du specialeforløbet på at specialisere dig yderligere ved at gennemføre et praktikforløb i en dansk eller udenlandsk virksomhed.

Hovedprojekt

I anden del af 4. semester afslutter du uddannelsen med et hovedprojekt. I hovedprojektet skal du dokumentere dine evner til at bearbejde en kompleks problemstilling, skabe overblik og lægge en konkret handlingsplan for et problemområde.

Du kan skrive dit hovedprojekt for en konkret virksomhed i Danmark eller i udlandet, men du kan også vælge at skrive et teoretisk hovedprojekt.

Sideløbende med de fire dele, tager hvert semester udgangspunkt i et overordnet tema:

1. semester - forretningsforståelse: metode og markedsforståelse

Vægten lægges på at få en grundlæggende forståelse af, hvordan man arbejder analytisk og metodisk med markeder og kunder. Vi arbejder også med selvledelse og det at arbejde i grupper.

2. semester - taktisk og operationel markedsføring B2B og B2C

På dette semester arbejdes der med B2C og B2B markedsføring og markedskommunikation samt den tilhørende støttende økonomi og jura.

3. semester - internationalisering og specialisering

Der er fokus på virksomhedens internationalisering, markedsudvælgelse baseret på makroøkonomiske analyse samt international etablering. På 3. semester er der indlagt en studietur, hvor vi tager ud på et eksportmarked og modtager undervisning på en partnerinstitution. Du bør sætte 5.000 kr. til side til denne tur.

4. semester - specialeforløb og hovedprojekt

Internationale muligheder

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kultur, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaring og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Studerende ved verdenskort

Praktik

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, I arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er super kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde indenfor det område, som din uddannelse sigter mod. 

Job og videreuddannelse

Jobmuligheder

Som markedsføringsøkonom kan du typisk blive ansat i internationalt orienterede virksomheder med opgaver inden for markedsføring, import, eksport, finansiering, transport, kommunikation m.v.

Konkrete arbejdsopgaver varierer naturligvis fra stilling til stilling. Nyuddannede markedsføringsøkonomer finder f.eks. arbejde på trainee-, assistent- eller mellemlederniveau, hvor der er brug for den gode teoretiske ballast, de har fået fra deres studie.

Dit første job kan f.eks. være som:

 • Marketingassistent
 • Marketingkoordinator
 • Eksportassistent
 • Salgsassistent
 • Informationsmedarbejder
 • Reklamekonsulent

Senere i karriereforløbet kan det være stillinger såsom:

 • Eksportchef
 • Konsulent
 • Produktchef
 • Marketingchef
 • Area Sales Manager

Nogle uddannede markedsføringsøkonomer vælger at bruge de ting, de har lært på uddannelsen, som et godt grundlag for at starte egen virksomhed, eller de vælger at arbejde med innovation og udvikling af nye produkter og koncepter i udviklingsorienterede virksomheder. 

Videreuddannelse

Adgangsskrav og ansøgning

Adgangskrav

For at kunne søge ind på denne uddannelse, skal du være i gang med eller have bestået én af disse eksamener:

Gymnasiale uddannelser (EUX, STX, HTX, HHX, HF) (kvote 1 eller kvote 2)

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B eller Erhvervsøkonomi B.

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2? 

Med en gymnasial uddannelse kan du søge enten i kvote 1 eller i kvote 2. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1 og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer. Se mere under punktet adgangsbegrænsning.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Adgang med erhvervsuddannelse (kun kvote 2)

Alle fuldførte erhvervsuddannelser med en normeret varighed på 3 år eller mere.

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B eller Erhvervsøkonomi B.

Adgang med udenlandsk uddannelse (kun kvote 2)

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B eller Erhvervsøkonomi B.

Du skal endvidere have bestået Studieprøven eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten. 

Uddannelsen udbydes også på engelsk.

Individuel kompetencevurdering (kun kvote 2)

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Adgangsbegrænsning

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget 2018 optager vi 130 studerende på den danske linje og 35 studerende på den internationale linje i Odense. Ud af disse optager vi 65 % i kvote 1 og 35 % i kvote 2.

Kvote 1

I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit.

Hvad skal mit gennemsnit være? 

Du kan se hvad adgangskvotienten var sidste år her. Det kan dog ændre sig fra år til år i forhold til antallet af studiepladser og ansøgernes gennemsnit. Årets adgangskvotient kendes først efter ansøgningsfristens udløb.

Kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

 • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakterer på specifikke adgangskrav
 • Indhold i motivationsskrivelse
 • Aktiviteter efter at den adgangsgivende uddannelse er afsluttet, herunder:
  • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
  • Beståede eksamener på andre uddannelser svarende til mindst 30 ECTS
  • Erhvervserfaring svarende til mindst ½ års fuldtidsarbejde
  • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
  • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
  • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”ansøg nu”.

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

 

Optagelsesområdenummer

Odense: 79210

Du får svar på din ansøgning via din e-mail. 

Merit

Vil du vide, om du kan få merit?
Læs mere her.

Kontakt uddannelsen

Susanne Skov Nielsen
Susanne Skov Nielsen Studie- og SPS-vejleder, Odense
Sussie Iuel-Brockdorff
Sussie Iuel-Brockdorff Studiesekretær

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse.

Kontakt optagelsesvejledning

På telefon: 63 18 33 33 (telefontid: Mandag-torsdag kl. 10-12) eller på optagelseshotline@ucl.dk.

Besøg uddannelsen

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold.
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Du behøver ikke tilmelde dig for at deltage i åbent hus.

Tid og sted for åbent hus

Kom og mød studerende, undervisere og vejledere til Åbent hus på UCL Seebladsgeade i Odense den 23. februar fra 10.00 - 13.00. Læs mere.

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen.
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen.
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder.
 • Snakke med studerende og undervisere.

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.