Velkommen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles nye hjemmeside. Vi udvikler for tiden på hjemmesiden og der vil på nogle områder være links til vores tidligere hjemmesider.

Lærer - trainee

Professionsbachelor

Vil du have et fast job i de 4 år, du uddanner dig til lærer? Så søg ind på UCL's traineelæreruddannelse.

Få fast job på en skole i de 4 år, du uddanner dig til lærer

På traineelæreruddannelsen får du ekstra tæt kobling mellem teori og praksis, idet du er ansat på en skole i en traineestilling i de 4 år, du uddanner dig til lærer.

På traineelæreruddannelsen er du ansat og arbejder på en skole i Fredericia Kommune, samtidig med du uddanner dig til lærer i hhv Fredericia og på Læreruddannelsen i Jelling.

Med traineelæreruddannelsen er du sikret:

 • Hands on-erfaring fra dag 1.
 • Fast ansættelse i traineestilling på en skole svarende til 25 procent af normal arbejdstid i hele uddannelsestiden.
 • Løn + SU i 4 år.
 • Særlig støtte fra en mentor på uddannelsen.
 • Stærk kobling mellem teori og praksis.

Det forventer vi af dig

Der er store krav til dig, hvis du skal optages på traineelæreruddannelsen, idet du både skal kunne levere varen 100 procent på din kommende arbejdsplads og dit studium.

Det kræver, at du har et talent for at kunne motivere og lære fra dig. Det er en fordel, hvis du allerede har erfaring med at arbejde med børn og unge fx som underviser, medhjælper eller frivillig leder.

Loft på antallet af traineestuderende

Der oprettes 40 pladser på traineelæreruddannelsen.

Traineestilling og vilkår

Som studerende på traineelæreruddannelsen er du ansat på en folkeskole i Fredericia Kommune under hele din uddannelse.

Som traineestuderende bliver du en naturlig del af arbejdsfællesskabet på den skole, hvor du er ansat.

På skolen bliver du knyttet til en erfaren lærer, som bliver din makker gennem hele dit forløb.

Du kan blive ansat i Fredericia Kommune på en af 4 folkeskoler, som hver især er delt på flere matrikler. De 4 folkeskoler er:

 • Fjordbakkeskolen.
 • Erritsø Fællesskole.
 • Kirstinebjergskolen.
 • Ullerup Bæk Skolen.

Alle skoler har forskellige linjer for de ældste elever – fx linjerne International – global, Innovation & design, idræt samt Art og musik.

Du kan læse mere om folkeskolerne i Fredericia på Fredericia Kommunes hjemmeside.

Ansættelsesforhold og løn

Som traineelærer har du en månedlig indkomst på ca. 7100 kr. plus SU, hvis du er berettiget til det.

Hvis du får en traineestilling starter dit ansættelsesforhold 1. august - en måned før dit studium starter i september.

Du vil således først kunne søge SU fra september, men være lønnet med ca. 7100 kr. fra 1. august. Du er dog bagudlønnet og skal altså derfor sikre dig økonomisk i august måned.

Refusion af transportomkostninger

Som studerende på traineelæreruddannelsen kan du søge om et ungdomskort, der kan give dig rabat på offentlig transport mellem dit uddannelsessted og din bopæl. Har du to uddannelsessteder kan du søge om et sekundært kort til uddannelsessted nr. 2 (forlagt undervisning).

Læs mere om ungdomskortet på ungdomskort.dk

Du kan søge om kilometerpenge, hvis du har særlig lang transport eller transporttid, eller hvis der ikke er offentlig transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted. Betingelsen for kilometerpenge skal være opfyldt hovedparten af ugens dage, da kilometerpenge gives til den daglige befordring.

Læs mere om, hvordan du kan søge om kilometerpenge på ungdomskort.dk.

Uddannelsens opbygning

På traineelæreruddannelsen specialiserer du dig inden for 3 undervisningsfag. I løbet af uddannelsen har du også 4 specialiseringsmoduler.

Ud over 3 undervisningsfag og 4 specialiseringsmoduler har du de første 3 år på traineelæreruddannelsen forløbet lærernes grundfaglighed. Derudover har du 3 praktikforløb og et bachelorprojekt.

2 dage om ugen har du uddannelsesaktiviteter på Læreruddannelsen i Jelling.

De resterende 3 dage om ugen underviser du sammen med en uddannet lærer på en af Fredericias skoler om formiddagen. Om eftermiddagen foregår der særlige uddannelsesaktiviteter for dig og dine medstuderende i Fredericia.

Fag på traineelæreruddannelsen

De studerende, der starter på traineelæreruddannelsen i 2018, har dansk (4.-10. klassetrin) som første undervisningsfag.

Undervejs i studiet vælger du yderligere 2 undervisningsfag.

Herunder kan du læse mere om de fag, der udbydes på UCL’s læreruddannelse i Jelling og Odense.

Alle fag bliver ikke udbudt på traineelæreruddannelsen. Fagudbuddet vil afhænge af behovet hos Fredericia Kommune, der samarbejder med Læreruddannelsen i Jelling om traineelæreruddannelsen, samt de samlede ønsker hos de studerende på traineelæreruddannelsen.

Billedekunst

Biologi

Dansk (1.-6. klassetrin)

Dansk (4.-10. klasse)

Engelsk (1.-6. klassetrin eller 4.-10. klassetrin)

Fysik/kemi

Geografi

Historie

Håndværk og design

Idræt (1.-6. eller 4.-10. klasse)

Kristendomskundskab/religion

Madkundskab

Matematik (1.-6. klassetrin)

Matematik (4.-10. klassetrin)

Musik

Natur/teknologi

Samfundsfag

Tysk

Adgangskrav til de enkelte undervisningsfag

Du skal opfylde specifikke krav for at kunne vælge de forskellige undervisningsfag. De krav kan du læse om på retsinformation.dk.

Du behøver blot at have haft et af de nævnte fag. På fagets niveau (A, B eller C) skal faget som minimum være bestået.

Hvis du ikke opfylder adgangskrav til faget, kan du på VUC få en individuel vurdering af dine kompetencer, så du ikke bruger tid på at lære noget, du allerede kan i forvejen. Dit lokale VUC kan vurdere dit faglige niveau op mod målene for konkrete fag på gymnasiale niveau (HF/STX).

Retsinformation.dk

Specialiseringsmoduler

Du har 4 specialiseringsmoduler i løbet af traineelæreruddannelsen. På de sidste 2 moduler kan du vælge at tone modulerne i 2 forskellige retninger.

Traineelæreruddannelsens 4 specialiseringsmoduler er:

 • Intromodul: Dette modul er særligt tilrettelagt med henblik på at arbejde i Fredericia Kommune. Der vil være introduktion til kommunens 0-18 års strategi.
 • Modul om understøttende undervisning: Her vil lærerstuderende blive bragt sammen i professionelle læringsfælleskaber med ansatte skolepædagoger i Fredericia Kommune. Målet er at give et kompetenceløft i forhold til lærer- og pædagogsamarbejdet.
 • Modul om åben skole: Fredericia Kommune byder på rigtig mange spændende aktører, som kan bidrage ind i skolerne. I dette modul skal de studerende generelt lære om skolereformens tanker om inddragelse af nærmiljøet samt konkret udøve det i kommunen.
 • Modul om læringsteknologier: De studerende får en generel indsigt i læringsteknologier. Fredericia Kommune byder på spændende muligheder for at arbejde med dette sammen med kulturaktører og erhvervslivet.

I de 2 sidste specialiseringsmoduler vedr. åben skole og læringsteknologier får du som studerende mulighed for at fordybe dig i et af 2 spor:

 • Performancesporet.
 • Sciencesporet.

Alle studerende får generel viden om åben skole og læringsteknologier og bruger den generelle viden specifikt indenfor performance- eller sciencesporet i et samarbejde med de aktører i Fredericia Kommune, som UCL og Fredericia Kommune laver samarbejdsaftaler med.

Der er lavet samarbejdsaftaler med Musical Akademiet, Business Fredericia og Fredericia Maskinmesterskole. Derudover vil også kulturinstitutioner i Fredericia være aktører i specialiseringsmodulerne.

Lærernes grundfaglighed

Lærernes grundfaglighed er et gennemgående fag de første 3 år af uddannelsen.

I faget er der fokus på, at du får almene kompetencer til at tage vare på skoleelevers læring, udvikling, trivsel og dannelse ud fra den enkelte elevs behov og forudsætninger.

Det er et fag, som blandt andet drejer sig om pædagogiske, psykologiske og didaktiske aspekter af lærerarbejdet. Derudover er der fokus på specialpædagogik og undervisning af tosprogede.

Lærernes grundfaglighed har 6 moduler:

 • Dannelse i den mangfoldige skole.
 • Skolen og undervisningen.
 • Elevens læring og udvikling.
 • Undervisning af elever i komplicerede læringssituationer.
 • Undervisning af flersprogede elever og professionelt samarbejde..
 • Læreren som reflekterende didaktiker

Praktik

Uddannelsen byder på i alt 18 ugers praktik fordelt over 3 perioder. Praktikken foregår på en anden skole end den, hvor du er ansat i en traineestilling.

På både 2., 3. og 4. studieår skal du i praktik i 6 uger.

Praktikken foregår i grupper og på en anden skole end din ansættelsesskole.

Du har ikke undervisning på læreruddannelsen i praktikperioden, men du fortsætter i praktikperioden i dit ansættelsesforhold på den skole, hvor du er ansat i en traineestilling.

Din løn er den samme i praktikperioden som i den resterende del af dit uddannelsesforløb.

Hvad skal jeg lave i praktikken?

I løbet af praktikken får du mulighed for at planlægge og gennemføre forskellige undervisningsforløb.

Praktikperioderne har forskellige temaer. I løbet af de 3 praktikforløb arbejder du fx med:

 • Klaseledelse.
 • Didaktik.
 • Samarbejdsrelationer med elever, kolleger, forældre mv.

Vejledning undervejs i praktikken

Gennem hele praktikperioden er du tilknyttet en vejleder på praktikstedet.

Praktikeksamen

2 af de 3 praktikperioder afsluttes med eksternt bedømt praktikeksamen. Det skal være med til at sikre et godt og relevant udbytte af praktikken.

Du får SU under praktikken

Praktikken er ulønnet, men du får din SU med.

Job og videreuddannelse

Langt de fleste læreruddannede begynder med et lærerjob i folkeskolen, på fri- og efterskoler eller på privatskoler, men karrieremulighederne er mange.

Hvor får lærere job?

Som lærer kan du både komme til at arbejde med små og store børn, unge og voksne.

Ca. 2/3 af de færdiguddannede lærere arbejder i folkeskolen.

De fleste af de øvrige lærere arbejder også med undervisning.

De arbejder hovedsageligt på friskoler, private skoler, efterskoler, erhvervsskoler, højskoler, sociale institutioner og voksenuddannelsesinstitutioner.

 

Hvad laver lærere på folkeskoler, friskoler og privatskoler?

Folkeskoler, friskoler og privatskoler dækker alt fra den lille byskole til storbyskolen med mere end 1000 elever.

Alsidigheden i jobbet er stor. Du arbejder både med børn med særlige evner og børn med særlige behov.

Din primære opgave bliver at undervise. Du kan undervise i flere forskellige fag og på forskellige klassetrin. Du har derfor i høj grad mulighed for at forene din interesse for undervisning med faglige interesser.

Lærerjobbet i folkeskolen og på fri- og privatskoler handler dog også om andet end at undervise.

Det handler også om social omsorg og om at være med til at danne de næste generationer. Og så bliver du også udfordret på din evne til at skabe resultater med andre mennesker.

Samarbejdet med forældre og kolleger spænder bredt. Fra skole/hjem-samtaler og ekskursioner til lærermøder og samarbejde i lærerteams på tværs af faginteresser.

 

Hvad laver lærere på efter-, erhvervs- og højskoler?

Efterskoler er for 14-18-årige elever, der går i 8.-10. klasse. Eleverne bor på skolen, og dermed flyder undervisning og fritid mere sammen, end tilfældet er i folkeskolen og på fri- og privatskoler. Det giver dig andre udfordringer som lærer, og samtidig også unikke muligheder for at komme tættere på dine elever.

Erhvervsskoler er for unge, der er i gang med en faglig uddannelse til f.eks. tømrer, frisør eller elektriker. Her kan du undervise i fx dansk, matematik eller engelsk.

På højskoler, sociale institutioner og voksenuddannelsesinstitutioner kan du både undervise unge og ældre.

Andre jobmuligheder inden for skoleverdenen

Inden for skoleverdenen kan du vælge at specialisere dig. Du kan både vælge at gå ledervejen eller i en pædagogfaglig retning. Lærere arbejder fx også som:

 • Skoleleder.
 • Vejleder for kolleger.
 • Skolebibliotekar.
 • SSP-medarbejder.
 • It-vejleder.
 • Læsevejleder.
 • Pædagogisk konsulent ved det kommunale skolevæsen.
 • Lærer i udlandet.

 

Videreuddannelse

Læreruddannelsen åbner for mange efter- og videreuddannelsesmuligheder. Den giver adgang til at tage diplomuddannelser og masteruddannelser på danske og udenlandske universiteter - fx:

 • Pædagogisk Diplomuddannelse i Vejledning og supervision.
 • Pædagogisk Diplomuddannelse i Ungdomspædagogik.
 • AKT-uddannelse.
 • Læsevejlederuddannelse.
 • Master i Ledelse.
 • Master i Drama- og Teaterpædagogik.
 • Master i Fitness og Træning.
 • Master i Evaluering af læring, undervisning og uddannelse.

(Indsæt følgende faktaboks, som kan placeres ved siden af ovenstående tekst)

Eksempler på muligheder for videreuddannelse

Læs mere om videreuddannelsesmuligheder hos UCL, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet:

 

Optagelseskrav og ansøgning

To ansøgningsrunder

Hvis du vil søge ind på traineelæreruddannelsen er der 2 ansøgningsprocesser, du skal igennem.

Den første er ansøgning til Læreruddannelsen i Jelling. Den anden er ansøgning om en traineestilling på en skole i Fredericia Kommune.

Det kræver positivt svar på begge ansøgninger for at blive optaget på traineelæreruddannelsen.

Hvis du ikke bliver tilbudt en traineestilling, vil du blive spurgt, om du vil påbegynde læreruddannelsen som ordinær studerende på Læreruddannelsen i Jelling, såfremt du opfylder optagelseskravene.

Ansøgningsfrister

 • Ansøgningsfristen til Læreruddannelsen i Jelling er:
  • 15. marts kl. 12 (kvote 2).
  • 15. juli kl. 12 (kvote 1).
 • Ansøgningsfristen til traineestillinger i Fredericia Kommune er medio april (stillingsopslag offentliggøres i løbet af foråret).

Skal jeg søge via kvote 1 eller 2?

I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit fra en adgangsgivende eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit.

Kvote 2 skal du søge, hvis du tænker, at dit gennemsnit ikke rækker til en plads via kvote 1. I kvote 2 vurderes du på dine samlede kvalifikationer og kompetencer. Din adgangsgivende eksamen er her en del af den samlede vurdering.

Har du ikke en adgangsgivende eksamen eller har du en udenlandsk eksamen, skal du også søge via kvote 2. Læs mere om det under IKV - Individuel kompetencevurdering og Optagelse med udenlandsk eksamen.

IKV - Individuel kompetencevurdering.

Optagelse med udenlandsk eksamen.

Sådan søger du ind på læreruddannelsen

Du søger om optagelse via optagelse.dk.

For at komme i betragtning til traineelæreruddannelsen og traineestillingerne i Fredericia Kommune skal du søge ind på Læreruddannelsen i Jelling.

Optagelse.dk.

Adgangskrav via optagelseskvotient (kvote 1)

For at søge via kvote 1, skal du have en af følgende eksamener med et eksamensgennemsnit på minimum 7:

 • Studentereksamen (STX).
 • Højere forberedelseseksamen (HF).
 • Højere handelseksamen (HHX).
 • Højere teknisk eksamen (HTX).
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX).
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).

Justering af eksamensgennemsnit

Du har mulighed for at få dit eksamensgennemsnit justeret, hvis du begynder på en uddannelse inden 2 år fra beståelsen af din gymnasiale eksamen.

Du får opjusteret dit eksamensgennemsnit, hvis du har flere fag på A-niveau end de krævede på din gymnasiale uddannelse.

Bonus for tidlig studiestart og ekstra A-fag.

Karakteromregning fra 13 til 7 trins skalaen justeres

Er du ansøger med et dansk eksamensbevis med karakterer efter 13-skalaen, skal du være opmærksom på, at omregningsskalaen fra 13-skalaen til 7-trinsskalen er blevet justeret.

Karakteromregning fra 13 til 7-trinsskalaen.

Adgangskrav via samlede kvalifikationer (kvote 2)

Har du under 7 i eksamensgennemsnit, skal du søge via kvote 2.

I kvote 2 skal du opfylde et af følgende adgangskrav:

 • Studentereksamen (STX).
 • Højere forberedelseseksamen (HF).
 • Højere handelseksamen (HHX).
 • Højere teknisk eksamen (HTX).
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX).
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).
 • Du forventer at bestå en adgangsgivende eksamen inden 1. juli i optagelsesåret.
 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) og sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau – se mere på Adgangskrav med udenlandsk eksamen.

Kvote 2-ansøgere skal til optagelsessamtale

Alle ansøgere med et eksamensgennemsnit under 7 skal deltage i en optagelsessamtale.

Optagelsessamtalerne består af 2 korte interviews. Du bliver vurderet på 6 forskellige parametre til optagelsessamtalen:

 • Motivation.
 • Kognitiv formåen.
 • Samarbejdsevne og personlig integritet.
 • Kommunikationsevne.
 • Etisk formåen.
 • Faglig tekstforståelse og teksthåndtering.

Adgangskrav til de enkelte undervisningsfag

Du skal opfylde specifikke krav for at kunne vælge de forskellige undervisningsfag på læreruddannelsen. De krav kan du læse om på retsinformation.dk.

Du behøver blot at have haft et af de nævnte fag. På fagets niveau (A,B eller C) skal faget som minimum være bestået.

Retsinformation.dk.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Adgangskrav til de enkelte undervisningsfag

Du skal opfylde specifikke krav for at kunne vælge de forskellige undervisningsfag på læreruddannelsen. De krav kan du læse om på retsinformation.dk.

Du behøver blot at have haft et af de nævnte fag. På fagets niveau (A,B eller C) skal faget som minimum være bestået.

Retsinformation.dk.

Kontakt uddannelsen

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav.
 • Ansøgningsprocedure.
 • Optagelse.

Kontakt optagelsesvejledning

63 18 33 33 (telefontid: Mandag-torsdag kl. 10-12) eller optagelseshotline@ucl.dk.

Uddannelsesvejledning

Du kan kontakte Læreruddannelsen i Jelling, hvis din henvendelse handler om uddannelsens indhold.

Kontakt læreruddannelsen

Annette Falk
Uddannelseschef, Lærer- og pædagoguddannelsen i Jelling
24 94 75 03, falk@ucl.dk.

Lotte Skinnebach
Uddannelsesleder, Læreruddannelsen i Jelling
24 79 84 57 eller lihs@ucl.dk.

Besøg uddannelsen

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold.
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Du behøver ikke tilmelde dig for at deltage i åbent hus.

Tid og sted for åbent hus

Hold øje med Det sker her på ucl.dk for at se, hvornår næste åbent hus arrangement løber af stablen.

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen.
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen.
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder.
 • Snakke med studerende og undervisere.

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.