Diplomuddannelse i Offentlig forvaltning og administration

Diplomuddannelse

Bliv klædt på til at håndtere forandringerne i den offentlige forvaltning. Diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration giver dig viden omkring de nyeste tendenser og effektive metoder inden for flere grene i den offentlige sektor. 

Gennem Diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration lærer du:

  • Teorier og metoder til at analysere og løse forvaltnings- og administrationsfaglige problemstillinger
  • Viden om den offentlige sektors styringsformer og forvaltningsmæssige grundlag
  • Færdigheder i at udvikle strategier og konkrete løsningsforslag
  • At tilrettelægge og lede projekter vedrørende administrationsfaglighed

Målgruppe

Diplomuddannelse i Offentlig forvaltning er målrettet særligt til dig, der arbejder eller gerne vil arbejde med forvaltning og administration i en kommune, en region eller på en af statens arbejdspladser. 

Uddannelsen kan tilrettelægges som et skræddersyet forløb til en arbejdsplads. 

Indhold og niveau

Diplom i Offentlig forvaltning er en diplomuddannelse, som omfatter 60 ECTS. Den er opbygget af fem moduler (3 obligatoriske og 2 valgfri) samt et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år og på fuldtid på 1 år.

Fag 

Obligatoriske moduler

  • Samfundsvidenskabelig analyse og metode (10 ECTS) 
  • Forvaltningsret (10 ECTS) 
  • Styring i den offentlige sektor (5 ECTS)

2 valgfrie moduler

  • De 2 valgfrie moduler, kan vælges mellem uddannelsens moduler, men ligeledes fra andre diplomuddannelser

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt Diplomuddannelse i Offentlig forvaltning og administration

Økonomi og tilskud

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler, for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. 

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Optagelse og ansøgning

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten. 

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplomuddannelsesmodul.

Vejledning til ansøgning om dispensation 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering (pdf)

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Ansøgningsskema til adgang på diplomuddannelse via RKV

RKV - Ansøgningsskema - Diplomuddannelser.docx

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.