Praktiklærer i grundskolen

Diplommodul

Er du praktiklærer i grundskolen eller ønsker du at blive det? Så er modulet Praktiklærer i grundskolen målrettet dig. Her tilegner du dig kompetencer til at varetage opgaven som meduddanner, vejleder for og bedømmer af lærerstuderende i praktik.

Datoer og tilmeld

Fagligt indhold

Med udgangspunkt i den nye læreruddannelse, hvor integreret praktik har fået en vigtig plads og hvor samarbejdet mellem praktikskoler og professionshøjskoler styrkes markant er modulet Praktiklærer i grundskolen udviklet til at give nuværende og kommende praktiklærere kompetencer til at varetage opgaven som meduddanner, vejleder for og bedømmer af lærerstuderende i praktik.

Hertil kommer et fokus på hvordan samarbejdet mellem professionshøjskoler og skolen som uddannelsesorganisation kan højnes.

På modulet får du indblik i 

  • integreret praktik i læreruddannelsen
  • voksnes læreprocesser og vejledning af lærerstuderende
  • skolens uddannelseskultur, herunder skolen som uddannelsesorganisation i samspil med professionshøjskolen
  • at understøtte de lærerstuderendes refleksioner over pædagogiske og didaktiske problemstillinger samt deres indbyrdes samarbejde i praktikgruppen

Lærere der har eller skal have en koordinerende funktion, kan med fordel vælge PD-modulet ”Praktikvejleder til læreruddannelsen”, der i højere grad fokuserer på kompetenceudvikling inden for felter som koordinering, kollegiale vejledning og organisatorisk samarbejde og forankring.

Udbytte

Når du har deltaget i modulet, vil du efterfølgende være i stand til:

  • understøtte de lærerstuderendes læreprocesser i den integrerede praktik i samarbejde med professi- onshøjskolen
  • understøtte udvikling af lærerstuderendes praktiske undervisningskompetence og lærer- professionalitet
  • indgå i et samarbejde med de lærerstuderende og professionshøjskolen om varetagelse af lærerens opgaver som undervisning, mødevirksomhed, skoleudvikling og skole-hjem-samarbejde

Niveau

Når du har gennemført modulet, får du et modulbevis og kan anvende betegnelsen praktiklærer.

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse, og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Praktiklærer i grundskolen hører under fælles valgfrie moduler om praktikvejledning inden for uddannelsens faglige område

Modulet er på 10 ECTS-point.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder som lærer i grundskolen og som skal have lærerstuderende i integreret praktik.

Datoer og tilmeld

Forløb