Forskning

Vi leverer viden til gavn for fremtiden

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole samarbejder med universiteter og vidensinstitutioner samt offentlige og private virksomheder og institutioner såvel nationalt som internationalt.

Elever bruger HistorieLabs læringsmiddel Spilportalen

HistorieLab

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling. Centret forsker i og stiller viden til rådighed om formidling af historie og kulturarv med fokus på, at børn og unge kan bruge fortiden til at forstå det moderne samfund.

Dokumenter og links

Det Gode liv

I det tidlige forår 2020 gennemførtes en intern proces på forsknings­området i UCL med fokus på tværgående arbejde. Seniorforskere fra alle forskningsafdelinger deltog i drøftelserne, som bl.a. er blevet omsat til en ramme for tværgående forskning under overskriften ”Det Gode Liv”.

Kontakt

Du kan kontakte forskningssupport her: 

Anne Fritz-Jensen
Forskningskonsulent
anfr@ucl.dk

Anne-Marie Fiala Carlsen
Bibliotekar
afca@ucl.dk

Birgitte Ehs
Bibliotekar
bieh@ucl.dk

 

Fandt du den information du søgte?