Leder i Mærsk finder nyt fagligt fundament på UCL

Glenn Gormsen har været firmaets mand i Mærsk i 32 år, men han har savnet et samlet, fagligt fundament for sin ledelsesfunktion, og han tror på, at ledere altid skal udvikle sig personligt, også når de bliver ældre. Derfor gennemfører han nu UCLs 2-årige “Blue Diploma” uddannelse, der er designet særligt til den maritime branche.

 

Dato: 06.11.2020 - Forfatter: Søren Jensen

Glenn Gormsen er leder i Mærsk Drilling, der har over 2500 medarbejdere, kontorer og boreenheder i drift  på næsten alle klodens kontinenter. Han er 48 år og har været i den samlede AP Møller koncern, siden han var 16 år.  

Han blev uddannet som styrmand og skibsfører, i folkemunde kaldet kaptajn, i 1993 og har sejlet på de syv verdenshave. Han har haft lederroller i HR, været marine super intendent og i fem år været compliance manager for Mærsk Drillings nybygningsprojekteri Asien. Han har siden 2007 været platformschef for rigge i offshore drift med ansvar for op mod 200 medarbejdere, og han har gennemført en uddannelse til officer af reserven i forsvaret.

Det er ikke første gang, Glenn Gormsen har fået spørgsmålet om, hvordan det kan være, at han nu gennemfører en diplomuddannelse i ledelse på professionsbachelor niveau på UCL.

For i de positioner han har, og har haft, er der vist ikke tvivl om, at gode ledelseskundskaber har været- og er en forudsætning.

  • “På min skibsføreruddannelse i 1990’erne var der ikke meget om ledelse inkluderet i undervisningen. Jeg fik siden en del under min militære officersuddannelse og har også været på mange og gode interne kurser i Mærsk. Men jeg vil gerne udvikle mig personligt og har savnet et samlet, fagligt fundament. At Blue Diploma uddannelsen er særligt designet til den maritime branche er et stort plus. Uddannelsen er rettet mod vores hverdag, og der er både fokus på styring af aktiver (asset management), økonomisk ledelse, organisatorisk samskabelse samt høj fokus på det personlige lederskab”, fortæller Glenn Gormsen.

Han finder det vigtigt, at ledere holder fast i deres personlige udvikling, også når de bliver ældre. At de har lyst til at kende sig selv bedre og blive bedre som ledere fremfor at antage, at erfaringen altid viser vejen.

God ledelse er en konkurrenceparameter

Ledelse er også knivskarp forretning. Den maritime branche er i et konkurrenceintensivt marked, og rederier og andre maritime organisationer er nødt til at være stadig mere omkostningseffektive og innovative:

  • “Forandringerne omkring os løber hurtigt, og der er ingen tvivl om, at god ledelse er en konkurrenceparameter og et must for al fremdrift i forretningen. Også for en virksomhed som Mærsk Drilling, i en omskiftelig tid med bæredygtig udvikling, klimafokus, og en vilje til at prioritere FNs 17 Verdensmål højt på den officielle agenda”, fortæller Glenn Gormsen.

Glenn Gormsens personlige erfaring er, at det ikke nytter i det lange løb at have medarbejdere, der bare blindt følger dig, fordi du er deres leder:

  • “Tidligere fyldte individet meget mere i ledelsesrollen. Der var stor fokus på ’personnel management’ og at lederens rolle mest var at håndtere Nu er der sket et markant skift i hele måden, vi lever og arbejder på. Det betyder også, at ansatte har fået andre behov. Behov for at indgå i meningsfyldte sammenhænge. Det betyder, at vi som ledere skal se medarbejderne meget mere som ressourcer med individuelle behov som vi skal skabe udvikling sammen med og transformere forretningen sammen med - i et nysgerrigt og udfordrende arbejdsmiljø“.

Glenn Gormsen er ikke så overbevist om chef/ansat konceptet i traditionel forstand længere. Han tror på samspillet mellem organsiationen, rollerne i den og den enkelte person. Hvor der selvfølgelig er en defineret og integreret linieledelse, men hvor den enkelte har sit eget råderum og også kan lede sig selv. 

Glenn Gormsen oplever at have haft succes som leder, men det ændrer ikke ved, at han ikke tror, at han har kontrol over alting, og at det i tidens forandringer er mere og mere afgørende, at “vi ikke bare driver tilfældig ledelse i hverdagen. Som han siger:

  • “Det er enormt tilfredsstillende på uddannelsen at få indsigt i teorierne om, hvad den gode og bæredygtig ledelse er. Derfra er det nemmere at føle sig på sikker grund. Både i den daglige organisatoriske samskabelse, den daglige linieledelse samt i eksekveringen af det personlige lederskab. Det bliver også nemmere og mere troværdigt, at give de rette gode råd og værktøjer videre til medarbejderne og de team konstallationer, vi er en del af ”, siger Glenn Gormsen.

Glenn Gormsen ser det som en anerkendelse, at forløbet giver ham en officielt anerkendt lederuddannelse, og han finder det vigtigt, at uddannelsen er skruet sammen, så den kan passes sammen med hans arbejde. Det gør også det lettere for ham at tilføre sin arbejdsplads værdien af den viden, han løbende erhverver sig. Han oplever, at han bliver en bedre bidragsyder til udviklingen i sit firma, og som han siger – det er jo formålet med det hele.

Fakta om Glenn Gormsen

Glenn Gormsen er Offshore Installation Manager og medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Mærsk Drilling. Han er i gang med ”Blue Diploma” forløbet på UCL i Odense. Han blev uddannet som “Master Mariner” i Mærsk i 1993 og har haft flere forskellige funktioner i AP Møller koncernen. I dag er han off shore installation manager i Mærsk Drilling. Glenn Gormsen deler ud af sine erfaringer som bestyrelsesmedlem på UCLs nye bestyrelsesuddannelse, når den starter i januar 2021.

Fakta om “Blue Diploma” uddannelsen

Blue Diploma er en praksisnær 2-årig lederuddannelse. Den er den eneste diplomuddannelse, som er rettet mod den maritime branche.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har i samarbejde med repræsentanter fra maritime organisationer, maritime faglige organisationer og maritime uddannelsesinstitutioner udviklet uddannelsen. Uddannelsen inddrager eksempler fra deltagernes egen hverdag i undervisningen. Blue Diploma afsluttes med en statsanerkendt eksamen og tilhørende kompetencegivende uddannelsesbevis.

Læs mere om uddannelsen

 

Vil du modtage lignende indhold direkte i din indbakke?