Blue Diploma

Diplomuddannelse

Blue Diploma er en diplomuddannelse i ledelse skræddersyet til og udviklet i samarbejde med, den maritime branche.

Uddannelsen er for dig som er beskæftiget med ledelses- og projektmæssige opgaver inden for den maritime branche, enten til vands eller til lands.

Om Diplomuddannelsen

På uddannelsen lærer du bl.a.:

  • Hvordan du kommunikerer som leder 
  • Hvordan du benytter teorier og modeller som beslutningsgrundlag, med udgangspunkt i din hverdag. 
  • Hvordan du skaber forretningsmæssige resultater

Indhold og niveau

Fleksibelt forløb

Vi ved at ansatte i Det Blå danmark er mindre stationære. Derfor er undervisningen meget e-læringsbaseret og giver mulighed for at tage fagene i den rækkefølge der passer dig bedst.

 

Specialdesignet til den maritime sektor

UCL har specialudviklet efteruddannelsen i samarbejde med repræsentanter fra maritime organisationer, faglige maritime organisationer og maritime uddannelsesinstitutioner.

På forløbet som strækker sig over 2 år, vil deltagerne blive uddannet i teorier og modeller for arbejdet med drift, udvikling og personaleledelse i maritime organisationer. Deltagerne vil hermed opnå et højt akademisk niveau og praktiske indsigter i arbejdet med at styrke egen organisations forretningsmæssige resultater.

 

Uddannelsens opbygning

Semester 1

Består af faget Organisation, udvikling og samskabelse

Læs mere og tilmelding til 1. semester

 

Semester 2 

Består af fagene Økonomisk ledelse og Assest Management

Mere om 2. semester

 

Semester 3

Består af fagene Det personlige lederskab og forandring og Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Læs mere og tilmelding til 3. semester

 

Semester 4

Består af et afgangsprojekt

Læs mere og tilmelding 4. semester

Jens Linder
Jens Linder Chefkonsulent

Økonomi og tilskud

Økomomi

Semester 1

Pris: kr. 18.000,-

Semester 2 

Pris i alt: kr. 24.4000,-

Semester 3

Pris i alt: kr. 33.000,- 

Semester 4

Pris i alt: kr. 15.750,- 

 

Samlet pris

Deltagerpris i alt: kr. 91.150,-

 

Tilskudsmuligheder

Den Danske Maritime Fond
Den Danske Maritime Fond kan støtte med uddannelseslegater op til 50% af tuition fee.
Legater tildeles deltageres virksomhed.
Den Danske Maritime Fond modtager og behandler ansøgninger til støtte for projekter 4 gange årligt, men Blue Diploma, er som noget særligt tilgodeset muligheden for at deltagerne, løbende ansøger om stipendier.
Til ansøgningsprocessen skal ansøgningsformular til det Maritime MBA legat benyttes. Det kan være at ikke alle spørgsmål mv. er relevante i forbindelse med din ansøgning, og du kan da enten springe punktet over eller kontakte fonden for vejledning.

Formular og samtykkeerklæring for Det Maritime MBA legat finder du her:
dendanskemaritimefond.dk/ansoegningsformularer/

Vigtigt:
Ansøgning til den Danske Maritime Fond skal fremsendes efter
optagelse på uddannelsen, og inden opstart på uddannelsen.

Støttemuligheder for kommunalt ansatte
Den Kommunale Kompetencefond kan støtte med op til 25.000 kr. inden for en periode på 12 måneder. Fonden støtter med 80%
af udgifterne. De resterende 20% skal dækkes af arbejdspladsen.

Se nærmere på denkommunalekompetencefond.dk/ hvor du også kan se at Diplomuddannelsen er på positivlisten.


Er du selv betaler for uddannelsen?
Hvis du ikke kan få din egen virksomhed til at støtte økonomisk op om uddannelsen, da opfordres du til at kontakte din fagforening, hvis du er medlem af en sådan. Din fagforening kan ofte pege på andre finansieringsmuligheder, og nogle fagforeninger vil også have muligheden for selv at yde økonomisk støtte til tiltag, som de ønsker at bakke op om.
Har du spørgsmål til muligheden for stipendier og andre støttemuligheder er du velkommen til at kontakte
Jens Linder, jeli@ucl.dk, 20 41 76 75.

Optagelse og ansøgning

Adgangskrav

Du skal have en relevant videregående uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit – dvs. godskrivning -for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplommodul.

Merit ansøgningsskema

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering (pdf)

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Søg adgangsbevis

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Søg kompetencebevis

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Søg uddannelsesbevis

Pris for RKV

For modulbevis og uddannelsesbevis afgør dit uddannelsesniveau, om du skal betale for RKV-vurderingen.

Bente Falk Nielsen
Bente Falk Nielsen Studievejleder
Gratis vejledning

Vores kompetente vejledere sidder altid klar til at hjælpe dig, med at træffe det rigtige valg. 

Telefon
63 18 30 00

Telefontid
Mandag-Torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-15.00