Diplomuddannelse i ledelse - Blue Diploma

Diplomuddannelse

Blue Diploma er en diplomuddannelse i ledelse skræddersyet til og udviklet i samarbejde med den maritime branche.

Uddannelsen er for dig, som er beskæftiget med ledelses- og projektmæssige opgaver inden for den maritime branche, enten til vands eller til lands.

Om Diplomuddannelsen

På uddannelsen lærer du bl.a.:

  • hvordan du kommunikerer som leder
  • hvordan du benytter teorier og modeller som beslutningsgrundlag med udgangspunkt i din hverdag 
  • hvordan du skaber forretningsmæssige resultater.

Indhold og niveau

Fleksibelt forløb

Vi ved, at ansatte i Det Blå Danmark er mindre stationære. Derfor er undervisningen meget e-læringsbaseret og giver mulighed for at tage fagene i den rækkefølge, der passer dig bedst.

Specialdesignet til den maritime sektor

UCL har specialudviklet efteruddannelsen i samarbejde med repræsentanter fra maritime organisationer, faglige maritime organisationer og maritime uddannelsesinstitutioner.

På forløbet, som strækker sig over to år, vil deltagerne blive uddannet i teorier og modeller for arbejdet med drift, udvikling og personaleledelse i maritime organisationer. Deltagerne vil hermed opnå et højt akademisk niveau og praktiske indsigter i arbejdet med at styrke egen organisations forretningsmæssige resultater.

 

Uddannelsens opbygning

Semester 1

Består af faget Organisation, udvikling og samskabelse

Læs mere om tilmelding til 1. semester

 

Semester 2 

Består af fagene Økonomisk ledelse og Asset Management

Læs mere om 2. semester og tilmeld dig her

 

Semester 3

Består af fagene Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling samt Det personlige lederskab og forandring

Læs mere om tilmelding til 3. semester

 

Semester 4

Består af et afgangsprojekt

Mere om 4. semester

Jens Linder, chefkonsulent Arbejder bl.a. med forretningsudvikling, lederuddannelser og virksomhedsrådgivning
Janni Frank Studiesekretær, Odense

Økomomi

Semester 1

Organisation, udvikling og samskabelse kr. 15.900

Pris i alt første semester kr. 15.900 ex moms

Semester 2

Økonomisk ledelse kr. 8.900

Asset Management kr. 16.800

Pris i alt andet semester kr. 25.700 ex moms

Semester 3

Det personlige lederskab og forandring inklusiv DiSC-lederprofil kr. 17.100

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling kr. 15.900

Pris i alt tredje semester kr. 33.000 ex moms

Semester 4

Afgangsprojekt kr. 17.000 ex moms
Samlet deltager pris kr. 91.600 ex moms

Tilskudsmuligheder 

Den Danske Maritime Fond
Den Danske Maritime Fond kan støtte med uddannelseslegater op til 50% af tuition fee.
Legater tildeles deltageres virksomhed.
Den Danske Maritime Fond modtager og behandler ansøgninger til støtte for projekter 4 gange årligt, men Blue Diploma, er som noget særligt tilgodeset muligheden for at deltagerne, løbende ansøger om stipendier.
Til ansøgningsprocessen skal ansøgningsformular til det Maritime MBA legat benyttes. Det kan være at ikke alle spørgsmål mv. er relevante i forbindelse med din ansøgning, og du kan da enten springe punktet over eller kontakte fonden for vejledning.

Formular og samtykkeerklæring for Det Maritime MBA legat finder du her:
dendanskemaritimefond.dk/ansoegningsformularer/

Vigtigt:

Ved ansøgning til Den Maritime Fond skal du oplyse Tuition Fee. Find det her.

Ansøgning til den Danske Maritime Fond skal fremsendes efter
optagelse på uddannelsen, og inden opstart på uddannelsen.

Støttemuligheder for kommunalt ansatte
Den Kommunale Kompetencefond kan støtte med op til 25.000 kr. inden for en periode på 12 måneder. Fonden støtter med 80%
af udgifterne. De resterende 20% skal dækkes af arbejdspladsen.

Se nærmere på denkommunalekompetencefond.dk/ hvor du også kan se at Diplomuddannelsen er på positivlisten.


Er du selv betaler for uddannelsen?
Hvis du ikke kan få din egen virksomhed til at støtte økonomisk op om uddannelsen, da opfordres du til at kontakte din fagforening, hvis du er medlem af en sådan. Din fagforening kan ofte pege på andre finansieringsmuligheder, og nogle fagforeninger vil også have muligheden for selv at yde økonomisk støtte til tiltag, som de ønsker at bakke op om.
Har du spørgsmål til muligheden for stipendier og andre støttemuligheder er du velkommen til at kontakte
Jens Linder, jeli@ucl.dk, 20 41 76 75.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Adgangskrav

Blue Diploma er en maritim udgave af Diplomuddannelsen i Ledelse.

For at sikre sig, at deltagere er parate til at deltage i uddannelsen, er der adgangskrav.

Der er er to veje ind til uddannelsen – A og B:

A. Du kan komme direkte ind ved at opfylde kravene om:

  • Adgang til optagelse på Diplomuddannelsen i ledelse eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse gennemført som reguleret forløb.
  • Ansøger skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Eksempler på dette kan være deltagere med en skibsføreruddannelse, Dualuddannelse, maskinmesteruddannelse eller nogle shippinguddannelser.

Hvis du opfylder kravene ovenfor, så kan du tilmelde dig uddannelsen og dermed blive optaget. Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

B. Hvis du ikke opfylder kravene ovenfor, kan du måske blive optaget ved at udfylde Blue Diploma ansøgning om optagelse og eventuelt skal du også igennem en realkompetencevurdering - RKV.

Sådan foregår optagelsen:

  1. Udfyld Blue Diploma ansøgning om optagelse og fremsend denne i udfyldt stand til Jens Linder jeli@ucl.dk
  2. Du modtager et svar på om du kan optages på baggrund af den fremsendte ansøgning – hvorefter du kan gå direkte til tilmelding på et modul – eller om du eventuelt skal igennem en realkompetencevurdering. Læs mere om realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten. 

Du vil møde et fast tilknyttet underviserteam på 2-3 undervisere.
Alle undervisere har haft ledelsesposter på højt niveau, og har mangeårig erfaring med at udføre konsulentopgaver og ledertræning i store danske virksomheder. Flere af underviserne er desuden forfattere af ledelsesbøger og har mangeårig erfaring fra den maritime sektor og logistikbranchen.

Har du spørgsmål?

Gratis vejledning

Vores kompetente vejledere sidder altid klar til at hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. 

Telefon
63 18 30 00

Telefontid
Mandag-Torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-15.00