Maritim sektor

Gode ledelseskompetencer er vigtigt for udvikling af virksomhederne i Det Blå Danmark, og vi bidrager til lederuddannelse, ledelsesudvikling og forretningsudvikling i den maritime sektor.

Vi tilbyder blandt andet:

  • Blue Diploma-uddannelsen – et branchespecifikt forløb for Det Blå Danmark
  • deltagelse i virksomhedsledergrupper og netværk
  • teamudvikling
  • konferencer, som vi er medarrangør af
  • udviklingen af digitale læringsplatforme målrettet den maritime sektor.

UCL har konsulenter med stort blåt branchekendskab og stor indsigt i rammevilkår, ledelsesudfordringer og organisatoriske problemstillinger både til havs og på land.

Vi tilbyder at samarbejde med jer i at tilrettelægge målrettede forløb til ledelses-, medarbejder- og organisationsudvikling i maritime virksomheder.

Blue Diploma: Maritim videreuddannelse i ledelse, strategi og økonomistyring

I et nært samarbejde med maritime interesseorganisationer udbyder UCL Blue Diploma, som er en Diplomuddannelse i Ledelse målrettet maritime erhverv.

Blue Diploma

Jens Linder
Jens Linder Chefkonsulent

Mød to med en Blue Diploma

Offshore Installation Manager: Minded på min virkelighed

20 år med ledelse

Torben Poulsen, offshore installation manager på Mærsk Drilling, har med den nye Blue Diploma fra LedelsesAkademiet Lillebælt fundet den lederuddannelse, han drømmer om.

I mere end 20 år har Torben Poulsen arbejdet med ledelse i en eller anden form inden for den maritime branche. I hans unge år var han leder af teams, og i dag er han offshore installation manager på Mærsk Drilling med ansvar for 120 mand på riggen. Han har mødt mange ledere. Både gode ledere og dårlige ledere.

Da Blue Diploma dukkede op i en endnu mere fleksibel udgave, var han ikke sen til at tilmelde sig.

– Jeg vil blive bedre til at være leder – både for min egen skyld og for de mange medarbejdere, som vi har på riggen, forklarer Torben Poulsen.

Perfekt fleksibilitet

Gennem flere år havde han overvejet at gå i gang med en MBA i ledelse, som er et endnu niveau højere end diplomuddannelsen. Men da Blue Diploma dukkede op i version to, var der ikke længere tale om et valg.

– Blue Diploma er super minded på min virkelighed. Den er skruet fleksibelt sammen med både videofilmet fjernundervisning, skype- og videokonferencer, hvis jeg på grund af mine arbejdstider ikke har mulighed for at møde op, siger Torben Poulsen, der arbejder i en 3-3-rotation med tre uger på riggen og tre uger fri.

– Det vil være umuligt for mig at gennemføre en anden lederuddannelse, da de ikke passer ind i de rammer, som vi arbejder efter. Med Blue Diploma vil jeg naturligvis deltage i al den undervisning, som jeg kan, men falder nogle af seancerne sammen med mit arbejde, vil jeg ikke misse det, da det er tilgængeligt på min computer, siger han.

Maritim ledelse

At uddannelsen samtidig på indholdssiden tager afsæt i den maritime branche, er for Torben Poulsen et ekstra plus.

– De folk, som har designet uddannelsen kender den maritime virkelighed, og deltagerne på uddannelsen arbejder inden for et af de maritime områder. Jeg er sikker på, at det vil gøre uddannelsen meget målrettet.

Læs mere om Blue Diploma – Den Maritime Diplomuddannelse i Ledelse

Seniorskibsfører: Jeg vil udvikle mig hele livet

Lis Mylenberg, seniorskibsfører, får Blue Diploma-uddannelse ved LedelseAkademiet Lillebælt finansieret af fonde og glæder sig over muligheden for personlig og faglig udvikling.

– Jeg vil udvikle mig gennem hele livet – personligt og fagligt. Min ambition er at blive en bedre leder, så jeg kan få det bedste frem i mine medarbejdere, fortæller Lis Mylenberg, skibsfører på Fejø Færgen, Lolland Færgefart og med dagligt ansvar for 18 medarbejdere.

Hun har været kommunalt ansat siden 2011, og før det statsansat samt sejlet langfart i private rederier. For hende er det en stor fordel, at det er muligt at få uddannelsen finansieret gennem fonde. I Lis Mylenbergs tilfælde Kompetenceudviklingsfonden og Kompetencefonden, som retter sig mod ledere ansat i kommunerne.

– Det var meget nemt at få min chef til at sige ja til min uddannelse, da der ikke er udgifter forbundet med den for kommunen, siger Lis Mylenberg.

Fordel med de blå briller

Allerede sidste år, da Blue Diploma blev udbudt første gang, tilmeldte Lis Mylenberg sig. Hun har gennemført første modul, Ledelse og organisation, på diplomuddannelsen på Ledelsesakademiet Lillebælt.

Nu glæder hun sig til den fulde uddannelse sammen med andre fra den maritime branche.

– Jeg har blå briller på, og det vil uvilkårligt være en fordel, at vi ved, hvad hinanden snakker om, hvad enten man som jeg er kommunalt ansat, eller man arbejder i privat regi. Ligesom inden for andre brancher har det maritime også en særlig kultur, siger hun.

Nyt netværk – nye muligheder

Diplomuddannelsen er for Lis Mylenberg karriereudvikling.

– Den vil åbne nye muligheder. Ikke, at jeg har et bestemt mål, men jeg er nysgerrig og tænker bredt.

Skibsføreren hæfter sig igen ved uddannelsens maritime profil.

– Jeg kommer til at møde mange andre fra den maritime verden. Det vil udvide mit netværk, og jeg ser meget frem til at udveksle erfaringer med nye folk fra min branche, siger hun.

Læs mere om Blue Diploma – Den Maritime Diplomuddannelse i Ledelse