Skoler

Vi arbejder for kvalitet i undervisningen og indgår i tæt samarbejde med både skoler og kommuner om at fremme skoleudviklingen. I tæt dialog med jer yder vi vejledning og tilrettelægger kurser og målrettede forløb, så de imødekommer jeres ønsker og behov bedst muligt.

Uddannelser og kurser

Pædagogiske diplomuddannelser

Akademiuddannelser

Kurser

Undervisningsfag

 

Skræddersyede forløb

Vores nuværende samarbejdsrelationer spænder fra grundskolen til ungdoms- og voksenuddannelserne, skoleledere og kommuner. Vi gør en ære i at være opdateret og formidle den udvikling der sker inden for pædagogik og læring.

Således har vores konsulenter en stor viden om de almenpædagogiske felter, og et stort kendskab til nye læremidler og læringsteknologi til brug i undervisningen.

Vores konsulenter har eksempelvis gode erfaringer med samarbejde om skoleudviklingsforløb og kvalificeret viden om følgende områder:

  • PLF Pædagogiske Læringsfællesskaber
  • ”Formativ feedback”
  • Læringsteknologi
  • Internationale Dimension
  • Talentudvikling
  • Dansk Som Andetsprog
  • PLC Pædagogiske læringscentre

Gennem et samarbejde med os får I høj kvalitet og service der dækker grundskolens fag og praksisnære tilbud.

Signe Schmidt Rye
Signe Schmidt Rye Konsulent
Anette Lauridsen
Anette Lauridsen Konsulent

Eksempler på udviklingsforløb til skoler

Læringsmål og Læringsledelse

Få meget mere inspiration fra nogle af de forløb vi har haft med læringsmål og læringsledelse.

Vurdering for læring - med fokus på synlig læring

Klasseledelse - med fokus på læring, undervisning og adfærd

Klasseledelse

Få meget mere inspiration fra nogle af de forløb vi har haft med klasseledelse.

Klasseledelse for pædagoger

Klasseledelse - med fokus på læring, undervisning og adfærd

Videns- og læringsrejser

Få meget mere inspiration fra nogle af de forløb vi har haft med videns- og læringsrejser.

London - Bett-messe og læringsteknologi i praksis

Ontario - inspiration til skoleudvikling

Talentudvikling i skolen

Få meget mere inspiration fra nogle af de forløb vi har haft med talentudvikling i skolen.

Talenter og højt begavede - UCL er med til at udvikle nye rammer for deres skolegang