Akademiuddannelse i Ledelse

Akademiuddannelse

Præcis som en håndværker, har du som leder brug for de helt rigtige værktøjer for at kunne udføre dit job tilfredsstillende - at lede på motiverende og effektiv vis - i private og offentlige virksomheder. De værktøjer får du med en akademiuddannelse i ledelse, der hjælper dig til at udvikle et skarpt blik for at analysere, planlægge og udføre ledelse. 

Med uddannelsen får du:

  • En række centrale ledelseskompetencer, så du bliver i stand til at sikre faglig og personlig udvikling af dine medarbejdere
  • Viden inden for ledelseskompetence, samarbejdsformer og kommunikation
  • Kobling mellem teori og praksis 

Målgruppe

Uddannelsen er relevant for både nuværende og kommende ledere inden for alle brancher og kvalificerer dig til at varetage al form for ledelse fra projektteams til ledelse med personaleansvar i såvel store om små samt private og offentlige virksomheder. Du har typisk nogle års ledererfaring, men ingen formel lederuddannelse.

Indhold og niveau

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS og består af fem moduler (3 obligatoriske og 2 valgfrie) samt et afgangsprojekt. 

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 30 ECTS)

Valgfrie moduler (samlet 20 ECTS)

  • Mindst 10 ECTS inden for det ledelsesmæssige fagområde og højst 10 ECTS fra et andet fagområde 

Se den komplette liste her 

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Afgangsprojekt, ledelse 

Optagelse og ansøgning

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Du skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en akademiuddannelse, hvis du har uddannelseselementer fra andre uddannelser, der kan erstatte et akademimodul. 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering (pdf)

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.