Diplomuddannelser

Diplomuddannelser er kompetencegivende videreuddannelser for dig, der har en videregående uddannelse.

Vi udbyder diplomuddannelser inden for disse faglige områder:

  • Administration og ledelse
  • Business og digital udvikling
  • Pædagogik og undervisning
  • Samfund og sundhed

Få et overblik over vores diplomuddannelser her på siden.

Facts om diplomuddannelser

Varighed og længde

Typisk 3 år ved siden af dit arbejde (dog maksimalt 6 år). Uddannelsen udgør 60 ECTS og svarer til et års fuldtidsstudie.

Sted

Odense og Vejle

Pædagogik og undervisning

Fleksibel diplomuddannelse

Sammensæt din egen diplomuddannelse, så den matcher udviklingsønsker og mål for dig og din arbejdsplads.

Mere om diplomuddannelser

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.