PD – den pædagogiske diplomuddannelse

Moduler hos UCL, som er særligt relevante for pædagogisk personale i dagtilbud.

Optagelse

For at tage et moduel på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde følgende to krav:

  • Have en uddannelse svarende til mindst en kort eller- mellemlang videregående uddannelse.
  • To års relevant erhvervserfaring indenfor det pædagogiske område. 
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område

Moduler med særlig relevans for dagtilbud

Modulerne indgår i den pædagogiske diplomuddannelse (PD) i psykologi.

PD i psykologi

Modulet indgår i Den pædagogiske diplomuddannelse (PD) i almen pædagogik.

PD i Almen pædagogik

Modulet indgår i den pædagogiske diplomuddannelse (PD) i specialpædagogik.

PD i specialpædagogik

Børns sprog

De tre moduler giver tilsammen kompetencer til at blive sprogvejleder.
Alle moduler er fra den pædagogiske diplomuddannelse (PD) i Børns sprog.

PD i Børns sprog

 

Dansk som andetsprog

Moduler indgår i uddannelsen til DSA-vejleder (Dansk-som-andetsprogs-vejleder og er en del af den pædagogiske diplomuddannelse (PD) i Dansk som andetsprog.

PD i Dansk som andetsprog

Inden for vejledning finder du følgende muligheder.