Personlig og professionel udvikling

Diplommodul

Er du i stand til at reflektere over din egen rolle og position i forhold til det terapeutiske arbejde?
Brug dine personlige muligheder og udfordringer i den relationelle ramme og kontekst, og arbejd med dig selv på et professionelt plan!

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Brug dit personlige udgangspunkt i det terapeutiske arbejde!

Fagligt indhold 

På modulet sætter du fokus på, hvordan din egen rolle og forforståelser spiller ind i dit terapeutiske arbejde, og hvordan du kan skabe udviklingsprocesser med udgangspunkt i dine egne personlige og professionelle erfaringer.

Du får viden om:

  • livserfaringers betydning for den professionelle relation
  • mødet med familien og den enkelte bruger i den terapeutiske og/eller relationelle kontekst
  • faglig og etisk betydning af kollegial sparring og/eller supervision

Udbytte

Efter Personlig og professionel udvikling kan du håndtere og formidle idéer om professionelle terapeutfærdigheder i arbejdet med børn i familieterapeutiske/relationelle kontekster og derved indgå i et fagligt og tværprofessionelt samarbejde.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelsen i Familieterapi og relationel praksis og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Personlig og professionel udvikling er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig som er lærer, socialrådgiver, sundhedspersonale eller andet, og som ønsker at ønsker at blive bevidst om din egen rolle som terapeut.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Jacob Cilius Lektor og studieleder
Trine Lippert, studievejleder og lektor Arbejder bl.a. med ungdomspædagogik
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb