Procesledelse af lære- og udviklingsprocesser

Diplommodul

Interesserer du dig for procesledelse? Specialisér dig i at designe, rammesætte og styre processuelle forløb.

Tilmeld

Bliv kompetent i lære- og udviklingsprocesser!

På modulet for du indsigt i betydningen af proceslederens position, rolle og interventionstilgang.

Du lærer om:

  • teorier og metoder til procesledelse i skolen forskellige kontekster
  • problemstillinger relateret til lære- og udviklingsprocesser
  • kommunikative teorier til at rammesætte og facilitere kommunikation og refleksive processer.

Udbytte

Efter modulet har du kompetencer til at designe, begrunde og gennemføre interventiosprocesser i skolen.

Du kan:

  • rammesætte, lede og evaluere konkrete lærings- og udviklingsprocesser
  • vurdere og begrunde potentialer for kommunikations- og læreprocesser i skolen
  • identificere og analysere problemstillinger relateret til lære- og udviklingsprocesser.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Procesledelse af lære- og udviklingsprocesser er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Lærerfaglighed og skoleudvikling.

Målgruppe

Modulet er for dig, der som lærer, mellemleder eller leder arbejder med udviklingen af lærerprofessionen og skolens læringsmiljøer.

Tilmeld

Forløb